28 iunie 2024

În data de 28 iunie 2024, președintele Curții Constituționale a României (CCR), domnul Marian ENACHE, a avut o întrevedere cu E.S. doamna Therese HYDÉN, ambasador al Regatului Suediei în România.

Din partea autorității române de jurisdicție constituțională au mai participat doamna judecător Laura-Iuliana SCÂNTEI, domnul BENKE Károly, prim-magistrat-asistent, doamna Cristina TITIRIȘCĂ, magistrat-asistent, directorul Cancelariei președintelui, precum și doamna Oana RĂICAN, consilier în cadrul Compartimentului relații externe, relații cu presa și protocol.

Discuțiile au avut loc într-o atmosferă cordială, deschisă și constructivă, iar ambele părți au apreciat că acestea au constituit un bun prilej de cunoaștere a instituțiilor și a rolului Curții Constituționale a României în consolidarea statului de drept și a democrației constituționale.

Temele abordate au fost statul de drept, apărarea și protecția drepturilor fundamentale, a supremației Constituției și a priorității dreptului Uniunii Europene, dar și rolul Ombudsman-ului suedez ca instituție tradițională a statului.

În debutul întâlnirii, președintele CCR a salutat prezența doamnei ambasador, al cărei mandat de reprezentare a fost substanțial și activ. De asemenea, a subliniat faptul că aceste întâlniri sunt binevenite pentru o dezvoltare  mai bună a raporturilor bilaterale, dar și pentru un schimb de informații și de idei utile privind sistemul judiciar din cele două state și a transmis felicitări cu prilejul aniversării a 50 de ani de la adoptarea „Instrumentului de Guvernare”, una dintre cele 4 Legi fundamentale ale Regatului Suediei, precum și pentru împlinirea, în anul 2025, a 30 de ani de la aderarea Regatului Suediei la Uniunea Europeană. Domnul Marian Enache a evocat și istoria controlului de constituționalitate din România și a prezentat succint rolul și funcțiile CCR.

La rândul său, E.S. doamna Therese Hydén a apreciat  transparența pe care a arătat-o Curtea Constituțională a României pe mai multe paliere, pe durata mandatului președintelui Marian Enache, inclusiv deschiderea acesteia către instituțiile oficiale și societatea civilă și, în mod special, proiectele educaționale organizate pentru elevi și studenți.

Președintele Marian Enache a subliniat că, cadrul relațiilor instituționale, CCR are forme ale dialogului judiciar cu instanțele de contencios constituțional din spațiul european, dar și cu autorități constituționale și curți supreme din afara perimetrului european. Doamna judecător Laura-Iuliana Scântei a menționat ca fiind benefică stabilirea unei colaborări între Curtea Constituțională a României și Curtea Supremă a Suediei pentru un util schimb de experiență și de bune practici în materia controlului de constituționalitate.

Totodată, președintele Curții a arătat că instituțiile fundamentale jurisdicționale de control constituțional ale celor două țări au preocupări comune pentru identificarea mijloacelor și a garanțiilor pentru realizarea unor drepturi comunitare, precum cel la un mediu sănătos și egalitatea de gen, reglementate și de Constituția României, astfel încât acestea să nu rămână ca simple prevederi proclamative, formal-ideale, lipsite de finalitate practică.

La finalul întrevederii, doamna ambasador a fost invitată să semneze în Cartea de Onoare a Curții Constituționale a României.