ȘEDINȚE DE JUDECATĂ

Mai 2019
DuLuMaMiJoVISa
   1234
567891011
12131415161718
192122232425
262728293031 

Anul 2014

     IANUARIE


    În perioada 30 ianuarie – 1 februarie 2014, domnul Augustin ZEGREAN, preşedintele Curţii Constituţionale a României şi doamna Oana RĂICAN, consilier în cadrul Compartimentului relaţii externe, presă şi protocol, au participat la lucrările seminarului internaţional „Implementarea hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului: o răspundere judiciară comună?” şi la sesiunea solemnă organizate cu ocazia deschiderii anului judiciar la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, la Strasbourg.

    În cadrul aceleiaşi vizite, în data de 31 ianuarie 2013, Preşedintele Curţii Constituţionale a României a avut o întâlnire cu domnul Dean SPIELMANN, Preşedintele Curţii Europene a Drepturilor Omului.

    Discuţiile purtate au vizat ratificarea de către România a Protocolului nr. 16 la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, Preşedintele Curţii de la Strasbourg fiind informat că România intenţionează să ratifice cât mai curând şi fără rezerve acest protocol, instanţele române care vor putea formula cereri la CEDO urmând să fie Curtea Constituţională a României şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

    De asemenea, s-a discutat despre oportunitatea găsirii unui remediu intern (plângere constituţională sau recurs constituţional) care să conducă la scăderea numărului de cauze adresate Curţii de la Strasbourg de către justiţiabilii din România, Preşedintele SPIELMANN făcând referire la state care au introdus cu succes o astfel de procedură şi în cazul cărora numărul de sesizări este unul redus. Or, deşi în scădere, numărul de plângeri aflate pe rolul Curţii Europene a Drepturilor Omului, introduse de justiţiabili din România este în continuare ridicat (peste 6 000 dosare), România ocupând, la ora actuală, locul 6 în ierarhia statelor împotriva cărora se înregistrează plângeri.

    În încheiere, domnul Augustin ZEGREAN i-a adresat Preşedintelui CEDO invitaţia de a efectua o vizită de lucru în România. Invitaţia a fost acceptată, urmând ca o dată concretă să fie stabilită ulterior în funcţie de agendele înalţilor demnitari.


     FEBRUARIE


    În data de 20 februarie 2014, Curtea Constituţională a României, împreună cu Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu", a organizat sesiunea ştiinţifică cu tema „Vasile Gionea: Viaţa şi opera", manifestare ce şi-a propus să omagieze 100 de ani de la naşterea primului preşedinte al Curţii Constituţionale.

    La eveniment au luat parte personalităţi ale vieţii politice, juridice şi academice româneşti ale căror prezentări au abordat atât viaţa, cât şi activitatea profesională a academicianului Vasile Gionea. Intervenţiile au pus în lumină şi activitatea Curţii Constituţionale într-o perioadă marcată de profunde schimbări ale societăţii în ansamblul său, subliniind totodată evoluţia, de-a lungul a peste două decenii de existenţă, a rolului Curţii Constituţionale în apărarea şi menţinerea statului de drept.


     APRILIE


    În cadrul misiunii de evaluare a experţilor Comisiei Europene în România, organizatăla Bucureşti, în perioada 1-3 aprilie2014, a avut loc o întâlnire a acestora cu plenul Curţii Constituţionale, marţi 1 aprilie 2014, începând cu ora 15.00.

    Cu ocazia acestei vizite, între distinşii oaspeţi şi membrii instanţei constituţionale române au avut loc discuţii pe teme privind reforma Constituţiei, independenţa justiţiei, Codul penal - probleme ridicate la Curtea Constituţională, precum şi procesul legislativ, calitatea şi stabilitatea cadrului legislativ.

    La întâlnire au luat parte dl. Augustin Zegrean, Preşedintele Curţii Constituţionale, dna Mona-Maria Pivniceru, dl. Daniel Marius Morar, dl. Petre Lăzăroiu,  dl. Puskás Valentin Zoltán, dl. Valer Dorneanu, dl. Mircea Ştefan Minea şi dl. Toni Grebla  judecători, precum şi dna Marieta Safta, prim magistrat-asistent, dna Mihaela Senia Costinescu, magistrat-asistent şef, director al cabinetului preşedintelui, şi dl. Benke Károly, magistrat-asistent şef.

