8 decembrie 2014

În data de 8 decembrie 2014, în cadrul misiunii de evaluare a Comisiei Europene, în contextul Mecanismului de Cooperare şi Verificare, domnul Augustin ZEGREAN, preşedintele Curţii Constituţionale a României, a primit vizita delegaţiei europene, condusă de domnul William SLEATH, şef de departament în cadrul Secretariatului General al Comisiei Europene, şi formată din domnul Julien MOUSNIER, doamna Jeanne DE JAEGHER şi doamna Maria ARSENE, din cadrul Secretariatului General, domnul Joze STRUS, din cadrul DG Justiţie şi doamna Irina STEFURIUC, din partea DG Afaceri Interne.

La întâlnire au participat şi doamna Mona Maria PIVNICERU, domnul PUSKÁS Valentin-Zoltán, domnul Petre LĂZĂROIU, domnul Mircea Ştefan MINEA, domnul Daniel-Marius MORAR, domnul Valer DORNEANU, domnul Toni GREBLĂ, judecători ai Curţii Constituţionale, precum şi doamna Marieta SAFTA, prim-magistrat-asistent, doamna Doina SULIMAN şi domnul BENKE Karoly, magistraţi-asistenţi şefi, şi doamna Mihaela Senia COSTINESCU, magistrat-asistent şef, Director al cabinetului preşedintelui.

Cu ocazia acestei vizite, au avut loc discuţii pe teme privind jurisprudenţa Curţii Constituţionale referitoare la:

  • dispoziţiile legale din materia legii penale şi a legii procesual penale: deciziile Curţii Constituţionale prin care s-a constatat neconstituţionalitatea prevederilor Codului de procedură penală referitoare la Camera preliminară, respectiv la măsurile preventive care vizează controlul judiciar şi controlul judiciar pe cauţiune, decizia Curţii Constituţionale prin care au fost interpretate normele procesual penale referitoare la suspendarea urmăririi penale declanşate împotriva persoanei care ocupă funcţia de Preşedinte al României, impedimentul legal temporar fiind constituit de prevederile constituţionale referitoare la imunitatea Preşedintelui României, precum şi decizia Curţii Constituţionale prin care s-a constatat constituţionalitatea legii de abrogare a dispoziţiilor Codului penal care incriminau infracţiunea de „presiuni asupra justiţiei”;
  • materiaincompatibilităţilor şi a integrităţii, respectiv efectele deciziei Curţii Constituţionale referitoare la dispoziţiile legale privind funcţiile publice elective;
  • sistemul judiciar şi funcţionarea acestuia: deciziile Curţii Constituţionale prin care au fost constatate ca fiind neconstituţionale dispoziţii din Legile nr.303/2004 şi nr.317/2004, prevederi referitoare la cariera judecătorilor şi procurorilor, precum şi deciziile Curţii Constituţionale prin care au fost declarate neconstituţionale dispoziţii din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator şi din Codul de procedură civilă, respectiv dispoziţii referitoare la instituţia strămutării cauzelor în materie civilă, la obligativitatea formulării şi susţinerii cererii de recurs prin avocat şi la competenţa instanţelor de executare;
  • efectele deciziilor Curţii Constituţionale şi acceptarea lor de către instituţiile statului;
  • problemele relevate de legiferarea excesivă prin intermediul ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului, cu accent pe atribuţia Avocatului Poporului de a sesiza Curtea Constituţională cu privire la neconstituţionalitatea acestor ordonanţe, indiferent de domeniul lor de reglementare, precum şi pe competenţa acestei instituţii de a exprima puncte de vedere în toate cauzele în care i se solicită opinia, potrivit dispoziţiilor legale.

Compartimentul Relaţii externe, relaţii cu presa şi protocolal Curţii Constituţionale