6 noiembrie 2018

În data  de 6 noiembrie 2018, în cadrul Programului de schimb al autorităţilor judiciare, program iniţiat de Comisia Europeană, coordonat de Reţeaua Judiciară Europeană de Formare profesională (EJTN), în colaborare cu Institutul Naţional al Magistraturii, un grup de 20 magistrați din state membre ale Uniunii Europene au efectuat o vizită de lucru la Curtea Constituțională. Expunerea domnului Fabian NICULAE, magistrat-asistent, a inclus aspecte privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Curţii Constituţionale, cu referiri punctuale din jurisprudenţa recentă a instanței de contencios constituțional, asupra cărora s-a dialogat constructiv.