Comisia Europeana1 Comisia eu2 
Comisia Europeana3 Comisia Europeana4


    În perioada 9 – 11 aprilie 2014, la invitaţia preşedintelui Curţii Constituţionale a României, domnul Augustin Zegrean, o delegaţie a Curţii Constituţionale a Republicii Bulgaria, condusă de domnul prof. dr. Dimitar Tokushev, Preşedintele Curţii, şi alcătuită din doamna judecător prof. Tzanka Todorova Petrova şi doamna Enita Enikova, Secretar General, a efectuat o vizită oficială în România.

    Pe perioada vizitei, Plenul Curţii Constituţionale a României a avut întâlniri de lucru cu delegaţia distinşilor oaspeţi, ocazie pentru un schimb de experienţă fructuos pentru ambele părţi. Discuţiile au avut ca obiect domeniul controlului de constituţionalitate, competenţele curţilor constituţionale, rolul de legiuitor negativ/pozitiv al acestora, precum şi modul de numire al judecătorilor la instanţele constituţionale. La întâlnire au luat parte şi dna Mihaela Senia Costinescu, magistrat-asistent şef, director al cabinetului preşedintelui, şi dl. Benke Károly, magistrat-asistent şef.

    Ambele părţi au reiterat interesul deosebit pe care îl acordă dezvoltării permanente a relaţiilor dintre cele două autorităţi de jurisdicţie constituţională, precum şi dintre cele două state care împărtăşesc un trecut comun şi care au ţeluri comune pentru viitor.

Bulgaria1 Bulgaria2 Bulgaria3 Bulgaria4   Bulgaria5 


    Participarea domnului prof.univ.dr. Tudorel TOADER, judecător al Curţii Constituţionale a României, la Conferinţa internaţională „Relaţia dintre curţile constituţionale şi media", organizată cu ocazia celei de-a 7-a conferinţe a şefilor de instituţii A.C.C.P.U.F., în perioada 25-30 aprilie 2014, la Ottawa, Canada.


     MAI


   Delegaţia Curţii Constituţionale a României, condusă de domnul Augustin ZEGREAN, preşedintele Curţii Constituţionale şi alcătuită din domnii judecători Tudorel TOADER, PUSKÁS Valentin Zoltán, Mircea Ştefan MINEA, doamna secretar general Ruxandra SĂBĂREANU, doamna Marieta SAFTA, prim magistrat-asistent, şi doamna consilier Oana RĂICAN, a participat la „Cel de-al XVI-lea Congres al Conferinţei Curţilor Constituţionale Europene”, desfăşurat la Viena, în perioada 12-14 mai 2014, sub semnul cooperării instanţelor constituţionale în Europa. Temele abordate în cadrul Congresului au fost următoarele: Curţile constituţionale între drept constituţional şi drept european, Interacţiunea dintre instanţele constituţionale şi Interacţiunea dintre instanţele europene.

   În discursul susţinut în cadrul conferinţei, domnul preşedinte Augustin ZEGREAN a abordat tema cooperării dintre instanţele constituţionale naţionale, subliniind necesitatea şi importanţa unui schimb permanent de experienţă, prin întâlniri bilaterale şi multilaterale, precum şi prin diseminarea jurisprudenţei relevante a acestor instanţe.

    Evenimentul a marcat şi preluarea preşedinţiei Conferinţei Curţilor Constituţionale Europene de către Curtea Constituţională a Georgiei.


În perioada 27-30 mai 2014, o delegaţie a Curţii Constituţionale a României condusă de domnul Augustin ZEGREAN, preşedinte, şi alcătuită din domnii Daniel-Marius MORAR şi Toni GREBLĂ, judecători, şi doamna Oana RĂICAN, consilier, a efectuat o vizită oficială la Curtea Constituţională a Republicii Albania.

Vizita s-a înscris în planul relaţiilor internaţionale bilaterale, tema principală a discuţiilor fiind „Controlul de constituţionalitate al actelor normative, exercitat de Curtea Constituţională".

