6 februarie 2018

În data de 6 februarie 2018, preşedintele Curţii Constituţionale a României, domnul prof.univ.dr. Valer DORNEANU, a avut o întâlnire de lucru cu delegaţia experților Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția), compusă din domnul Ziya Caga TANYAR, administrator, Divizia pentru instituții democratice și drepturi fundamentale, Comisia de la Veneția, DGI – Drepturile Omului și Statul de drept, Consiliul Europei şi doamna Herdis THORGEIRSDOTTIR, prim Vicepreședinte al Comisiei de la Veneția, profesor.

Vizita delegației străine se înscrie în procedura obișnuită de consultare a autorităților publice naționale cu privire la elaborarea și adoptarea unui act normativ în privința căruia a fost solicitată opinia Comisiei de la Veneția, în cazul de față fiind vorba despre proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.

La întâlnire au participat din partea Curţii Constituţionale, doamna Livia Doina STANCIU, doamna Simona-Maya TEODOROIU, doamna Mona-Maria PIVNICERU, domnul Petre LĂZĂROIU şi domnul Mircea-Ştefan MINEA, judecători ai Curţii Constituţionale, precum şi doamna Claudia-Margareta KRUPENSCHI, prim-magistrat-asistent delegat şi director al cabinetului preşedintelui.

În debutul întrevederii, la solicitarea experţilor europeni, preşedintele Curţii Constituţionale a expus asupra controlului constituţionalităţii legilor înainte de promulgare, referind asupra procedurii jurisdicţionale și a subiecţilor de sezină.

Discuţiile au vizat, în continuare, compatibilitatea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu standardele internaționale în materia drepturilor omului şi a libertăților fundamentale.

În acest sens, doamna Herdis THORGEIRSDOTTIR şi-a exprimat interesul faţă de jurisprudenţa Curţii Constituţionale în privința libertății de exprimare, drept fundamental consacrat de prevederile art. 10 din Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale și ale art.30 din Constituția României, cu referire specială la dreptul la informații de interes public.

Sub acest aspect, doamna judecător Mona-Maria PIVNICERU a expus succint asupra jurisprudenţei Curţii Constituţionale în materia Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Păstrând aceeaşi tematică, expozeul doamnei judecător Livia Doina STANCIU a inclus o evoluţie normativă în acest domeniu, de la intrarea în vigoare a Legii nr.3/1974 privind presa din Republica Socialistă România, până la abrogarea acesteia prin Legea nr. 95/2012.

Președintele Curții Constituționale a conchis punctând asupra dinamismului în apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, statuate prin Convenţie şi Protocoalele adiţionale, ce constituie o prevalență în activitatea Curţii, reflectată în jurisprudenţa proprie, practica înaltelor instanţe europene în materie reprezentând părți integrante ale deciziilor noastre. În concret, însă, în privința legii aflate în procedură parlamentară, ce face obiectul viitoarei opinii adoptate de Comisia pentru Democrație prin Drept, a subliniat faptul că judecătorii Curții au obligația de rezervă, deoarece aceasta ar putea constitui obiect al controlului de constituționalitate anterior promulgării.

În finalul întrevederii, alături de aprecierile exprimate ale oaspeților, președintele Curții Constituționale a adresat un mesaj de mulțumire și salut președintelui Comisiei Eusropene pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția), domnul Gianni Buquicchio, apreciind asupra importanței și eficienței acestor întâlniri.