4-6 aprilie 2016

În perioada 4-6 aprilie 2016, la invitația președintelui Curții Constituționale a României, domnul Augustin ZEGREAN, o delegație a Curții Constituționale a Republicii Ungaria condusă de domnul Barnabás LENKOVICS, Președintele Curții, și alcătuită din domnul vice-președinte Tamás SULYOK, domnul judecător Imre JUHÁSZ, domnul secretar general Botond BITSKEY și domnul Attila SZABÓ, șef al cabinetului președintelui, a efectuat o vizită oficială în România. Această vizită a marcat o nouă etapă în cadrul relațiilor bilaterale dintre cele două curți constituționale. Pe perioada vizitei, Plenul Curții Constituționale a României a avut întâlniri de lucru cu delegația distinșilor oaspeți, discuțiile axându-se pe aspecte relevante din jurisprudența recentă a ambelor autorități de jurisdicție constituțională. La întâlnire au luat parte şi doamna secretar general Ruxandra SĂBĂREANU, doamna Marieta SAFTA prim magistrat-asistent. doamna Mihaela Senia Costinescu, magistrat-asistent şef şi domnul Benke Károly, magistrat-asistent şef. Vizita delegației Curții Constituționale a Republicii Ungaria s‐a desfășurat în spiritul respectului și al încrederii reciproce, constituind o nouă etapă în dezvoltarea relațiilor tradiționale de prietenie între cele două instanțe constituționale.