Programul a inclus şi întâlniri cu Preşedintele Republicii Albania, Excelenţa Sa, domnul Bujar NISHAN, preşedintele Înaltei Curţi a Republicii Albania, prof. Dr. Xhezair Zaganjori şi Ministrul Justiţiei, domnul Nasip NAÇO.

albania


     IUNIE


Participarea domnului Daniel Marius MORAR, judecător al Curţii Constituţionale a României, în calitate de guvernator, reprezentant desemnat al României, la cea de-a şasea şedinţă a Consiliului Guvernatorilor din cadrul Academiei Internaţionale Anticorupţie, în perioada 2-3 iunie 2014, la Laxenburg, Viena.


În perioada 9-11 iunie 2014, o delegaţie a Curţii Constituţionale a României compusă din doamna Safta Marieta, prim magistrat-asistent, doamna Bărbăţeanu Valentina, doamna Krupenschi Claudia, doamna Cochinţu Ioniţa, doamna Gagu Simina, doamna Pop Cristina, doamna Gulie Irina, doamna Turcu Cristina, doamna Ionea Patricia, domnul Niculae Fabian, magistraţi-asistenţi şi doamna Anton Daiana, consilier în cadrul Compartimentului relaţii externe, relaţii cu presa şi protocol, a efectuat o vizită de lucru la Comisia de la Veneţia, Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi Parlamentul European din Strasbourg. Delegaţia Curţii Constituţionale a avut întâlniri cu domnul Schnutz Rudolf Dürr, şeful diviziei de justiţie constituţională în cadrul Comisiei de la Veneţia, cu doamna Iulia Motoc, judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, precum şi cu înalţi oficiali ai instituţiilor europene. 


 La invitaţia Curţii Constituţionale a României, în temeiul tradiţionalelor relaţii de prietenie şi reciprocitate, în perioada 27-29 iunie 2014 a avut loc vizita oficială a delegaţiei Curţii Constituţionale a Republicii  Moldova, condusă de domnul Alexandru Tănase, preşedinte, şi alcătuită din domnii Petru Railean, Igor Dolea,  Tudor Panţîru, Aurel Băieşu, Victor Popa, judecători, doamna Rodica Secrieru, secretar general, şi doamna Mihaela Beschieru, şef al Secţiei externe.

 În cadrul întâlnirilor dintre Plenul Curţii Constituţionale şi membrii delegaţiei s-au purtat discuţii referitoare la aspecte din jurisprudenţa recentă a celor două autorităţi de jurisdicţie constituţională, precum şi asupra rolului jurisdicţiei constituţionale în apărarea drepturilor fundamentale ale omului şi promovarea spiritului constituţionalismului, confirmând continuitatea şi soliditatea raporturilor dintre cele două Curţi Constituţionale. 


IULIE


În data de 9 iulie 2014, în cadrul cooperării dintre Curtea Constituţională a României şi Programul Statul de Drept Europa de Sud-Est al Fundaţiei Konrad Adenauer, reprezentată de dl. Thorsten GEISSLER, director al programului, o delegaţie compusă din dl. Matthias HAUER şi prof. dr. Patrick SENSBURG, membri ai Parlamentului Republicii Federale Germania – Bundestag, şi dna Barbara RICHSTEIN, membru al Parlamentului Landului Brandenburg, a avut o întâlnire cu reprezentanţii Curţii Constituţionale a României.

La întâlnire au participat dl. Augustin ZEGREAN, Preşedintele Curţii Constituţionale a României, dl. Daniel Marius MORAR, judecător, dna Mihaela Senia COSTINESCU, magistrat-asistent şef, Director al Cabinetului Preşedintelui şi dna Oana RĂICAN, consilier în cadrul Compartimentului Relaţii externe, relaţii cu presa şi protocol.

Discuţiile purtate au urmărit familiarizarea distinşilor invitaţi cu structura şi competenţele Curţii Constituţionale a României, cu accent pe modificările legislative recente care au făcut şi continuă să facă obiectul sesizărilor înregistrate pe rolul Curţii, prilej de comparaţii cu activitatea şi jurisprudenţa elaborată de Curtea Constituţională a Germaniei, precum şi pe efectele deciziilor instanţei constituţionale în practica instanţelor ordinare de judecată.

