4-5 mai 2023

În zilele de 4 și 5 mai 2023, doamna judecător Laura-Iuliana Scântei a reprezentat Curtea Constituțională a României la Conferința internațională cu tema „Schimbările climatice ca o provocare pentru dreptul constituțional și curțile constituționale”, manifestare organizată de Curtea Constituțională Federală a Germaniei, la Berlin.

Conferința internațională a fost structurată în trei sesiuni: Apelarea la curțile constituționale în cauzele privind litigii climatice, Responsabilitatea constituțională: cauzalitate, atribuții de protecție, libertăți și Potențialul curților constituționale în abordarea schimbărilor climatice: posibilitățile și limitările lor în procesul politic, întrunind o înaltă reprezentare, printre care amintim participarea domnului prof. Dr. Koen Lenaerts, Președintele Curții de Justiție a Uniunii Europene, Onorabilului Lord Hamblen of Kersey, judecător al Curții Supreme a Regatului Unit, doamnei prof. Silvana Sciarra, președintele Curții Constituționale a Italiei, domnului Laurent Fabius, președintele Consiliului Constituțional francez, doamnei prof.dr. Dineke de Groot, președintele Curții Supreme a Olandei, domnului dr. iur. François Chaix, Vice-președintele Curții Supreme a Elveției, doamnei prof.univ.dr. Verena Madner, Vice-președintele Curții Constituționale a Austriei, domnului dr. Matej Accetto, președintele Curții Constituționale a Sloveniei, doamnei dr. Snježana Bagić, Vice-președintele Curții Constituționale a Croației, precum și reprezentanți ai autorităților naționale și mediului academic.