29 iunie – 1 iulie 2017

Delegaţia Curţii Constituţionale a României, alcătuită din doamna judecător Simona-Maya TEODOROIU, domnul judecător Daniel-Marius MORAR şi doamna Mihaela-Senia COSTINESCU, magistrat-asistent şef, a participat la Cel de-al XVII-lea Congres al Conferinţei Curţilor Constituţionale Europene, desfăşurat la Batumi, Georgia, în perioada 29 iunie – 1 iulie 2017.

Tema Congresului a fost: Rolul instanțelor constituționale în menținerea și aplicarea principiilor constituționale. În cadrul temei principale și pe baza rapoartelor naționale transmise de către fiecare instanță constituțională membră, lucrările Congresului s-au axat pe rolul curților constituționale în definirea și aplicarea principiilor constituționale explicite sau implicite, precum și pe posibilitatea stabilirii unei ierarhii la nivelul Constituției, cu referire la dispozițiile imuabile ale Constituțiilor în raport cu revizuirile constituționale și controlul judiciar al acestora.

Evenimentul a marcat şi preluarea preşedinţiei Conferinţei Curţilor Constituţionale Europene de către Curtea Constituţională a Republicii Cehe.