     

Participarea domnului Petre LĂZĂROIU, judecător al Curţii Constituţionale a României, la Simpozionul Internaţional cu tema „O analiză interdisciplinară a rolului dreptului internaţional în promovarea drepturilor omului", în perioada 8-9 iulie 2014, la Cetinje, Muntenegru.

Participarea domnului Daniel Marius MORAR, judecător al Curţii Constituţionale a României, la cea de-a patra Conferinţă Regională a Mării Negre organizată de Curtea Constituţională a Georgiei, la Batumi, în perioada 5-6 iulie 2014.


SEPTEMBRIE


În perioada 7-10 septembrie 2014, o delegaţie a Curţii Constituţionale a României condusă de domnul Augustin ZEGREAN, preşedinte, şi alcătuită din domnii Daniel Marius MORAR, Mircea Ştefan MINEA, PUSKAS Valentin Zoltan, Tudorel TOADER şi Toni GREBLA, judecători,  doamna Ruxandra SĂBĂREANU, secretar general, doamna Marieta SAFTA, prim magistrat-asistent,  doamna Senia Mihaela COSTINESCU, magistrat-asistent şef, Director al Cabinetului Preşedintelui, doamna Cosmina MARIN, personal de specialitate juridică, şi doamna Oana RĂICAN, consilier în cadrul Compartimentul de relaţii externe, relaţii cu presa şi protocol, a participat, la Chişinău, la Conferinţa Internaţională cu tema “Rolul justiţiei constituţionale în protecţia valorilor statului de drept”dedicată celei de-a 20-a aniversări a Curţii Constituţionale a Republicii Moldova.


În ziua de 11 septembrie 2014, o delegaţie a Curţii Constituţionale din Republica Coreea compusă din domnul SEO Kiseog, judecător, domnul NAM Sang-Kyu, consilier, Excelenţa Sa, domnul Hyo-Sung PARK, Ambasador al Republicii Coreea la Bucureşti şi domnul Soon-Hyun KWON, consul al Ambasadei a avut o întrevedere cu reprezentanţii Curţii Constituţionale a României.

La întâlnire au participat domnul Petre LĂZĂROIU, judecător al Curţii Constituţionale a României  şi  doamna Daiana ANTON, consilier în cadrul Compartimentului Relaţii externe, relaţii cu presa şi protocol.

Discuţiile purtate au urmărit familiarizarea distinşilor invitaţi cu structura şi competenţele Curţii Constituţionale a României, procedura de soluţionare a sesizărilor de neconstituţionalitate şi numirea judecătorilor Curţii Constituţionale.

  

 


În perioada 18-21 septembrie 2014, domnii judecători Petre LĂZĂROIU şi Toni GREBLĂ, au participat, la Skopje, la Conferinţa Internaţională cu tema: “Provocări contemporane ale justiţiei constituţionale”, dedicată celei de-a 50-a aniversări a Curţii Constituţionale a Republicii Macedonia.


În ziua de 22 septembrie 2014, o delegaţie din Republica Kenya, condusă de domnul Justin MUTURI, Preşedintele Parlamentului kenyan a avut o întrevedere cu reprezentanţii Curţii Constituţionale a României.

La întâlnire au participat domnul Augustin Zegrean, preşedinte, domnii Mircea Ştefan MINEA, PUSKAS Valentin Zoltan, Tudorel TOADER, Valer DORNEANU, Petre LĂZĂROIU şi doamna Mona-Maria PIVNICERU, judecători, doamna Marieta SAFTA, prim magistrat-asistent şi doamna Senia Mihaela COSTINESCU, magistrat-asistent şef, Director al Cabinetului Preşedintelui.

Discuţiile purtate au urmărit familiarizarea distinşilor invitaţi cu structura, istoria şi competenţele Curţii Constituţionale a României, precum şi cu modul de numire al judecătorilor constituţionali.
De asemenea, s-a discutat despre controlul de constituţionalitate, respectiv modalitatea de sesizare şi procedura de soluţionare a excepţiilor de neconstituţionalitate.

  

 


În cadrul misiunii de evaluare a Comisiei Europene, în contextul Mecanismului de Cooperare şi Verificare, domnul Augustin ZEGREAN, preşedintele Curţii Constituţionale a României, a primit vizita delegaţiei europene, condusă de doamna Jeanne DE JAEGHER, din partea Secretariatului General al Comisiei Europene, care s-a bucurat şi de participarea domnilor Ross CRANSTON şi Nico TUIJN, judecători şi experţi naţionali pentru Comisia Europeană.

