3 și 4 decembrie 2020

În zilele de 3 și 4 decembrie 2020, doamna Marieta Safta, prim-magistrat-asistent a participat la lucrările Seminarului cu tema Jurisprudența recentă a Curții Europene a Drepturilor Omului în materie penală, organizat de Academy of European Law, în regim online.