ȘEDINȚE DE JUDECATĂ

Mai 2019
DuLuMaMiJoVISa
   1234
567891011
12131415161718
192122232425
262728293031 

Anul 2013

       IANUARIE

În ziua de 23 ianuarie 2013, domnul Augustin ZEGREAN, preşedintele Curţii Constituţionale a României a primit vizita delegaţiei Fundaţiei Germane pentru Cooperare Juridică Internaţională (IRZ), reprezentată de doamna Julia TRAPPE, domnul Christian SCHUSTER şi doamna Raluca OANCEA. 

La întâlnire au participat şi domnul Tudorel TOADER, judecător al Curţii Constituţionale, precum şi doamna secretar general Ruxandra SĂBĂREANU.

Cu ocazia acestei vizite, între distinşii oaspeţi şi membrii instanţei constituţionale române au avut loc discuţii pe teme privind rolul jurisdicţiei constituţionale în apărarea drepturilor fundamentale ale omului şi promovarea spiritului constituţionalismului, confirmând continuitatea relaţiilor solide dintre Curtea Constituţională a României şi Fundaţia Germană pentru Cooperare Juridică Internaţională (IRZ) .

Irz Irz Irz


Participarea doamnei prof. univ. dr. Iulia MOTOC, judecător în cadrul Curţii Constituţionale, la ceremonia militară de depuneri de coroane de flori organizată cu prilejul sărbătoririi a celei de-a 154 aniversări a Unirii Principatelor Române, în data de 24 ianuarie 2013. Manifestările au avut loc la Monumentul Domnitorului Alexandru Ioan Cuza, aflat pe Dealul Patriarhiei Române din Bucureşti, precum şi în Piaţa Unirii din Focşani.


       FEBRUARIE

Participarea domnului prof. univ. dr. Tudorel TOADER, judecător al Curţii Constituţionale, la reuniunea Biroului A.C.C.P.U.F., la Rabat, în Regatul Maroc, în zilele de 31 ianuarie şi 1 februarie 2013. Asociația Curților Constituționale francofone reunește 46 de instanțe constituționale, iar din Biroul de conducere fac parte reprezentanții instanțelor din Belgia, Benin, Cambogia, Canada, Elveția, Franța, Gabon, Maroc și România. Discuțiile au avut în vedere formele de colaborare dintre instanțele constituționale, colaborarea dintre acestea și Comisia de la Veneția, respectiv Organizația Internațională a Francofoniei, precum și măsurile necesare pentru îndeplinirea programului trienal.


Participarea delegaţiei Curţii Constituţionale alcătuite din doamna judecător Iulia Antoanella MOTOC, domnul judecător Mircea-Ştefan MINEA şi domnul judecător PUSKÁS Zoltán-Valentin la Conferinţa cu tema „Impactul Convenţiei Europene a Drepturilor Omului şi al jurisprudenţei asupra evoluţiilor democratice şi asupra schimbărilor în Europa de est”, ce s-a desfăşurat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg, în data de 18 februarie 2013.


       MARTIE

Doamna judecător prof. univ. dr. Iulia Antoanella Motoc a fost aleasă vicepreşedinte al Comitetului pentru Drepturile Omului, din cadrul Înaltului Comisariat pentru Drepturile Omului, pe o perioadă de 2 ani.

Iulia Antoanella Motoc, profesor al Universităţii din Bucureşti şi judecător al Curţii Constituţionale din România, a fost aleasă în prestigiosul panel pentru drepturile omului în 2006 şi realeasă în 2010, fiind al doilea român ales în acest Comitet. În prealabil, Iulia Antoanella Motoc a fost membru al subcomisiei pentru Promovarea şi Protecţia Drepturilor Omului (2000-2007) şi preşedinte (2000-2001), raportor special ONU pentru Republica Democratică Congo (2001-2004), reprezentant al României în Comitetul Consultativ pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale (1998-2004, 2008-2012) şi în cadrul Agenţiei Pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (2010-2012).

Iulia Antoanella Motoc a fost profesor invitat la Universitaţile din Miami (2001-2003), NY University (2003-2004), Academia pentru Drepturile Omului, Institutul European din Florenţa (2007), Masterul European pentru drepturile omului, Veneţia (2008) şi Universitatea din Gent (2009).