La întâlnirea din data de 22 septembrie 2014 au participat şi doamna Mona Maria PIVNICERU, domnul PUSKÁS Valentin-Zoltán, domnul Tudorel TOADER, domnul Petre LĂZĂROIU, domnul Mircea Ştefan MINEA, domnul Daniel-Marius MORAR, domnul Valer DORNEANU, domnul Toni GREBLĂ, judecători ai Curţii Constituţionale, precum şi doamna Mihaela Senia COSTINESCU, Magistrat-asistent şef, Director al cabinetului preşedintelui.

Cu ocazia acestei vizite, au avut loc discuţii pe teme privind implementarea noului Cod Penal, aspectele referitoare la aplicarea legii penale mai favorabile; materia incompatibilităţilor, respectiv efectele deciziei Curţii Constituţionale referitoare la dispoziţiile legale privind funcţiile publice elective; efectele deciziilor Curţii Constituţionale pronunţate în materia legilor privind retenţia de date cu caracter personal; interpretarea legii şi aplicarea sa unitară; calitatea legislaţiei, problemele relevate de legiferarea excesivă prin intermediul ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului.

 

 

 


În perioada 28 septembrie - 1 octombrie 2014, o delegaţie a Curţii Constituţionale a României condusă de domnul Augustin ZEGREAN, preşedinte, şi alcătuită din domnii Daniel Marius MORAR și domnul Petre LĂZĂROIU, judecători,  doamna Mihaela Senia COSTINESCU, magistrat-asistent şef, Director al Cabinetului Preşedintelui, şi doamna Oana RĂICAN, consilier în cadrul Compartimentul de relaţii externe, relaţii cu presa şi protocol, a participat la cel de-al III-lea Congres al Conferinţei Mondiale a Justiţiei Constituţionale, organizat la Seul, Republica Coreea. Congresul a avut ca temă „Justiţia constituţională şi integrarea socială” şi a reunit reprezentanţi a peste 100 de curţi constituţionale sau organisme cu atribuţii similare. În cadrul lucrărilor domnul preşedinte Augustin ZEGREAN a avut o intervenţie pe tema rolului Curţii Constituţionale în domeniul politicilor sociale ale statului.


OCTOMBRIE


În perioada 11-13 octombrie 2014, Curtea Constituțională a României a primit vizita oficială a delegației Comisiei Juridice a Adunării Naționale Populare Chineze, condusă de domnul CONG BIN, vicepreședinte al forului legislativ, și alcătuită din domnii HUANG HANBIAO și ZHOU GUANGQUAN, membri ai Adunării Naţionale, domnul XU ANBIAO, Director general în cadrul Secretariatului Comisiei Juridice, doamna TIAN YANMIATO, șef adjunct al Cabinetului pentru verificarea proiectelor juridice și domnul WANG HONGYU, șef adjunct al Departamentului de studii al Comisie Juridice.

Pe perioada vizitei, Plenul Curţii Constituţionale a României a avut întâlniri de lucru cu delegaţia distinşilor oaspeţi, ocazie pentru un schimb de experienţă fructuos pentru ambele părţi, discuţiile axându-se pe competenţele celor două autorităţi cu atribuţii similare, procedurile de lucru şi efectele deciziilor adoptate în exercitarea atribuţiilor constituţionale şi legale.

Vizita delegaţiei Comisiei Juridice a Adunării Naționale Populare Chineze s-a desfăşurat în spiritul respectului şi al încrederii reciproce, constituind o nouă etapă în dezvoltarea relaţiilor de colaborare între cele două țări.

  

  


Participarea domnului prof. univ. dr. Tudorel Toader, judecător al Curţii Constituţionale a României, la manifestările organizate de Curtea Constituțională a Republicii Moldova, în data de 6 octombrie 2014, cu prilejul lansării culegerii de jurisprudență a Curții Constituționale Federale din Germania, sub egida Fundației Konrad Adenauer.


