ȘEDINȚE DE JUDECATĂ

Aprilie 2019
DuLuMaMiJoVISa
 123456
78910111213
141516171819
20
21222324252627
282930    

Anul 2015

IANUARIE


 În perioada 29 ianuarie – 1 februarie 2015, o delegație a Curții Constituționale a României condusă de domnul Augustin ZEGREAN, președinte, și alcătuită din domnul judecător Daniel Marius MORAR, doamna magistrat-asistent șef Mihaela Senia COSTINESCU, director al cabinetului Președintelui, domnul magistrat-asistent șef BENKE Károly și doamna Oana RĂICAN, consilier în cadrul Compartimentului relații externe, relații cu presa și protocol, a participat, la Strasbourg, la festivitatea de deschidere a anului judiciar la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, precum și la acțiunile organizate de instanţa europeană cu acest prilej.


MARTIE


 Participarea domnului Daniel Marius MORAR, judecător al Curţii Constituţionale a României, în calitate de guvernator, reprezentant desemnat al României, la cea de-a opta şedinţă a Consiliului Guvernatorilor din cadrul Academiei Internaţionale Anticorupţie, în ziua de 5 martie 2015, la Laxenburg, Viena.


La invitaţia Preşedintelui Curţii Constituţionale a României, domnul Augustin ZEGREAN, în baza tradiţionalelor relaţii de prietenie şi reciprocitate dintre România şi Republica Moldova, în perioada 24-26 martie 2015, a avut loc vizita oficială a delegaţiei Curţii Supreme a Republicii  Moldova, condusă de domnul Mihai POALELUNGI, preşedinte, şi alcătuită din domnul Petru URSACHE, vicepreşedinte şi din domnul Nicolae CLIMA, judecător.

În cadrul întâlnirilor dintre Plenul Curţii Constituţionale şi membrii delegaţiei, s-au purtat discuţii referitoare la provocările cu care s-a confruntat sistemul juridic românesc odată cu intrarea în vigoare a noilor coduri penal, civil, de procedură penală şi de procedură civilă şi în a căror soluţionare Curtea Constituţională a avut un rol deosebit de important, pe de o parte, dar şi provocările pe care sistemul juridic moldovenesc continuă să le întâmpine în cadrul reformei începute în Republica Moldova, pe de altă parte. Au fost abordate şi o serie de probleme comune pentru ambele ţări, schimbul de experienţă şi opinii fiind unul extrem de fructuos pentru ambele părţi. La întâlnire au luat parte şi dna Mihaela Senia Costinescu, magistrat-asistent şef, director al cabinetului preşedintelui, dna Doina Suliman şi dl. Benke Károly, magistraţi-asistenţi şefi.

În cadrul acestei vizite, întâlnirea de lucru de la sediul Curţii Constituţionale a României a fost urmată de o întâlnire la sediul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, unde distinşii oaspeţi au avut o întrevedere cu doamna Livia STANCIU, preşedintele instanţei supreme române.

    


La invitația Preşedintelui Curții Constituționale a României, domnul Augustin ZEGREAN, în ziua de 26 martie 2015, a avut loc întrevederea membrilor şi magistraţilor-asistenţi ai Curții Constituționale a României cu domnul prof. dr. Dieter GRIMM, fost judecător al Curţii Constituţionale a Republicii Federale Germania. 

La întâlnire au participat şi dl. Moritz HARTMANN, dna Ruzha SMILOVA, dl. Daniel SMILOV, dna Alexandra IANCU, dl. prof. univ. dr. Bogdan IANCU, dl. Marius BĂLAN.

Prelegerea distinsului oaspete german, care are o înalta pregătire şi experiență în domeniul dreptului constituţional (Curriculum Vitae) a vizat rolul instanţelor constituţionale naţionale în cadrul Uniunii Europene şi interacţiunile, la nivel jurisprudenţial, dintre Curtea Constituţională a Republicii Federale Germania şi Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, aplicarea și efectele deciziilor Curții de Justiție a Uniunii Europene, controlul constituțional al tratatelor europene, precum și aspecte privind implementarea legislației europene în statele membre.