       APRILIE

Participarea delegaţiei Curţii Constituţionale alcătuite din domnul Augustin  ZEGREAN, preşedintele Curţii Constituţionale și doamna Oana Răican, consilier, la lucrările Conferinţei internaţionale jubiliare cu tema „Poziţia curţilor constituţionale şi influenţa acestora asupra ordinii juridice a statului”, precum şi la celelalte acţiuni organizate cu acest prilej, în zilele de 9 şi 10 aprilie 2013, la Kosice, Slovacia.


Vizita delegaţiei Curţii Constituţionale a României condusă de domnul Augustin ZEGREAN, preşedintele Curţii Constituţionale şi alcătuită din domnul Acsinte GASPAR, domnul Mircea-Ştefan MINEA şi domnul Tudorel TOADER, judecători, precum şi doamna Oana RĂICAN, consilier în cadrul Compartimentului relaţii externe, relaţii cu presa şi protocol, la Curtea Constituţională a Republicii Cehia, în perioada 15-17 aprilie 2013.


Participarea domnului Petre Lăzăroiu, judecător al Curţii Constituţionale, la lucrările Conferinţei internaţionale cu tema: “Eficienţa Normelor Juridice – Ediţia a 2-a. De la teorie la practică”, desfăşurate în zilele de 25-27 aprilie 2013, la Cluj-Napoca.

Conferinţa a fost organizată de Facultatea de Drept din Cluj Napoca - Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” în cooperare cu Departamentul Cercetări Socio-Umane din cadrul Institutului de Istorie “George Bariţiu” al Academiei Române, Institutul Român pentru Drepturile Omului, Asociaţia Română de Ştiinţe Penale, Institutul de Ştiinţe Administrative din Republica Moldova, Asociaţia Ştiinţifică de Dreptul Proprietăţi Intelectuale şi Societatea Autorilor şi Editorilor Români de Opere Ştiinţifice.


În data de 29 aprilie 2013, domnul Augustin ZEGREAN, preşedintele Curţii Constituţionale a României, a primit vizita E.S. Andreas von METTENHEIM, Ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Federale Germania în Bucureşti.

La întâlnire a participat şi doamna Senia Mihaela COSTINESCU, Magistrat-asistent şef, Director al Cabinetului Preşedintelui.

Scopul acestei vizite l-a reprezentat pregătirea vizitei pe care o delegaţie a Curţii Constituţionale a Republicii Federale Germania urmează să o efectueze la Curtea Constituţională a României în perioada 26-28 mai 2013, precum şi discutarea posibilităţii de reprezentare a Republicii Federale Germania la conferinţa internaţională cu tema “Jurisdicţia constituţională după 20 de ani de la căderea cortinei comuniste”, organizată de Curtea Constituţională a României cu sprijinul Fundaţiei Germane pentru Cooperare Juridică Internaţională (IRZ) şi preconizată pentru luna octombrie a acestui an.

De asemenea, ambele părţi au reiterat interesul deosebit pe care îl acordă dezvoltării permanente a relaţiilor dintre cele două autorităţi de jurisdicţie constituţională, precum şi dintre cele două state care împărtăşesc un trecut comun şi care au ţeluri comune pentru viitor.

Ambasadorul

Ambasadorul Ambasadorul


       MAI

Opinie formulată de Curtea Constituţională a României asupra aspectelor sesizate de Curtea Constituţională a Republicii Moldova cu privire la inamovibilitatea şi independenţa membrilor Curţii Constituţionale a Republicii Moldova, consacrate prin dispoziţiile art.137 din Constituţia Republicii Moldova

PDF


În data de 9 mai 2013, doamna Cristina Teodora POP, magistrat-asistent, şi domnul BENKE Károly, magistrat-asistent şef, au participat la ceremoniile militare şi religioase de depuneri de coroane şi jerbe de flori organizate de Ministerul Apărării Naţionale la Monumentul Eroilor din cel de-al Doilea Război Mondial (Bucureşti), cu prilejul sărbătoririi Zilei Independenţei de Stat a României, a Zilei Victoriei Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial şi a Zilei Uniunii Europene.


În perioada 13-16 mai 2013, delegaţia Curţii Constituţionale a României condusă de domnul Augustin Zegrean, preşedintele Curţii Constituţionale şi alcătuită din doamna judecător Iulia Antoanella Motoc, domnul judecător Puskás Zoltán Valentin, domnul judecător Mircea Ştefan-Minea şi doamna Oana Răican, consilier în cadrul Compartimentului relaţii externe, relaţii cu presa şi protocol, a efectuat o vizită la Curtea Constituţională a Republicii Ungaria.