Participarea domnului Mircea Ștefan MINEA, judecător al Curții Constituționale a României, la  lucrările celui de-al XVI-lea  Congres internațional pe probleme de drept european și drept internațional comparat organizat de Universitatea din Regensburg și Fundația IRZ, în zilele de 17 și 18 octombrie 2014, la Regensburg, Republica Federală Germania.


În perioada 17-19 octombrie 2014, Curtea Constituțională a României a primit vizita oficială a delegației Curții Constituționale a Republicii Turcia condusă de domnul Hașim KILIÇ, președinte, și alcătuită din domnul Celal Mümtaz AKINCI, judecător, domnul Recep KAPLAN, judecător-raportor și domnul Harun ŞAHİN, interpret.

Această vizită a marcat o nouă etapă în cadrul relațiilor bilaterale dintre cele două curți constituționale, ocazie cu care a fost încheiat protocolul de colaborare între Curtea Constituțională a României și Curtea Constituțională a Republicii Turcia.

Pe perioada vizitei, Plenul Curții Constituționale a României a avut întâlniri de lucru cu delegația distinșilor oaspeți, discuțiile axându-se pe aspecte relevante din jurisprudența recentă a ambelor autorități de jurisdicție constituțională în ceea ce privește soluționarea excepțiilor de neconstituționalitate privind legile și ordonanțele în cadrul controlului a posteriori. De asemenea, delegaţia turcă a prezentat impactul pe care l-a avut asupra activităţii Curții Constituționale a Republicii Turcia introducerea atribuţiei care vizează plângerea directă în faţa instanţei constituţionale, cu referire expresă la structura completelor de judecată, procedura de soluţionare a plângerilor şi efectele deciziilor pronunţate.

Vizita delegației Curții Constituționale a Republicii Turcia s‐a desfășurat în spiritul respectului și al încrederii reciproce, constituind o nouă etapă în dezvoltarea relațiilor tradiționale de prietenie între cele două instanțe constituționale.

   

  


Participarea domnului Daniel Marius MORAR, judecător al Curţii Constituţionale a României, la cea de-a 19-a Conferinţă internaţională de la Erevan cu tema „Statutul constituţional al demnităţii umane”, organizată la Erevan, Armenia, în perioada 23-25 octombrie 2014.


În perioada 23 octombrie-26 octombrie 2014, o delegaţie a Curţii Constituţionale a României condusă de domnul Augustin ZEGREAN, preşedinte, şi alcătuită din domnii judecători PUSKÁS Zoltán-Valentin, Mircea Ștefan MINEA şi Toni GREBLĂ, și doamna Ana-Maria SAON, consilier în cadrul Compartimentului Relaţii externe, relaţii cu presa şi protocol al Curţii Constituţionale a efectuat o vizită la Curtea Constituțională a Republicii Italiene.

Temele luate în discuție au fost următoarele: regimul constituțional al ordonanțelor de urgență ale Guvernului, relația dintre Curţile Constituționale și Curţile de Casație, precum și controlul de constituţionalitate al actelor normative ieșite din vigoare.

  

  


 Participarea domnului Mircea-Ștefan Minea, judecător al Curții Constituționale a României  la lucrările celui de-al 10-lea Congres al organizației Societas Iuris Publici în cooperare cu Curtea de Justiție a Uniunii Europene, ce s-a  desfășurat la Atena, în perioada 30 octombrie – 1 noiembrie 2014. 


NOIEMBRIE


La invitaţia Curţii Constituţionale a României, în perioada 5-8 noiembrie 2014 a avut loc vizita oficială a delegaţiei Curţii Constituţionale a Republicii Slovacia, condusă de doamna Ivetta MACEJKOVÁ preşedinte, şi alcătuită din doamna Marianna MOCHNÁČOVÁ, judecător, doamna Mária SIEGFRIEDOVÁ, director al Departamentului de Relații Externe şi domnul Roman GAJDOS, interpret.

În cadrul întâlnirilor dintre Plenul Curţii Constituţionale şi membrii delegaţiei s-au purtat discuţii referitoare la aspecte din jurisprudenţa recentă a celor două autorităţi de jurisdicţie constituţională, precum şi la efectele introducerii recursului constituţional printre competenţele Curţii Constituţionale a Republicii Slovacia. De asemenea, a avut loc o prezentare a cazului privind refuzul numirii unor judecători ai Curţii Constituţionale a Republicii Slovacia de către Preşedintele Republicii şi un schimb de experienţă a celor două instanţe constituţionale în materia referendumului naţional.

