Comunicat de presa, 8 octombrie 2020

  În ziua de 8 octombrie 2020, Plenul Curții Constituționale, în cadrul controlului posterior promulgării, cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art.79 alin.(5) din Legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici sunt neconstituționale.

Dispozițiile criticate,  în prezent abrogate, dar care continuă să producă efecte juridice în cauzele în care a fost invocată excepția de neconstituționalitate, au următorul conținut: „Modul de constituire, organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, precum și componența, atribuțiile, modul de sesizare și procedura de lucru ale acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.”

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi instanțelor de judecată care au sesizat Curtea Constituțională, respectiv Tribunalul Gorj – Secția contencios administrativ și fiscal, Tribunalul Dolj – Secția contencios administrativ și fiscal, Tribunalul Mehedinți – Secția a II-a civilă de contencios administrativ și fiscal și Curtea de Apel Craiova – Secția contencios administrativ și fiscal.

Argumentele reținute în motivarea soluției pronunțate de Plenul Curții Constituționale vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Compartimentul Relații externe, relații cu presa şi protocol al Curții Constituționale

Comunicat de presa, 8 octombrie 2020