Această vizită a marcat o nouă etapă în cadrul relaţiilor bilaterale dintre cele două curţi constituţionale. Discuţiile purtate au vizat chestiuni extrem de importante precum revizuirea Constituţiei, experienţa recentă a Ungariei  reprezentând un bun exemplu şi pentru ţara noastră. Alte teme abordate au fost cele referitoare la jurisprudenţa instanţelor constituţionale în legătură cu drepturile de natură socială şi cu activitatea autorităţilor naţionale de verificare a averii dobândite în perioada exercitării mandatelor sau a îndeplinirii funcţiilor ori demnităţilor publice, după caz, a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor.

În afara întâlnirilor oficiale cu membrii Curţii Constituţionale a Ungariei, delegaţia Curţii Constituţionale a României a avut întâlniri şi cu membri ai Tribunalului din Eger, discuţiile având ca subiect organizarea sistemului judiciar din Ungaria.


În zilele de 15 şi 16 mai 2013, un grup de magistraţi-asistenţi ai Curţii Constituţionale a efectuat o vizită de lucru la Bruxelles, la sediul Parlamentului European şi la cel al Comisiei Europene. Delegaţia Curţii Constituţionale a avut întâlniri de lucru cu reprezentanţi ai departamentelor juridice ale celor două instituţii. În cadrul acestor întruniri s-au purtat discuţii pe tema procesului legislativ din cadrul Uniunii Europene, implicarea parlamentelor naţionale şi dialogul dintre instituţiile europene în cadrul acestui proces.


Participarea doamnei Ruxandra Săbăreanu, Secretar General, la lucrările celei de-a 16-a Conferinţe judiciare internaţionale, organizată de Fundaţia Furth Family, ce  s-a  desfăşurat  în perioada 21-25 mai 2013, la Berlin.


În perioada 26 – 28 mai 2013, la invitația Curții Constituționale a României, o delegație a Curţii Constituționale Federale a Germaniei, condusă de domnul prof. dr. Ferdinand Kirchhof, Vice-preşedinte al Curţii, şi alcătuită din domnul prof. dr. Johannes Masing, doamna dr. Sibylle Kessal-Wulf, domnul prof. dr. Peter M. Huber, judecători, şi doamna Margret Böckel, şef al Departamentului de protocol, a efectuat o vizită oficială în România.

În ziua de luni, 26 mai 2013, Plenul Curții Constituționale a României a avut întâlniri de lucru cu delegația distinşilor oaspeți, în cadrul cărora au fost dezbătute teme cu privire la revizuirea Constituţiei României şi competenţele Curţii Constituţionale a României în această materie, relaţia dintre curţile constituţionale naţionale, Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, precum şi libertatea de expresie şi media.

În ziua de marţi, 27 mai 2013, delegația Curţii Constituționale Federale a Germaniei, însoţită de judecătorii Curţii Constituționale a României, a avut o întâlnire cu membrii Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Senatului României. Cu acest prilej, s-au discutat aspecte importante referitoare la activitatea jurisdicţională a celor două instanţe constituţionale, precum independenţa judecătorului constituţional, atribuţiile privitoare la soluţionarea conflictelor juridice de natură constituţională, procedura de soluţionare a sesizărilor de neconstituţionalitate în dublu grad de jurisdicţie sau sediul instanţei constituţionale.

Vizita delegației Curţii Constituționale Federale a Germaniei s‐a desfăşurat în spiritul respectului şi al încrederii reciproce, constituind o nouă etapă în dezvoltarea relațiilor tradiționale de prietenie între cele două instanţe constituţionale.

GermaniaMai GermaniaMai GermaniaMai

 

GermaniaMai GermaniaMai GermaniaMai


În data de 29 mai 2013, în cadrul unei vizite de lucru ce urmăreşte stimularea dialogului între reprezentanţi ai sistemului de justiţie din România şi din Landul Schleswig-Holstein din Republica Federală Germania, organizată de Fundaţia Hermann Ehlers în cooperare cu Programul Statul de Drept Europa de Sud-Est al Fundaţiei Konrad Adenauer, o delegaţie compusă din 17 judecători din landul german Schleswig–Holstein a avut o întâlnire cu membrii Curţii Constituţionale a României.

