7-8 septembrie 2021

În zilele de 7 și 8 septembrie 2021, doamna Marieta SAFTA, prim-magistrat-asistent, și doamna Cristina TITIRIȘCĂ, magistrat-asistent, au participat la lucrările ediției a 9-a a Școlii de vară organizate de Centrul pentru Formarea și Dezvoltarea Resurselor Umane al Asociației Curților Constituționale din Asia și a Instituțiilor Echivalente (AACC), având ca temă „Probleme actuale în executarea hotărârilor: Justiția constituțională”, găzduită de Curtea Constituționala a Republicii Turcia, în regim online.

Programul s-a bucurat de o largă participare, fiind reprezentate 27 de curți constituționale sau instanțe echivalente din Europa, Asia și Africa. În cadrul evenimentului, magistrații români au prezentat „Aspecte teoretice și practice privind executarea deciziilor Curții Constituționale a României”.

Participanții au apreciat importanța cooperării instanțelor de contencios constituțional, manifestarea fiind un bun prilej pentru schimbul de experiență cu privire la provocările pe care le presupune, în practică, activitatea autorităților de jurisdicție constituțională.