31 august – 1 septembrie

În zilele de 31 august și 1 septembrie a.c., doamna judecător Elena-Simina Tănăsescu a reprezentat Curtea Constituțională a României, la Conferința “EUnită în diversitate II”, cu tema ” Uniți în Diversitate II: Statul de drept și diversitatea constituțională”, organizată la Haga.

Evenimentul organizat de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Curtea Constituțională a Belgiei, Curtea Constituțională a Luxemburgului și Curtea Supremă a Olandei, a cunoscut o înaltă reprezentare, prin participarea Președintelui și a Vice-președintelui Curții de Justiție a Uniunii Europene, a Președintelui și a Judecătorilor Curții Europene a Drepturilor Omului, a președinților și judecătorilor curților constituționale europene.

Manifestarea a fost structurată în patru paneluri organizate în două sesiuni, după cum urmează:

1. Independența justiției – conditio sine qua non pentru protejarea democrației, încrederii reciproce și a statului de drept;

2. Statul de drept – Supremația dreptului UE și egalitatea în fața legii a cetățenilor UE;

3. Diversitate și uniformitate în dreptul Uniunii Europene;

4. Protecția juridică a generațiilor actuale și viitoare.

În cadrul panelului al II-lea, doamna judecător Elena-Simina Tănăsescu a prezentat expozeul cu tema ”Stat de drept – Prioritatea drepturilor UE și egalitatea în fața legii a cetățenilor europeni”.