La întâlnire au participat dl. Augustin ZEGREAN, Preşedintele Curţii Constituţionale a României, dl. Tudorel TOADER, judecător, doamna Mihaela Senia Costinescu, magistrat-asistent şef, Director al Cabinetului Preşedintelui şi doamna Oana Răican, consilier în cadrul Compartimentului Relaţii externe, relaţii cu presa şi protocol.

Discuţiile purtate au urmărit familiarizarea distinşilor invitaţi cu structura, istoria şi competenţele Curţii Constituţionale a României, cu accent pe provocările cu care s-a confruntat această instituţie în ultima perioadă.

  Konrad Konrad Konrad

  Konrad Konrad


Încheierea mandatului dnei Aspazia COJOCARU, dlui Ion PREDESCU şi dlui Acsinte GASPAR, judecători la Curtea Constituţională a României, a prilejuit, în data de 30 mai 2013, organizarea unei ceremonii de rămas-bun care s-a desfăşurat la sediul Curţii Constituţionale a României, reprezentând şi un bun prilej pentru o privire retrospectivă asupra activităţii profesionale extrem de prolifice a celor trei distinşi membri. La eveniment au participat: judecătorii Curţii Constituţionale, corpul magistraţilor-asistenţi, personalul instanţei constituţionale, reprezentanţi ai Ministerului Public, precum şi alţi invitaţi. 

 Mandat Mandat Mandat

 Mandat Mandat Mandat

Mandat


       IUNIE

Participarea domnului judecător, prof.univ.dr. Mircea Ştefan MINEA, la lucrările celui de-al XV-lea Congres internaţional pe probleme de drept european şi drept internaţional comparat, organizat de Universitatea din Regensburg şi Fundaţia IRZ, în perioada 30 mai – 2 iunie 2013.

Temele de discuţie purtate în cadrul Congresului, precum şi workshop-urile s-au axat pe subiecte de actualitate: Constituţionalismul european dezvoltat de justiţia constituţională – Criza financiară şi dreptul constituţional; Transformarea dreptului constituţional; Reforma constituţională şi orientarea Uniunii Europene; Ucraina şi Uniunea Europeană.

 pdf Intervenţia domnului judecător, prof. univ. dr. Mircea Ştefan MINEA.


În perioada 2 – 5 iunie 2013, la invitaţia Curţii Constituţionale a României, o delegaţie a Curţii Constituţionale a Republicii Serbia, condusă de domnul Dr Dragiša B. Slijepčević, Preşedintele Curţii, şi alcătuită din doamna Vesna Ilić-Prelić, domnul Predrag Ćetković, domnul Sabahudin Tahirović, judecători, şi doamna Vesna Dabić, Director al Cabinetului Preşedintelui, a efectuat o vizită oficială în România.

Pe perioada vizitei, Plenul Curţii Constituţionale a României a avut întâlniri de lucru cu delegaţia distinşilor oaspeţi, ocazie pentru un schimb de experienţă fructuos pentru ambele părţi, discuţiile axându-se pe probleme de interes deosebit pentru ambele instanţe constituţionale precum revizuirea Constituţiei, regimul ordonanţelor de urgenţă, intrarea în vigoare a actelor normative, dar şi chestiuni mai puţin frecvente în jurisprudenţa curţilor constituţionale – sesizări provenite de la instanţele de arbitraj comercial naţionale şi internaţionale.

Vizita delegaţiei Curţii Constituţionale a Republicii Serbia a confirmat încă o dată strânsa relaţie de prietenie dintre instanţele constituţionale ale celor două ţări vecine, precum şi respectul reciproc pentru activitatea jurisdicţională desfăşurată şi soluţiile pronunţate de aceste curţi.

Serbia Serbia Serbia

Serbia Serbia Serbia

 Serbia


La invitaţia Curţii Constituţionale a României, în ziua de 20 iunie 2013, a avut loc întrevederea membrilor şi magistraţilor-asistenţi ai Curţii Constituţionale a României cu domnul Jeffrey C. ISAAC, profesor universitar în cadrul Universităţii Indiana, Bloomington.

pdf CV-ul domnlui Jeffrey C. ISAAC

Discuţiile purtate cu oaspetele american, expert în domeniul ştiinţelor politice şi al filosofiei dreptului (curriculum vitae) s-au axat pe principiile democraţiei constituţionale: principiul guvernării de către o majoritate legitimată electoral, principiul nediscriminării, libertatea de asociere şi exprimare, precum şi pe provocările cu care se confruntă instanţele constituţionale în garantarea drepturilor fundamentale consacrate de Constituţie. Domnul profesor Isaac, familiarizat cu problemele Curţii Constituţionale a României, şi-a exprimat aprecierea cu privire la activitatea desfăşurată de judecătorii constituţionali.