   

 


În perioada 17 noiembrie-19 noiembrie 2014, o delegaţie a Curţii Constituţionale a României condusă de domnul Augustin ZEGREAN, preşedinte, şi alcătuită din domnii judecători Tudorel TOADER și Daniel Marius MORAR, doamna asistent-magistrat șef Senia Mihaela COSTINESCU, Director al Cabinetului Președintelui și doamna Oana RĂICAN, consilier în cadrul Compartimentului relații externe, relații cu presa și protocol, a participat la lucrările Forumului Magistraților, organizat de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, la Luxemburg.


În perioada 26 noiembrie-30 noiembrie 2014, domnul Augustin ZEGREAN, președintele Curții Constituționale a României și doamna Oana RĂICAN, consilier în cadrul Compartimentului relații externe, relații cu presa și protocol, au participat la conferinţa internaţională „Plângerea individuală adresată instanţelor constituţionale - mecanism naţional de protecţie a drepturilor omului”, organizată de Curtea Constituțională a Republicii Turcia, la Antalya.


DECEMBRIE 


În perioada 4-7 decembrie 2014, la propunerea Comisiei de la Veneția, o delegație a Curții Constituționale a Republicii Tadjikistan, condusă de domnul Mahkam Mahmudzoda, președinte, și alcătuită din domnul Abdullojon Abdulloev, domnul Karim Karimov, domnul Lutfullo Abdulloev și doamna Muhabbat Gulzorova, judecători, domnul Juma Davlatov, consilier juridic al Președintelui Republicii Tadjikistan și doamna Svetlana Anisimova, Manager de proiect pentru Asia Centrală în cadrul Departamentului pentru cooperare al Comisiei de la Veneția a efectuat o vizită oficială în România.

Pe perioada vizitei, membrii Curții Constituționale a României au avut întâlniri de lucru cu delegația distinșilor oaspeți, discuțiile axându-se asupra prezentării structurii și competențelor celor două instanțe constituționale.

Finalul discuțiilor a marcat și semnarea protocolului de colaborare între Curtea Constituțională a României și Curtea Constituțională a Republicii Tadjikistan.

  

   


 În data de 8 decembrie 2014, Preşedintele Curţii Constituţionale a României a primit vizita unei delegaţii a Curţii Constituţionale a Republicii Coreea, condusă de domnul KIM Yong-Hun, Secretar General, şi formată din domnii KIM Joo-Pil, cercetător, şi KIM Jin-Ho, Director adjunct. Delegaţia  a fost însoţită de E.S. domnul PARK Hyo-Sung, Ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Coreea la Bucureşti şi de domnul KWON Soon-Hyun, Secretar I.

Din partea Curţii Constituţionale a României, au participat la discuţii şi domnul judecător Petre LĂZĂROIU, doamna Mihaela Senia COSTINESCU, magistrat-asistent şef, Director al Cabinetului Preşedintelui şi doamna Oana RĂICAN, consilier în cadrul Compartimentului Relaţii Externe, Relaţii cu Presa şi Protocol.

Această vizită a avut loc în contextul relaţiilor bilaterale impulsionate de participarea unei delegaţii a Curţii Constituţionale a României la cel de-al III-lea Congres al Conferinţei Mondiale a Justiţiei Constituţionale, desfăşurat la Seul, în septembrie 2014.

Discuţiile au vizat, pe de o parte, stabilirea unor concluzii privind modul de organizare şi desfăşurare al celui de-al III-lea Congres al Conferinţei Mondiale a Justiţiei Constituţionale, şi, pe de altă parte, prezentarea organizării Curţii Constituţionale a României, cu accent pe anumite atribuţii specifice precum controlul de constituţionalitate a legilor înainte de promulgarea lor.

De asemenea, a fost prezentată experienţa Curţii Constituţionale a Republicii Coreea în urma introducerii plângerii directe şi influenţa acestei căi de atac asupra numărului de cauze pe rolul acestei instanţe constituţionale, precum şi situaţia altor state care au introdus deja acest sistem. Au fost punctate şi eforturile depuse de ambele curţi constituţionale în vederea facilitării accesului opiniei publice la activităţile celor două instituţii, prin implementarea sistemelor informatice de urmărire a stadiului dosarelor şi vizionarea în direct a şedinţelor publice.