    


 În cadrul programului „ŞCOALA ALTFEL – SĂPTĂMÂNA PROFESIILOR”, Curtea Constituţională a fost vizitată de elevii clasei a IV-a A ai ŞCOLII EUROPENE DIN BUCUREŞTI. Elevii, coordonaţi de doamna Andreea-Adina STANCU, profesor pentru învățământul primar, au avut o întâlnire cu domnul Augustin ZEGREAN, preşedintele Curţii Constituţionale, prilej de dialog pe temele copilăriei, ale şcolii şi ale avantajelor de a fi elev european. Elevii au vizitat sala de şedinţe publice şi sala de consiliu a Curţii Constituţionale şi s-au arătat interesaţi de activitatea magistraţilor instanţei constituţionale. 

    

  


APRILIE


Participarea preşedintelui Curţii Constituţionale a României, domnul Augustin ZEGREAN şi a doamnei Oana RĂICAN, consilier în cadrul Compartimentului relaţii externe, relaţii cu presa şi protocol, la lucrările Simpozionului internațional cu tema “Evaluarea hotărârilor pronunțate în baza plângerilor individuale - provocări și soluții”, dedicat celei de-a 53-a aniversări a Curţii Constituţionale a Turciei, desfășurat în perioada 26-30 aprilie 2015, la Ankara.


MAI


În cadrul misiunii de evaluare a Comisiei Europene, în contextul Mecanismului de Cooperare şi Verificare, domnul Augustin ZEGREAN, preşedintele Curţii Constituţionale a României, a primit vizita delegaţiei europene, condusă de domnul William SLEATH, şef de departament în cadrul Secretariatului General al Comisiei Europene, şi formată din domnul Julien MOUSNIER, doamna Jeanne DE JAEGHER şi doamna Maria ARSENE, din cadrul Secretariatului General, domnul Joze STRUS, din cadrul DG Justiţie.

La întâlnirea din data de 19 mai 2015 au participat şi doamna Mona-Maria PIVNICERU, domnul PUSKÁS Valentin-Zoltán, domnul Tudorel TOADER, domnul Mircea Ştefan MINEA, domnul Daniel-Marius MORAR, domnul Petre LĂZĂROIU, doamna Simona-Maya TEODOROIU, judecători ai Curţii Constituţionale, precum şi doamna Mihaela Senia COSTINESCU, magistrat-asistent şef - director al cabinetului preşedintelui, doamna Marieta SAFTA, prim magistrat-asistent și domnul Benke KÁROLY, magistrat-asistent şef.

Cu ocazia acestei vizite, au avut loc discuţii pe teme privind jurisprudența recentă a Curţii Constituţionale în materia penală, cea a incompatibilităților şi a integrității, a sistemului judiciar, a cererilor de ridicare a imunității. De asemenea, au fost abordate subiecte privind presiunile exercitate asupra judecătorilor Curții Constituționale, precum și aspecte ce țin de bugetul instanței constituționale.

   


Participarea doamnei Simona-Maya TEODOROIU, judecător al Curţii Constituţionale a României, la cea de-a 18-a Conferință Internațională Judiciară, organizată în cooperare cu Facultatea de Drept a Universității Michigan, Curtea Constituțională a Turciei și Fundația Internațională pentru Sistemul Electoral, în Antalya, în perioada 20-22 mai 2015


IUNIE


În perioada 2 – 7 iunie 2015, o delegație a Curții Constituționale a României condusă de domnul Augustin ZEGREAN, președinte, și alcătuită din domnii judecători Tudorel TOADER și  Mircea-Ștefan MINEA, doamna Marieta SAFTA, Prim magistrat-asistent și doamna Oana RĂICAN, consilier în cadrul Compartimentului relații externe, relații cu presa și protocol,  a participat, la lucrările celui de-al 7-lea Congres al Asociației Curților Constituționale Francofone (A.C.C.P.U.F.), ce s-au desfășurat la Lausanne, Elveția.

Cu acest prilej, Curtea Constituțională a României a fost desemnată din nou membru al Biroului Asociației Curților Constituționale Francofone (A.C.C.P.U.F.).


În perioada 10-13 iunie 2015, a avut loc la București, cea de-a 14-a reuniune a   Consiliului mixt de justiție constituțională, eveniment organizat de Curtea Constituțională a României în cooperare cu Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Veneția).