În data de 25 iunie 2013, domnul Augustin ZEGREAN, preşedintele Curţii Constituţionale a României, a primit vizita de curtoazie a E.S. Philippe GUSTIN, Ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Franceze în România.

La întâlnire au participat şi doamna Iulia-Antoanella MOTOC, doamna Mona-Maria PIVNICERU, domnul Petre LĂZĂROIU, domnul Mircea Ştefan MINEA, judecători ai Curţii Constituţionale a României.

Cu ocazia acestei vizite, s-a subliniat încă o dată importanţa deosebită pe care ambele părţi o acordă relaţiilor de cooperare între Curtea Constituţională a României şi Consiliul Constituţional Francez, exprimându-se şi dorinţa unei intensificări a colaborării bilaterale în cadrul Asociaţiei franco-române.


Participarea domnului judecător Petre LĂZĂROIU la Conferinţa Regională a Mării Negre, cu tema “Aspecte teoretice şi practice ale controlului de constituţionalitate a normelor constituţionale”, organizată de Curtea Constituţională a Georgiei în cooperare cu Fundaţia Germană IRZ şi Comisia de la Veneţia, la Batumi, în perioada 28 iunie – 1 iulie 2013.


        IULIE

Participarea doamnei Claudia-Margareta Krupenschi, magistrat-asistent al Curţii Constituţionale a României, la lucrările Conferinţei cu tema “Normele juridice europene şi marja de apreciere a statelor membre ale Consiliului Europei”, ce s-a desfăşurat la Erevan, Republica Armenia, în perioada 2-6 iulie 2013.


În data de 8 iulie 2013, la solicitarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, care, împreună cu Fundaţia Konrad Adenauer şi Institutul Naţional al Patrimoniului, a organizat şcoala de vară Descoperă România Instituţională. Evoluţia Sistemului Instituţional (1945-prezent), un grup de 30 de studenţi şi masteranzi de la facultăţi de profil a efectuat o vizită la sediul Curţii Constituţionale a României. 

Aceştia au fost primiţi de doamna Mona-Maria Pivniceru, judecător la Curtea Constituţională a României, care a prezentat organizarea şi modul de funcţionare al instituţiei, răspunzând la întrebări legate de poziţia Curţii în raport cu cele trei puteri ale statului şi de importanţa rolului său în contextul social, economic şi politic actual.


Participarea domnului judecător prof. univ. dr. Tudorel TOADER la lucrările Conferinţei internaţionale jubiliare asupra “Justiţiei constituţionale în secolul XXI: caracteristici şi modalităţi de dezvoltare”, care au avut loc în  perioada 11-14 iulie 2013, la Baku, Republica Azerbaidjan.

        SEPTEMBRIE

Participarea domnului Augustin ZEGREAN, preşedintele Curţii Constituţionale a României şi a doamnei Oana RĂICAN, consilier în cadrul Compartimentului relaţii externe, relaţii cu presa si protocol, la lucrările Conferinţei internaţionale cu tema „Tendinţe actuale ale justiţiei constituţionale: relaţia dintre dreptul naţional şi cel internaţional", care a avut loc la Vilnius, cu ocazia celei de-a 20-a aniversări a Curţii Constituţionale a Republicii Lituania, în data de 5 septembrie 2013.


Vizita oficială a delegaţiei Curţii Constituţionale a României condusă de domnul Augustin ZEGREAN, preşedintele Curţii, şi compusă din domnii judecători Tudorel TOADER, PUSKÁS Valentin Zoltán, Petre LĂZĂROIU, Mircea-Ştefan MINEA, Daniel Marius MORAR, doamna Mihaela Senia COSTINESCU magistrat–asistent şef, director al cabinetului preşedintelui Curţii Constituţionale,  precum şi doamna Oana RĂICAN, consilier în cadrul Compartimentului relaţii externe, relaţii cu presa si protocol, în Republica Populară Chineză, la invitaţia Comisiei juridice a Adunării Naţionale Populare a R.P. Chineze, în perioada 9-16 septembrie 2013.


