6 noiembrie 2017

La invitaţia preşedintelui Curţii Constituţionale a României, domnul prof.univ.dr. Valer DORNEANU, instanța constituțională a primit, in data de 6 noiembrie 2017, vizita de lucru a delegaţiei  Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, formată din domnul prof.dr. Koen LENAERTS, președintele Curții și doamna judecător Camelia TOADER.

Discuțiile purtate au avut ca teme principale evoluțiile recente ale jurisprudenței Curții Constituţionale a României, relația Curții de Justiție a Uniunii Europene cu instanțele naționale, precum şi efectul hotărârilor Curții de Justiție a Uniunii Europene în plan național. La aceste discuții au participat domnul prof.univ.dr. Valer DORNEANU, preşedintele Curţii Constituţionale a României, doamna Simona-Maya TEODOROIU, doamna Livia Doina STANCIU, doamna Mona-Maria PIVNICERU, domnul Petre LĂZĂROIU, domnul Mircea Ştefan MINEA, domnul Daniel Marius MORAR, domnul VARGA Attila, judecători, precum şi doamna Claudia Margareta KRUPENSCHI, magistrat-asistent şef, director al cabinetului preşedintelui şi doamna Senia-Mihaela COSTINESCU, magistrat-asistent şef.

În mesajul de bun-venit, preşedintele Curţii Constituţionale a României a subliniat importanța capitală a respectării dreptului Uniunii Europene, inclusiv a hotărârilor Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru buna funcționare a statului de drept, ilustrând, în acest context, cu decizii ale Curții Constituționale în care legislația și jurisprudența europeană au fost valorificate.

Domnul președinte Koen LENAERTS a evidențiat, la rândul său, importanța și necesitatea independenței justiției și a judecătorului pentru buna funcționare a oricărei ordini juridice, subliniind faptul că dreptul Uniunii Europene este un drept al tuturor cetățenilor spațiului european. De asemenea, a reiterat  valoarea esențială a dialogului judiciar între judecătorii Curții de Justiție de la Luxembourg și cei aparținând instanțelor statelor membre, insistând asupra aportului judecătorului național nu numai în opera de corectă aplicare a dreptului european, ci și, a priori, în cea de interpretare, prin modalitatea de redactare a întrebărilor preliminare. În acest context, a fost apreciat în mod deosebit precedentul creat de Curtea Constituțională a României prin trimiterea la Curtea de Justiție a Uniunii Europene a unor întrebări preliminarii.

În continuare, la întrebarea domnului președinte LENAERTS, domnul judecător Daniel Marius MORAR a prezentat Decizia Curții Constituționale nr.405 din 15 iunie 2016, pe marginea căreia a avut loc un schimb de opinii de natură a releva sensul sintagmelor ”în mod defectuos”, ”abuz în serviciu”, ”prag valoric” sau ”prejudiciu”, domnul președinte LENAERTS evocând, la rândul său, unele hotărâri incidente ale Curții de Justiție. De asemenea, a fost evidențiată necesitatea  asigurării unei legislații cât mai clare și coerente, în special în materie penală, pentru o aplicare unitară și în respectul drepturilor și valorilor fundamentale ale statului de drept.

 

Întrevederea a fost urmată de un briefing de presă susţinut de ambii preşedinţi, în cadrul căruia preşedintele Curţii Constituţionale a României a expus asupra temelor discutate în cursul întâlnirii de lucru, iar președintele Curții de Justiție a Uniunii Europene a vorbit despre aplicarea unitară a dreptului european, drept ce reprezintă „unica garanție pentru ca statele membre să fie într-adevăr egale în fața dreptului Uniunii Europene” și despre media cauzelor României adresate instanţei europene, cu referire specială la cauza trimisă spre soluționare Curții de Justiție a Uniunii Europene de către Curtea Constituțională a României.

Programul delegaţiei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene a inclus şi o întrevedere de lucru la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

În aceeaşi zi, înaltului oaspete i-a fost decernată distincţia de Doctor Honoris Causa al Universităţii „Nicolae Titulescu”, ceremonie la care au asistat numeroase personalităţi marcante ale societăţii academice.