28 martie 2023

Curtea Constituțională a României și Curtea Constituțională a Republicii Slovacia au avut marți, 28 martie 2023, o întâlnire bilaterală, în care temele principale de discuție au vizat atribuțiile celor două instanțe de contencios constituțional și efectele deciziilor pronunțate de acestea.

La întâlnire au participat, din partea Curții Constituționale a României, domnul președinte Marian ENACHE, judecătorii – doamna Livia-Doina STANCIU, domnul VARGA Attila, doamna Elena-Simina TĂNĂSESCU, doamna Mihaela CIOCHINĂ, domnul Dimitrie-Bogdan LICU, prim-magistratul-asistent, domnul BENKE Károly, și doamna Cristina TITIRIȘCĂ, magistrat-asistent, iar, din partea Curții Constituționale a Republicii Slovacia, domnul președinte Ivan FIAČAN, domnul vicepreședinte Ľuboš SZIGETI, domnul judecător Ladislav DUDITŠ, precum și doamna Andrea NAGYOVA, de la Departamentul relații internaționale și protocol.

Întâlnirea a debutat cu prezentarea, pe scurt, a procedurii de numire a judecătorilor constituționali și a atribuțiilor fiecărei curți.

Domnul președinte Marian Enache a arătat că instanța română de contencios constituțional este unică autoritate de jurisdicţie constituţională, construită pe modelul european al controlului de constituționalitate. Din punct de vedere statistic, cea mai mare pondere în activitatea Curții o au controlul de constituționalitate a priori și cel a posteriori, fiind pronunțate, până în prezent, 544 și, respectiv, 21.566 de decizii.

La rândul său, domnul președinte Ivan Fiačan a susținut că cea mai mare parte a activității Curții Constituționale a Republicii Slovacia este constituită din sesizările venite din partea cetățenilor, aproximativ 3.000 pe an. S-a subliniat că plângerea de neconstituționalitate presupune întâi epuizarea tuturor căilor interne de atac împotriva hotărârii judecătorești contestate și, doar după îndeplinirea acestei cerințe, poate fi sesizată Curtea Constituțională.

În încheierea discuțiilor, președintele Curții Constituționale a României a apreciat că discuția cu partea slovacă a fost importantă și substanțială. A fost abordată, de asemenea, perspectiva revitalizării relațiilor dintre cele două Curți, sens în care partea slovacă a propus o întâlnire bilaterală la Košice. Totodată, s-a propus o întâlnire la București între magistrații-asistenți slovaci și români pentru un schimb de experiență și informații profesionale.

De asemenea, președintele Ivan Fiačan a adresat o invitație Curții Constituționale a României de a participa în Slovacia și la conferința anuală privind justiția constituțională, în data de 20 septembrie a.c..

La finalul întrevederii, președintele Curții Constituționale a Republicii Slovacia, domnul Ivan FIAČAN, a fost invitat să semneze în Cartea de Onoare a Curții Constituționale a României.