În perioada 19-21 septembrie 2013, la invitaţia Curţii Constituţionale a României, o delegaţie a Curţii Constituţionale a Republicii Slovenia, condusă de domnul Mag. Miroslav MOZETIČ, vice-preşedinte al Curţii, şi alcătuită din doamna  prof. dr. Etelka KORPIČ-HORVAT, domnul Jan ZOBEC, judecători, şi domnul dr. Sebastian NERAD, secretar general, a efectuat o vizită oficială în România.

În ziua de vineri, 20 septembrie 2013, judecătorii Curţii Constituţionale a României au avut o întâlnire de lucru cu delegaţia distinşilor oaspeţi, în cadrul căreia au fost dezbătute probleme referitoare la atribuţiile celor două instituţii jurisdicţionale, provocările recente reflectate în jurisprudenţa acestora, precum şi relaţia instanţelor constituţionale cu alte autorităţi publice din stat.

Vizita delegaţiei Curţii Constituţionale a Republicii Slovenia s-a desfăşurat în spiritul respectului şi al încrederii reciproce, constituind o nouă etapă în dezvoltarea relaţiilor de colaborare între cele două curţi constituţionale.

  Slovenia   


Participarea domnului Daniel Marius MORAR, judecător al Curţii Constituţionale a României, la Conferinţainternaţională cu tema „Jurisdicţia curţilor constituţionale: limite şi posibilităţi de extindere”, organizată de Curtea Constituţională a Republicii Letonia în colaborare cu Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept (Comisia dela Veneţia), la Riga, Letonia, în perioada 26-27 septembrie 2013.


Participarea domnului Daniel Marius MORAR, judecător al Curţii Constituţionale a României, la cea de-a IV-a Şedinţă a Consiliului Guvernatorilor, organizată de Academia Internaţională Anticorupţie, la Viena, în perioada 30 septembrie-1 octombrie 2013.

La data de 29 noiembrie 2012, Adunarea Generală a Părţilor, ca organ de conducere al Academiei, în prima sesiune, a desemnat cei 11 membri ai Consiliului Guvernatorilor, domnul Daniel Marius MORAR fiind ales guvernator, ca reprezentant al statului român, pentru un mandat de 3 ani.


În ziua de joi, 26 septembrie, Curtea Constituţională a României în colaborare cu Programul Statul de Drept Europa de Sud-Est al Fundaţiei Konrad Adenauer a organizat o conferinţă prilejuită de lansarea publicaţiei Selecţie de decizii ale Curţii Constituţionale Federale a Germaniei“.

Evenimentul a  marcat finalizarea unui proiect de anvergură ce a vizat traducerea unor decizii de referinţă din istoria de peste 60 de ani a Curţii Constituţionale Federale a Germaniei, ce au devenit repere nu doar în jurisprudenţa constituţională germană, ci şi modele pentru instanţele constituţionale din întreaga lume.

În deschiderea lucrărilor au prezentat alocuţiuni domnul Augustin Zegrean, Preşedintele Curţii Constituţionale a României, domnul Thorsten Geissler, Director al Programului Statul de Drept Europa de Sud-Est al Fundaţiei Konrad Adenauer şi domnul Werner Hans Lauk, Ambasadorul Republicii Federale Germania în România.

Conferinţa l-a avut ca invitat special, pe domnul Wilhelm Schluckebier, judecător al Curţii Constituţionale Federale a Germaniei.

La manifestare au  participat specialişti în domeniul justiţiei constituţionale din România, reprezentanţi ai unor organisme internaţionale, precum şi personalităţi marcante ale mediului universitar.


        OCTOMBRIE

În zilele de 2 şi 3 octombrie 2013, Curtea Constituţională a României, cu sprijinul Fundaţiei germane pentru Cooperare Juridică Internaţională (IRZ), a fost gazda Conferinţei internaţionale cu tema „Jurisdicţia constituţională după 20 de ani de la căderea cortinei comuniste”.

La lucrările Conferinţei au participat judecători ai curţilor constituţionale din statele Europei Centrale şi de Sud-Est, membre ale Uniunii Europene, reprezentanţi ai autorităţilor statului român, precum şi personalităţi marcante ale mediului universitar şi ai societăţii civile.

Temele de dezbatere ale conferinţei au vizat restituirea proprietăţilor preluate în mod abuziv de autorităţile statului comunist, accesul la propriul dosar şi deconspirarea poliţiei politice comuniste şi legile lustraţiei politice.

