30 martie 2016

În data de 30 martie 2016, Curtea Constituțională a României a găzduit seminarul având ca invitat  pe  domnul Martin Kuijer, consilier în cadrul Ministerului Securității și Justiției din Olanda, calitate în care asigură apărarea Olandei în cauze deferite Curții Europene pentru Drepturile Omului și acordă consiliere cu privire la compatibilitatea proiectelor legislative cu standardele privind drepturile omului, agent de legătură al Regatului Olandei la Comitetul European pentru Prevenirea Torturii (CPT), membru (supleant) al Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept –Comisia de la Veneția  și  profesor specializat în domeniul drepturilor omului în cadrul Universității VU din Amsterdam.

Seminarul a cuprins două sesiuni, respectiv Jurisprudența CEDO în materia apărării drepturilor omului și Protecția drepturilor omului în legislația europeană; activitatea Comisiei de la Veneția.

La lucrările seminarului au participat magistrații-asistenți ai Curții Constituționale a României, consilierii din cadrul Departamentului de cercetare, documentare și bibliotecă și, de asemenea, reprezentanți ai Ambasadei Olandei la București.