27 septembrie 2016

În ziua de 27 septembrie 2016, o delegație a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) – Biroul pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR), compusă din domnul Steven MARTIN, consilier principal cu privire la noile tehnologii de votare, și domnul Ulvi AKHUNDLU, consilier electoral,  a efectuat o vizită de lucru la Curtea Constituțională a României. Vizita a avut loc în cadrul Misiunii de evaluare a necesarului (Needs Assesment Mission/NAM) pentru o eventuală misiune de observare OSCE/ODIHR a alegerilor parlamentare din țara noastră din 11 decembrie 2016.

Delegația a fost primită de doamna Marieta SAFTA, prim magistrat-asistent al Curții Constituționale a României.

În cadrul întâlnirii, discuțiile au purtat, în principal, asupra rolului Curţii Constituţionale de garant al supremaţiei Constituţiei, competenţei şi specificului procedurii  în faţa Curţii, cu referire specială la materia electorală, jurisprudenței relevante în acest domeniu, precum şi  asupra efectelor  deciziilor Curţii Constituţionale.

Compartimentul Relaţii externe, relaţii cu presa şi protocol al Curţii Constituţionale