Întâlnirea s-a dorit a fi un bilanţ al activităţii de peste 20 de ani a curţilor constituţionale în cadrul ordinii juridice democratice a statelor post-comuniste şi un prilej de reunire a judecătorilor constituţionali în scopul împărtăşirii experienţelor comune cu care s-au confruntat de-a lungul acestei perioade.

Materialele ce au fost prezentate în cadrul reuniunii vor fi ulterior incluse într-un volum editat în limbile engleză şi română.

conferinta_mici conferinta_mici         


Participarea doamnei Marieta SAFTA, prim-magistrat asistent al Curţii Constituţionale a României, în calitate de agent de legătură, la lucrările Consiliului mixt pentru justiţie constituţională din cadrul Comisiei europene pentru democraţie prin drept (Comisia de la Veneţia), care s-au desfăşurat în perioada 7-10 octombrie, la Veneţia, Italia.


Participarea delegaţiei Curţii Constituţionale a României, condusă de domnul Augustin ZEGREAN, preşedintele Curţii Constituţionale şi alcătuită din domnii judecători Petre LĂZĂROIU, Mircea-Ştefan MINEA, PUSKÁS Valentin-Zoltán şi Tudorel TOADER, la manifestările jubiliare organizate de Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava, în perioada 10-13 octombrie 2013, la Suceava.


Participarea domnului Tudorel TOADER, judecător al Curţii Constituţionale a României, la lucrările Conferinţei internaţionale jubiliare cu tema “Poziţia şi perspectivele justiţiei constituţionale”, organizate de Curtea Constituţională a Republicii Serbia, în perioada 16-18 octombrie 2013, la Belgrad.


În ziua de 17 octombrie 2013, judecătorii Curţii Constituţionale a României au primit vizita unei delegaţii oficiale din Republica Croaţia, alcătuite din domnul Orsat MILJENIĆ, Ministrul Justiţiei, domnul Ivan CRNČEC, consilier al Ministrului Justiţiei şi doamna Sonja ŽERJAV, Directorul Departamentului pentru Uniunea Europeană şi Cooperare Internaţională din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Croaţia.

Distinşii oaspeţi au fost însoţiţi de doamna Viviana ONACA, Director al Direcţiei pentru Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară din cadrul Ministerului de Justiţie al României, şi de domnul Florin URS, consilier în cadrul aceleiaşi direcţii.

Discuţiile purtate s-au axat pe asemănările şi deosebirile dintre activitatea Curţii Constituţionale a Republicii Croaţia şi cea a Curţii Constituţionale a României, în special în materia accesului cetăţeanului la justiţia constituţională.


În ziua de 18 octombrie 2013, Preşedintele Curţii Constituţionale a României, domnul Augustin ZEGREAN, a primit vizita domnului prof. dr. Pascal HECTOR, Director al Departamentului de Drept Public Internaţional în cadrul Ministerului de Externe al Republicii Federale Germania.

La discuţii au participat şi doamna Mihaela Senia COSTINESCU, magistrat-asistent şef, Director al Cabinetului Preşedintelui Curţii Constituţionale şi domnul dr. Johannes DIETRICH, şeful Secţiei Juridice şi Consulare din cadrul Ambasadei Republicii Federale Germania la Bucureşti.

Discuţiile s-au axat pe evoluţia cadrului legislativ în perioada pre şi post aderare a României la Uniunea Europeană, rolul Curţii Constituţionale a României în implementarea statului de drept în România şi în garantarea supremaţiei Constituţiei asupra legislaţiei aflată în permanentă schimbare, şi au vizat un util schimb de experienţă în domenii de interes comun.


Participarea domnului Valer DORNEANU, judecător al Curţii Constituţionale a României,  la ceremonia militară şi religioasă de depunere de coroane şi jerbe de flori, organizată de Ministerul Apărării Naţionale, cu prilejul sărbătoririi Zilei Armatei Române, în data de 25 octombrie, la Mormântul Ostaşului Necunoscut (Parcul Carol).


        NOIEMBRIE

Participarea, în calitate de corespondent naţional al Curţii Constituţionale a României pe lângă Asociaţia Curţilor Constituţionale care utilizează parţial limba Franceză (A.C.C.P.U.F), a  domnului Fabian NICULAE, magistrat-asistent, la lucrările Seminarului corespondenţilor naţionali, cu tema “Informatizarea şi dematerializarea procedurilor la nivelul curţilor constituţionale”, desfăşurate la Paris, în zilele de 7 şi 8 noiembrie 2013.


