27-29 iunie 2014

 La invitaţia Curţii Constituţionale a României, în temeiul tradiţionalelor relaţii de prietenie şi reciprocitate, în perioada 27-29 iunie 2014 a avut loc vizita oficială a delegaţiei Curţii Constituţionale a Republicii  Moldova, condusă de domnul Alexandru Tănase, preşedinte, şi alcătuită din domnii Petru Railean, Igor Dolea,  Tudor Panţîru, Aurel Băieşu, Victor Popa, judecători, doamna Rodica Secrieru, secretar general, şi doamna Mihaela Beschieru, şef al Secţiei externe.
În cadrul întâlnirilor dintre Plenul Curţii Constituţionale şi membrii delegaţiei s-au purtat discuţii referitoare la aspecte din jurisprudenţa recentă a celor două autorităţi de jurisdicţie constituţională, precum şi asupra rolului jurisdicţiei constituţionale în apărarea drepturilor fundamentale ale omului şi promovarea spiritului constituţionalismului, confirmând continuitatea şi soliditatea raporturilor dintre cele două Curţi Constituţionale.