  


Participarea preşedintelui Curţii Constituţionale a României, domnul Augustin ZEGREAN şi a doamnei Ana Maria SAON, consilier în cadrul Compartimentului relaţii externe, relaţii cu presa şi protocol, la cea de-a 101-a  Sesiune Plenară a Comisiei de la Veneţia, în perioada 12-13 decembrie 2014.

În data de 8 decembrie 2014, în cadrul misiunii de evaluare a Comisiei Europene, în contextul Mecanismului de Cooperare şi Verificare, domnul Augustin ZEGREAN, preşedintele Curţii Constituţionale a României, a primit vizita delegaţiei europene, condusă de domnul William SLEATH, şef de departament în cadrul Secretariatului General al Comisiei Europene, şi formată din domnul Julien MOUSNIER, doamna Jeanne DE JAEGHER şi doamna Maria ARSENE, din cadrul Secretariatului General, domnul Joze STRUS, din cadrul DG Justiţie şi doamna Irina STEFURIUC, din partea DG Afaceri Interne.

La întâlnire au participat şi doamna Mona Maria PIVNICERU, domnul PUSKÁS Valentin-Zoltán, domnul Petre LĂZĂROIU, domnul Mircea Ştefan MINEA, domnul Daniel-Marius MORAR, domnul Valer DORNEANU, domnul Toni GREBLĂ, judecători ai Curţii Constituţionale, precum şi doamna Marieta SAFTA, prim-magistrat-asistent, doamna Doina SULIMAN şi domnul BENKE Karoly, magistraţi-asistenţi şefi, şi doamna Mihaela Senia COSTINESCU, magistrat-asistent şef, Director al cabinetului preşedintelui.

Cu ocazia acestei vizite, au avut loc discuţii pe teme privind jurisprudenţa Curţii Constituţionale referitoare la:

- dispoziţiile legale din materia legii penale şi a legii procesual penale: deciziile Curţii Constituţionale prin care s-a constatat neconstituţionalitatea prevederilor Codului de procedură penală referitoare la Camera preliminară, respectiv la măsurile preventive care vizează controlul judiciar şi controlul judiciar pe cauţiune, decizia Curţii Constituţionale prin care au fost interpretate normele procesual penale referitoare la suspendarea urmăririi penale declanşate împotriva persoanei care ocupă funcţia de Preşedinte al României, impedimentul legal temporar fiind constituit de prevederile constituţionale referitoare la imunitatea Preşedintelui României, precum şi decizia Curţii Constituţionale prin care s-a constatat constituţionalitatea legii de abrogare a dispoziţiilor Codului penal care incriminau infracţiunea de „presiuni asupra justiţiei”;

- materia incompatibilităţilor şi a integrităţii, respectiv efectele deciziei Curţii Constituţionale referitoare la dispoziţiile legale privind funcţiile publice elective;

- sistemul judiciar şi funcţionarea acestuia: deciziile Curţii Constituţionale prin care au fost constatate ca fiind neconstituţionale dispoziţii din Legile nr.303/2004 şi nr.317/2004, prevederi referitoare la cariera judecătorilor şi procurorilor, precum şi deciziile Curţii Constituţionale prin care au fost declarate neconstituţionale dispoziţii din Legea nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator şi din Codul de procedură civilă, respectiv dispoziţii referitoare la instituţia strămutării cauzelor în materie civilă, la obligativitatea formulării şi susţinerii cererii de recurs prin avocat şi la competenţa instanţelor de executare;

- efectele deciziilor Curţii Constituţionale şi acceptarea lor de către instituţiile statului;

- problemele relevate de legiferarea excesivă prin intermediul ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului, cu accent pe atribuţia Avocatului Poporului de a sesiza Curtea Constituţională cu privire la neconstituţionalitatea acestor ordonanţe, indiferent de domeniul lor de reglementare, precum şi pe competenţa acestei instituţii de a exprima puncte de vedere în toate cauzele în care i se solicită opinia, potrivit dispoziţiilor legale.