4-5 octombrie 2019

În zilele de 4 și 5 octombrie 2019, domnul judecător Gheorghe Stan, însoțit de doamna Cosmina Marin, personal de specialitate juridică în cadrul Compartimentului relaţii externe, relaţii cu presa şi protocol, au participat la lucrările celui de-al XXII-lea Congres internațional pe probleme de drept european şi drept internațional comparat cu tema “Conceptul democrației așa cum a fost dezvoltat de justiția constituțională”, organizat de Curtea Constituțională a Republicii Lituania și Universitatea din Regensburg, la Vilnius.

Cu această ocazie, domnul judecător Gheorghe Stan a susținut expozeul cu tema Principiul separației și echilibrul puterilor statului în cadrul democrației constituționale, reflectat în jurisprudența recentă a Curții Constituționale.