Vizita delegaţiei Curţii Constituţionale a României condusă de domnul Augustin ZEGREAN, preşedintele Curţii Constituţionale şi alcătuită din domnii Tudorel TOADER, Petre LĂZĂROIU, Mircea Ştefan MINEA, PUSKÁS Zoltán Valentin, judecători, precum şi doamna Oana RĂICAN, consilier în cadrul Compartimentului relaţii externe, relaţii cu presa şi protocol, la Tribunalul Constituţional al Republicii Polonia, în perioada 18-20 noiembrie 2013. 


În cadrul misiunii de evaluare a Comisiei Europene, în contextul Mecanismului de Cooperare şi Verificare, domnul Augustin ZEGREAN, preşedintele Curţii Constituţionale a României, a primit vizita delegaţiei europene, condusă de domnul Michel SERVOZ, Secretar General adjunct, şi alcătuită din mai mulţi experţi europeni.

La întâlnirea din data de 25 noiembrie 2013 au participat şi doamna Iulia Antoanella MOTOC, domnul PUSKÁS Valentin-Zoltán, domnul Tudorel TOADER, domnul Mircea Ştefan MINEA, domnul Daniel-Marius MORAR, domnul Valer DORNEANU, judecători ai Curţii Constituţionale, precum şi doamna Mihaela Senia COSTINESCU, Magistrat-asistent şef, Director al cabinetului preşedintelui.

Cu ocazia acestei vizite, au avut loc discuţii pe teme privind: reforma Constituţiei, independenţa sistemului judiciar, respectarea deciziilor Curţii Constituţionale de către puterea legislativă şi alte autorităţi publice, regimul constituţional al ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului.

MCV1_mica  MCV2_mica  MCV3_mica


Participarea preşedintelui Curţii Constituţionale a României, domnul Augustin ZEGREAN şi a doamnei Oana RĂICAN, consilier în cadrul Compartimentului relaţii externe, relaţii cu presa şi protocol, la Seminarul internaţional cu tema “Întrebările preliminare adresate instanţelor constituţionale”, organizat de Curtea Constituţională a Regatului Haşemit al Iordaniei cu sprijinul Comisiei de la Veneţia, precum şi la alte acţiuni conexe, în zilele de 27 şi 28 noiembrie 2013.

Cu ocazia Zilei Naţionale a României, Preşedintele Curţii Constituţionale a avut întâlniri cu românii stabiliţi în Iordania, organizate de Ambasada României în Regatul Haşemit al Iordaniei.


Participarea domnilor Tudorel TOADER şi Mircea Ştefan MINEA, judecători ai Curţii Constituţionale a României, la lucrările reuniunii Biroului A.C.C.P.U.F., desfăşurate la Monaco, în zilele de 28 şi 29 noiembrie 2013.


     DECEMBRIE


Cu prilejul sărbătoririi Zilei Naţionale a României, în data de 1 decembrie 2013, au participat la acţiunile organizate de Ministerul Apărării Naţionale:
Domnul Augustin ZEGREAN, preşedintele Curţii Constituţionale, la Parada Militară desfăşurată în Piaţa Arcului de Triumf;
Domnul Valer DORNEANU, judecător al Curţii Constituţionale a României, la ceremonia militară şi religioasă de depunere de coroane şi jerbe de flori la Monumentul Eroilor Militari căzuţi la datorie în teatrele de operaţii şi pe teritoriul României (Parcul Tineretului);
Doamna Ruxandra SĂBĂREANU, Secretar general al Curţii Constituţionale, la ceremonia militară şi religioasă de depunere de coroane şi jerbe de flori la Mormântul Ostaşului Necunoscut (Parcul Carol).


Participarea preşedintelui Curţii Constituţionale a României, domnul Augustin ZEGREAN şi a doamnei Ana Maria SAON, consilier în cadrul Compartimentului relaţii externe, relaţii cu presa şi protocol, la cea de-a 97-a  Sesiune Plenară a Comisiei dela Veneţia, în perioada 5-7 decembrie 2013.

 


Participarea doamnei Ruxandra SĂBĂREANU, secretar general al Curţii Constituţionale, la Seminarul cu tema „Dezvoltarea strategiei de comunicare a Camerei de Control Constituţional”, organizat în cooperare cu Comisia de la Veneţia, la Bişkek, Kîrgîzstan, în perioada 11-12 decembrie 2013.