Consiliul mixt pentru justiție constituțională a fost constituit de Comisia de la Veneția în anul 2002, în continuarea unor acțiuni care au debutat în anul 1992, prin înființarea unui centru de documentare pentru a promova un schimb reciproc de idei și de jurisprudență relevantă a instanțelor de jurisdicție constituțională. În acest scop, Comisia a stabilit și o rețea de corespondenți ( agenți de legătură) cu instanțele de jurisdicție constituțională. Întâlnirile anuale ale agenților de legătură ai instanțelor de jurisdicție constituțională din statele membre, cele asociate, cu statut de observatori sau cu statut special din cadru Comisiei de la Veneția, facilitează schimbul de informații referitor la problemele specifice justiției constituționale și asigură diseminarea acestei jurisprudențe, cunoașterea modului de rezolvare a unor probleme specifice.

La acest eveniment, din partea Curții Constituționale a României, au participat, ca agenți de legătură, domnul Daniel Marius MORAR, judecător și doamna Marieta SAFTA, Prim magistrat- asistent.

    


În data de 12 iunie 2015, Curtea Constituţională a României a primit vizita unei delegaţii a Curţii Europene a Drepturilor Omului, condusă de domnul Dean SPIELMANN, Preşedinte, şi formată din doamna judecător Iulia Antoanella MOTOC, şi Steven PHILLIPS, Grefierul Secţiei a 3-a.

Din partea Curţii Constituţionale a României, au participat la discuţii domnul preşedinte Augustin ZEGREAN, doamna judecător Simona-Maya TEODOROIU, doamna Mihaela Senia COSTINESCU, magistrat-asistent şef, Director al Cabinetului Preşedintelui, domnul BENKE Karoly, magistrat-asistent şef, şi doamna Oana RĂICAN, consilier. La întâlnire a participat şi o delegaţie a Înaltei Curţi de Casaţie şi de Justiţie alcătuită din doamna Livia Doina STANCIU, Preşedinte, şi doamna Cristina Iulia TARCEA, vice-preşedinte.

Vizita în România a delegaţiei C.E.D.O. a avut loc la invitaţia adresată de Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca şi de Universitatea Bucureşti domnului Dean SPIELMANN, căruia i-a fost conferit titlul de DOCTOR HONORIS CAUSA al celor două instituţii de învăţământ superior.

Discuţiile purtate în cadrul temei „Dialogul judecătorului naţional cu judecătorul Curţii Europene a Drepturilor Omului” au vizat, pe de o parte, beneficiile mecanismului pus la dispoziţia judecătorului naţional prin intrarea în vigoare a Protocolului nr. 16 la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, supranumit şi Protocolul Dialogului, iar, pe de altă parte, cele trei niveluri ale acestui dialog (informal, jurisprudenţial, instituţional), al cărui scop final îl reprezintă creşterea calităţii administrării justiţiei. De asemenea, s-a discutat despre înfiinţarea, la nivelul Curţii de la Strasbsourg, a unei reţele de informare şi cercetare partajate, în contact permanent cu departamentele de cercetare ale instanţelor naţionale din statele semnatare ale Convenţiei Drepturilor Omului, reţea care să faciliteze colaborarea şi schimbul jurisprudenţial în domeniul protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale.

   


Participarea domnului Petre Lăzăroiu, judecător al Curții Constituționale a României, la  lucrările Simpozionului internațional dedicat celei de-a 70-a aniversări a Curții de soluționare a conflictelor de competență, în perioada 10-15 iunie 2015, la Ankara, Turcia.


 AUGUST


Participarea domnului Petre Lăzăroiu, judecător al Curții Constituționale a României, la lucrările Conferinței internaționale cu tema Constituția: unitate, stabilitate, prosperitate, dedicată celebrării a 20 de ani de la adoptarea prin referendum a Constituției Republicii Kazahstan, în perioada 28-29 august 2015, la Astana, Kazahstan.


SEPTEMBRIE


Participarea domnului Augustin Zegrean, preşedintele Curţii Constituţionale, a doamnei Ruxandra Săbăreanu, Secretar general, şi a doamnei Oana Răican, consilier, la lucrările reuniunii pregătitoare (Cercul Preşedintilor) a celui de-al XVII-lea Congres al Conferinţei Curţilor Constituţionale Europene, la Batumi, Georgia, în perioada 9-12 septembrie 2015.


