30 octombrie – 1 noiembrie 2014

Participarea domnului Mircea-Ștefan Minea, judecător al Curții Constituționale a României  la lucrările celui de-al 10-lea Congres al organizației Societas Iuris Publici în cooperare cu Curtea de Justiție a Uniunii Europene, ce s-a  desfășurat la Atena, în perioada 30 octombrie – 1 noiembrie 2014.

Compartimentul Relaţii externe, relaţii cu presa şi protocol al Curţii Constituţionale