27 septembrie 2019

În ziua de vineri, 27 septembrie 2019, președintele Curții Constituționale, domnul prof.univ.dr. Valer DORNEANU și doamna Claudia-Margareta Krupenschi, director al cabinetului președintelui, magistrat-asistent-șef, au primit vizita informală a doamnei Elin Kim, a doamnei Eileen Lee și a domnului William Nam, reprezentanți HWPL (Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light), o organizație de pace, non-guvernamentală, non-profit, cu caracter internațional. În cadrul întâlnirii a fost prezentat scopul declarat al acestei organizații, respectiv încetarea războiului și restaurarea păcii mondiale. Cu acest ideal, organizația dezvoltă o serie de programe, întâlniri și conferințe, prin care se pun în dezbaterea tinerilor, a politicienilor și a societății civile din întreaga lume subiecte de actualitate care urmăresc, în particular, promovarea cooperării internaționale pentru reunificarea pașnică a Peninsulei Coreene și, în general, asigurarea păcii globale. În concret, organizația a proclamat, în 14 martie 2016, Declarația pentru Pace și Încetarea Războiului (DPCW), bazată pe principiile Cartei Organizației Națiunilor Unite și pe Declarația Universală a Drepturilor Omului, aceasta fiind considerată un instrument eficient pentru stabilirea într-un mod cât mai clar a cadrului de acțiune în condiții de pace și respectare a drepturilor fundamentale ale omului. Scopul organizației este ca această declarație să devină o lege internațională, ceea ce necesită implicarea în acest proces a tuturor factorilor decidenți.

Domnul președinte Valer Dorneanu și-a exprimat profunda apreciere față de scopurile nobile ale acestei organizații, menținerea păcii și securității internaționale, soluționarea litigiilor prin mijloace pașnice în conformitate cu normele dreptului internațional, înlocuirea stării de război cu statul de drept, precum și față de inițiativele și acțiunile generoase desfășurate cu succes pe plan mondial.

Totodată, domnul președinte a apreciat sincer dorința vie și efortul voluntar al tuturor tinerilor implicați în acțiunile întreprinse pentru încetarea războaielor și de promovare a păcii mondiale. Respectarea drepturilor fundamentale ale omului nu trebuie să rămână doar un deziderat la nivel declarativ și formal. Firesc este ca aceasta să fie o valoare intrinsecă fiecărui individ în parte, astfel încât să existe, în final, o conștiință colectivă de pace a omenirii. În acest spirit, domnul președinte și-a manifestat întreaga susținere morală față de generoasele idealuri ale organizației HWPL.

La finalul întâlnirii, reprezentantul organizației a oferit, pentru biblioteca Curții Constituționale, volumul de prezentare a organizației și a unei selecții de acțiuni, ilustrate și în imagini, depuse de aceasta în slujba păcii globale