În cadrul misiunii de evaluare a Comisiei Europene, în contextul Mecanismului de Cooperare şi Verificare, domnul Augustin ZEGREAN, preşedintele Curţii Constituţionale a României, a primit vizita delegaţiei europene conduse de domnul Julien MOUSNIER, şef de departament în cadrul Secretariatului General al Comisiei Europene, formată din doamna Jeanne DE JAEGHER şi doamna Maria ARSENE, din cadrul Secretariatului General, doamna Simona STAIKOVA-Van BOMMEL, din cadrul DG Justiţie şi doamna Irina ŞTEFURIUC, DG Afaceri Interne. De asemenea, delegaţia europeană a inclus şi cinci experţi naţionali independenţi: domnul Denis Jardel (judecător francez), domnul Nico Tuijn (judecător olandez), domnul James Hamilton (procuror irlandez), domnul Rafal Kierzynka (judecător polonez) şi doamna Susette Schuster (judecător german).

La întâlnirea din data de 14 septembrie 2015 au participat şi domnul PUSKÁS Valentin-Zoltán, domnul Mircea Ştefan MINEA, domnul Daniel-Marius MORAR, domnul Petre LĂZĂROIU, doamna Simona-Maya TEODOROIU şi domnul Valer DORNEANU, judecători ai Curţii Constituţionale, precum şi doamna Marieta SAFTA, prim magistrat-asistent și domnul BENKE Károly, magistrat-asistent şef.

Cu ocazia acestei vizite, au avut loc discuţii pe teme privind jurisprudența recentă a Curţii Constituţionale în materia codurilor de procedură penală şi civilă. De asemenea, au fost abordate subiecte privind presiunile exercitate asupra judecătorilor Curții Constituționale, precum și aspecte ce țin de bugetul instanței constituționale.


Participarea unei delegaţii a Curţii Constituţionale a României formate din domnii Daniel Marius MORAR, Mircea Ştefan MINEA, PUSKAS Valentin-Zoltan, judecători, din doamna Mihaela Senia COSTINESCU, magistrat- asistent şef, Director al Cabinetului Preşedintelui, şi din doamna Oana Răican, consilier, la Conferinţa internaţională „Justiţia constituţională - garanţie a supremaţiei Constituţiei”, conferinţă dedicată celei de-a 20-a aniversări a Curţii Constituţionale a Republicii Tadjikistan, ce a avut loc la Duşanbe, Republica Tadjikistan, în perioada 17-19 septembrie 2015. Conferinţa a fost urmată, în perioada 20-21 septembrie, de întrevederi bilaterale cu Plenul Curţii Constituţionale a Republicii Tadjikistan, în baza Protocolului de Cooperare semnat de cele două instanţe constituţionale în decembrie 2014, la Bucureşti.


În perioada 24-25 septembrie 2015, o delegație a Curții Constituționale a României condusă de domnul Augustin ZEGREAN, președinte, și alcătuită din domnul Petre LĂZĂROIU,judecător, doamna Ruxandra SĂBĂREANU, secretar general, domnul BENKE Károly, magistrat-asistent șef, doamna Patricia Marilena IONEA, magistrat-asistent, doamna Cosmina MARIN, personal specialitate juridică și doamna Ana Maria SAON, consilier în cadrul Compartimentului relații externe, relații cu presa și protocol, a participat la Conferința internațională cu tema “Raporturile Curții Constituționale cu celelalte autorități publice”, ce s-a desfășurat la Chișinău, Republica Moldova.

În cadrul lucrărilor conferinței, președintele Curții Constituționale a României a prezidat Sesiunea I - Garanțiile independenței Curții Constituționale în raport cu celelalte autorități publice”, prezentând şi lucrarea cu titlul „Dezvoltarea ideilor și instituțiilor constituționale la români”. 


OCTOMBRIE 


Participarea doamnei Simona-Maya TEODOROIU, judecător al Curții Constituționale a României, la Conferința internațională cu tema “Rolul Curților Constituționale în consolidarea independenței puterii judecătorești”, organizată de Curtea Constituțională a Republicii Armenia, în perioada 8-10 octombrie 2015, la Erevan.


16 octombrie 2015 – Vizita de studiu a cursanţilor Şcolii Naţionale de Grefieri la sediul Curţii Constituţionale. Grupul de cursanţi, coordonat de doamna judecător Camelia PANAITESCU, a fost primit de doamna Marieta SAFTA, prim magistrat-asistent, şi doamna Mihaela MATACHE, grefier-şef.


