8-9 iunie 2017

În perioada 8-9 iunie 2017, o delegație a Curții Constituționale a României, condusă de dl.prof.univ.dr. Valer DORNEANU, președintele Curții Constituționale, și compusă din dl judecător Petre LĂZĂROIU și dl. magistrat-asistent Fabian NICULAE, a participat la lucrările  celui de-al XIX-lea Congres Internațional de Drept Constituțional European și Comparat, cu tema  „Justiția constituțională și evoluția drepturilor individuale”, eveniment ce s-a desfășurat la Chişinău, în Republica Moldova.

Congresul a fost organizat de Curtea Constituțională a Republicii Moldova, Universitatea din Regensburg (cu sprijinul special al domnului profesor Rainer Arnold) și Fundația pentru Cooperare Juridică Internațională – IRZ.

Domnul președinte Valer DORNEANU a adresat o alocuțiune de deschidere prin care a subliniat importanța manifestării, precum și bunele relații de cooperare existente între Curtea Constituțională a României și organizatorii congresului. În mod deosebit a fost apreciată necesitatea conjugării eforturilor curților constituționale, precum și a mediului academic din domeniul constituționalismului  pentru apărarea drepturilor individuale.

În cadrul congresului au fost prezentate rapoarte ale participanților, în marea lor majoritate profesori universitari și judecători constituționali, rapoarte care au vizat chestiuni juridice de actualitate reflectate în jurisprudența curților constituționale. De asemenea, în timpul lucrărilor atelierului de lucru francofon, membrii delegației Curții Constituționale a României au avut o participare activă contribuind, prin prezentarea jurisprudenței instanței de contencios constituțional, la buna desfășurare a lucrărilor congresului. Schimbul de opinii și informații efectuat cu participanții la congres reprezintă, astfel, un câștig real pentru bunul mers al instanței de contencios constituțional, fiind o modalitate de consolidare a valorilor democrației constituționale în cadrul patrimoniului constituțional european comun.