9-10 octombrie 2023

În perioada 9-10 octombrie 2023, un grup alcătuit din 10 magistrați-asistenți ai Curții Constituționale din România și 2 asistenți-judiciari ai Curții Constituționale a Republicii Moldova a efectuat o vizită de studiu la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), Luxemburg.

În cadrul vizitei, au avut loc întâlniri cu dl. Koen LENAERTS, președintele CJUE, și dna. Octavia SPINEANU-MATEI, judecător al CJUE, în cadrul cărora discuțiile purtate au vizat, printre altele, jurisprudența recentă a instanței europene, inclusiv aspecte privind identitatea naționala și teoria contralimitelor, precum și necesitatea și importanța dialogului judiciar dintre curțile constituționale și CJUE, sub forma trimiterilor preliminare.

Au avut, de asemenea, loc întrevederi cu dna Mirela STANCU și cu dl. Ion GÂLEA, judecători la Tribunalul Uniunii Europene, în cadrul cărora s-a discutat despre jurisprudența și specificul activității acestei instanțe; totodată, domnul judecător a prezentat elementele de fapt ale unei cauze privind măsuri restrictive, la a cărei ședințe de audiere a pledoariilor participanții au avut ulterior ocazia de a asista.

Participanții au beneficiat totodată de prezentări din partea d-nei Ramona ȘEREȘ, administrator la Grefa CJUE, a d-nei Cristina PRUNARU, referent juridic în cadrul cabinetului d-nei judecător Octavia SPINEANU-MATEI, a d-nei Ana CONSTANTINESCU, asistent în cadrul cabinetului d-lui judecător Ion GÂLEA, a d-nei Ioana GHEORGHE-BĂDESCU, expert în cadrul Direcției de cercetare și documentare, a d-lui Cristian GOGOȘANU, jurist lingvist, și  a d-nei Emese CSIKI, asistent în cadrul bibliotecii.

Prezentările au  evidențiat aspecte referitoare la organizarea, funcționarea, procedurile și procedurile de lucru la nivelul CJUE, modul de realizare a documentării și cercetării, rolul avocatului-general și al expertului lingvist, precum și la fondul documentar existent în cadrul bibliotecii CJUE.