6-7 iunie 2019

În perioada 6-7 iunie 2019, doamna Claudia Margareta KRUPENSCHI, magistrat-asistent șef, Director al cabinetului Președintelui Curții Constituţionale a României, a participat, în calitate de persoană de contact din partea Curții Constituţionale a României, la lucrările Forumului Rețelei  Instanțelor Supreme şi Constituţionale (SCN) din cadrul Curții Europene a Drepturilor Omului, Strasbourg.

Temele discutate au vizat problematica migrației și a terorismului, privite din perspectiva principiilor și criteriilor aplicabile potrivit prevederilor Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și a jurisprudenței relevante a Curții Europene a Drepturilor Omului. Totodată, s-a relatat asupra primului aviz consultativ pronunțat de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în baza Protocolului nr.16 la Convenție.

De asemenea, a fost prezentat programul  Human Rights Education for Legal Professionals („HELP”) elaborat de Consiliul Europei pentru implementarea Convenției, program ce pune la dispoziția judecătorilor, procurorilor, avocaților și juriștilor din cele 47 de state membre cursuri on-line cu diferite tematici. https://www.coe.int/en/web/help/home?desktop=true