28 iulie 2023

În data de 28 iulie 2023, delegația Curții Constituționale a României condusă de domnul Marian ENACHE, președinte, și formată din judecătorii – doamna Mihaela CIOCHINĂ, doamna Laura-Iuliana SCÂNTEI, domnul Cristian DELIORGA, domnul Gheorghe STAN, precum și domnul BENKE Károly, prim-magistrat-asistent, a participat, la Chișinău, la aniversarea Zilei Constituției Republicii Moldova.

La întâlnire au participat din partea Curții Constituționale a Republicii Moldova,  președintele domnul Nicolae ROȘCA și judecătorii – doamna Domnica MANOLE, doamna Liuba ȘOVA, domnul Serghei ȚURCAN și domnul Vladimir ȚURCAN.

Vizita oficială a avut loc la invitația Curții Constituționale a Republicii Moldova, cu ocazia celebrării a 29 de ani de la adoptarea Constituției Republicii Moldova, prilej cu care cele două instanțe de contencios constituțional au avut o întâlnire bilaterală.

Temele discutate au vizat schimbul de idei și experiențe profesionale cu privire la jurisprudența relevantă a instanțelor constituționale, precum și cu privire la raporturile dintre dreptul național și dreptul Uniunii Europene.

Președintele Marian ENACHE și delegația au afirmat susținerea și colaborarea cu instanța de contencios constituțional de la Chișinău în perspectiva Republicii Moldova de a deveni membră a Uniunii Europene.

Președintele Curții Constituționale a României, domnul Marian ENACHE, a subliniat relația de colaborare specială și privilegiată dintre cele două curți constituționale, a cărei menținere și dezvoltare este o prioritate a mandatului său. Acesta a arătat că  a existat și există un permanent dialog între cele două Curți Constituționale, sens în care au fost efectuate vizite bilaterale atât la București, cât și la Chișinău, având ca scop cunoașterea și aprofundarea jurisprudenței curților, în calitate de garanți ai supremației Constituției și depozitari ai unui patrimoniu istoric constituțional comun.

La finalul întâlnirii bilaterale, președintele Curții Constituționale a României, domnul Marian ENACHE a fost invitat să semneze în Cartea de Onoare a Curții Constituționale a Republicii Moldova, ocazie cu care a primit și o medalie cu Brandul de țară „Pomul Vieții”.