6 decembrie 2023

În urma invitației lansate de președintele Curții Constituționale, domnul Marian ENACHE, reprezentanți ai celor opt echipe calificate în Marea Finală THEMIS 2023, organizată de Institutul Național al Magistraturii (INM) și European Justice Training Network (EJTN), au efectuat, in data de 6 decembrie, o vizită de studiu la sediul Curții Constituționale a României.

Domnul VARGA Attila, judecător al Curții Constituționale, și BENKE Károly, prim-magistrat-asistent, au fost gazdele vizitei efectuate de tinerii juriști din Franța, Italia, România și Țările de Jos, care au fost însoțiți de doamna Lucreția-Albertina POSTELNICU, director adjunct al INM, și doamna Andra Elena GHEBRI – șeful Departamentului de formare inițială al INM, precum și de doamna Margreet BLAISSE, decanul Centrului de studii juridice și de formare profesională judiciară din Olanda, care deține Președinția Comitetului de Pilotaj al EJTN, și domnul Flavio MASTRORILLO, managerul Proiectului THEMIS 2023.

În deschiderea întâlnirii, domnul judecător VARGA Attila a transmis cuvântul de salut al președintelui Marian ENACHE și a expus pe scurt rolul și poziția instituțională a Curții Constituționale în sistemul constituțional național. În continuarea întâlnirii, domnul BENKE Károly a prezentat modul de organizare și funcționare a Curții Constituționale, precum și atribuțiile acesteia, în special, cele referitoare la controlul de constituționalitate a priori și a posteriori, exercitat pe calea excepției de neconstituționalitate, și la soluționarea conflictelor juridice de natură constituțională. De asemenea, au fost discutate aspecte desprinse din jurisprudența instanței constituționale, precum și probleme de principiu referitoare la efectele deciziilor Curții Constituționale, tipologia acestor decizii și relația cu Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Întâlnirea s-a desfășurat într-un cadru colegial, în care participanții au manifestat un interes deosebit cu privire la activitatea desfășurată de Curtea Constituțională a României.