4 octombrie 2017

În ziua de 4 octombrie 2017, Curtea Constituțională a organizat, în colaborare cu Ambasada Regatului Țărilor de Jos, un seminar de lucru susținut de doamna Jannemieke OUWERKERK, profesor de drept penal european la Universitatea de Drept din Leiden, Olanda, având ca tematică evoluția dreptului penal european la nivel legislativ și jurisprudențial.

La invitația Curții Constituționale și în urma propunerii Institutului Național al Magistraturii, la seminar au participat, alături de magistraţi-asistenţi ai Curții Constituționale, și judecători specializați în soluționarea cauzelor penale de la instanțe aflate în raza jurisdicțională a Curții de Apel București.

Prezentarea doamnei profesor Jannemieke Ouwerkerk a realizat o privire comparativă asupra drepturilor fundamentale cu caracter penal înscrise în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, dar și în Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, unele aspecte teoretice fiind ilustrate cu exemple recente din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene și a Curții Europene a Drepturilor Omului, pe marginea cărora au avut loc discuții și schimburi de opinii.