28 februarie 2024

În data de 28 februarie 2024, președintele Curții Constituționale a României, domnul Marian ENACHE, a avut o întrevedere cu E.S. Dr. domnul Peer Gebauer, ambasadorul Republicii Federale Germania la București.

La întâlnire au mai participat, din partea autorității române de jurisdicție constituțională, doamna judecător Laura-Iuliana SCÂNTEI, domnul BENKE Károly, prim-magistrat-asistent, doamna Cristina TITIRIȘCĂ, magistrat-asistent, directorul Cancelariei președintelui, iar din partea Ambasadei Republicii Federale Germania, doamna Pauline BOLDT, ofițer în cadrul Secției Protocol, Presă și Politică.

Întrevederea a decurs într-o atmosferă cordială, deschisă și constructivă, în care președintele Curții Constituționale a evocat relațiile bilaterale foarte bune și continue cu instanța constituțională federală.

Președintele Marian ENACHE a arătat că, încă de la înlăturarea regimului comunist și începuturile democrației în România statul român a primit sprijin de la instituțiile și fundațiile federale, precum și că a beneficiat de expertiza constituționaliștilor germani în procesul de elaborare a Constituției României din 1991. De asemenea, a arătat că, personal, este foarte atașat de doctrina germană a statului de drept, fiind una dintre cele mai elaborate și riguroase.

Președintele Curții Constituționale din România și-a exprimat dorința de realizare, în mandatul său, a unei întâlniri bilaterale, la București, cu judecătorii de la Curtea Constituțională Federală, subliniind forța argumentativă a jurisprudenței germane cu privire la valoarea demnității, protecția drepturilor și libertăților, precum și a principiului proporționalității. Totodată, doamna judecător Laura-Iuliana SCÂNTEI a evidențiat importanța relațiilor dintre curțile constituționale din statele membre ale Uniunii Europene, fiind o formă de diplomație judiciară care trebuie extinsă, și a apreciat Curtea Constituțională Federală, care reprezintă un reper în multe domenii, cum ar fi schimbările climatice și materia bugetară.

E.S. Dr. domnul ambasadorul Peer Gebauer a apreciat că relațiile bilaterale dintre cele două state sunt foarte strânse în mai multe domenii  – economic, cultural, social și academic – și că, în decursul ultimilor ani, aceste relații  au devenit și mai importante. Germania este recunoscătoare pentru faptul că are în România un partener de încredere într-o regiune care a devenit din ce în ce mai importantă din punct de vedere geo-politic.

De asemenea, din perspectiva formației sale juridice, a menționat că știe care sunt rolul și problematica unei curți constituționale pentru buna funcționare a unui stat și că îl bucură faptul că există un schimb de experiență consistent pe teme juridice, precum și o tradiție de colaborare între cele două curți.

Domnul Ambasador a salutat intenția de a se realiza o întrevedere bilaterală la București între cele două curți constituționale, punctând că provocările în fața căreia se află instanța română de contencios constituțional comportă similitudini cu cele ale instituției omoloage din Germania și că dreptul nu are granițe.

La finalul întrevederii, ambasadorul Republicii Federale Germania la București a fost invitat să semneze în Cartea de Onoare a Curții Constituționale a României.