8 iunie 2017

În ziua de 8 iunie 2017, Curtea Constituțională, reprezentată de dl. judecător Daniel Marius MORAR și dna Claudia-Margareta KRUPENSCHI, director al cabinetului președintelui Curții,  a primit o delegație formată din 14 juriști din Republica Moldova, activitate înscrisă în Programul de leadership pentru tineri juriști din Republica Moldova – LEAD 2017. În cadrul acestei întâlniri, dl. judecător Daniel Marius MORAR a prezentat date generale despre modul de organizare și funcționare, rolul și atribuțiile Curții Constituționale a României, acestea din urmă fiind apoi punctate cu exemple relevante din jurisprudența Curții, ce au prilejuit un dialog interesant și util între partea română și cea moldavă, pe marginea întrebărilor formulate de tinerii juriști.