5-7 martie 2020

În perioada 5-7 martie 2020, doamna Ionița Cochințu, magistrat-asistent, a participat la Conferința Europeană a Serviciilor Financiare cu tema „Noua arhitectură a serviciilor financiare – inovație și excelență”, Ediția a IV-a, organizată de Institutul de Studii Financiare,  precum și la Conferința de Drept „Transilvania” cu tema „Riscurile afacerii și responsabilitatea întreprinzătorului”, Ediția a II-a, organizată de Facultatea de Drept din cadrul Universității Transilvania din Brașov.

La manifestările prilejuite de aceste evenimente doamna magistrat-asistent a prezentat lucrările: „Rolul fondului de garantare în falimentul societăților de asigurare/reasigurare  în contextul legislativ actual” și „Aplicarea principiului prezumției de nevinovăție în cazul persoanelor juridice, respectiv al operatorilor economici implicați în procedurile de achiziție publică”.