27 octombrie 2015 – În cadrul colaborării cu Institutul Naţional al Magistraturii, Curtea Constituţională a primit vizita participanţilor la marea finală a competiţiei internaţionale THEMIS. Aflată la cea de-a zecea ediţie, aceasta reprezintă una dintre principalele activităţi de formare iniţială derulate de Reţeaua Europeană de Formare Judiciară (REFJ/EJTN), fiind adresată viitorilor judecători şi procurori europeni.  La întâlnire au participat dl. Augustin ZEGREAN, Preşedintele Curţii Constituţionale a României, dl. Tudorel TOADER, judecător, dna Marieta SAFTA, prim magistrat-asistent  şi dna Oana RĂICAN, consilier în cadrul Compartimentului Relaţii externe, relaţii cu presa şi protocol.


În data de 28 octombrie 2015, domnul Augustin ZEGREAN, preşedintele Curţii Constituţionale a României, a primit vizita unei delegaţii a Comisiei pentru afaceri europene din cadrul Bundestagului, condusă de preşedintele Comisiei, domnul deputat Gunther Krichbaum.

Delegaţia germană a fost formată din doamna Iris Eberl şi din domnii Heinz-Joachim Barchmann şi Detlef Müller, membri ai Bundestagului, şi a fost  însoţită la întrevedere de ministrul consilier al Ambasadei, domnul Achim Tröster.

Discuţiile purtate au vizat chestiunea imunităţii parlamentarilor români, importanţa Mecanismului de Cooperare şi Verificare pentru accelerarea reformei justiţiei în România, precum şi problematica ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului şi efectele adoptării foarte dese a acestora asupra rolului constituţional al Parlamentului.

De asemenea, ambele părţi au reiterat interesul deosebit pe care îl acordă dezvoltării permanente a relaţiilor dintre cele două state în vederea consolidării democraţiei şi principiilor statului de drept.


NOIEMBRIE


În data de 2 noiembrie 2015, domnul Augustin ZEGREAN, preşedintele Curţii Constituţionale a României, a primit vizita domnului Philip ALSTON, Raportor special al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru combaterea sărăciei extreme. 

Această întâlnire a avut loc în contextul vizitei efectuate în România de Raportorul special al ONU în perioada 2-11 noiembrie 2015, iar subiectele abordate au vizat modul şi gradul de aplicare a standardelor internaţionale referitoare la drepturile omului la nivelul instituţiilor şi instanţelor române, cu accent special pe Convenţia Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, ratificată de România şi intrată în vigoare în 2010, precum şi pe deciziile Curţii Constituţionale în acest domeniu.


În data de 4 noiembrie 2015, domnul Augustin ZEGREAN, preşedintele Curţii Constituţionale a României, a primit vizita E.S. Rana MOKADDEM, Ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Libaneze la Bucureşti. 

Scopul acestei vizite l-a reprezentat deschiderea relaţiilor bilaterale de cooperare între Curtea Constituţională a României şi Consiliul Constituţional al Republicii Libaneze, prin discutarea posibilităţii organizării unei vizite la Bucureşti pentru membrii Consiliului Constituţional libanez în primăvara anului 2016.


În cadrul misiunii de evaluare a Comisiei Europene, în contextul Mecanismului de Cooperare şi Verificare, domnul Augustin ZEGREAN, preşedintele Curţii Constituţionale a României, a primit vizita delegaţiei europene conduse de domnul William SLEATH, şef de unitate în cadrul Secretariatului General al Comisiei Europene, şi formată din doamna Jeanne DE JAEGHER şi doamna Maria ARSENE, din cadrul Secretariatului General, doamna Simona STAIKOVA-Van BOMMEL, din cadrul DG Justiţie şi doamna Irina ŞTEFURIUC, DG Afaceri Interne.

La întâlnirea din data de 18 noiembrie 2015 au participat şi domnul PUSKÁS Valentin-Zoltán, domnul Mircea Ştefan MINEA, doamna Mona Maria PIVNICERU, domnul Daniel-Marius MORAR, doamna Simona-Maya TEODOROIU şi domnul Valer DORNEANU, judecători ai Curţii Constituţionale, precum şi doamna Marieta SAFTA, prim magistrat-asistent și domnul BENKE Károly, magistrat-asistent şef.

Cu ocazia acestei vizite, au avut loc discuţii pe teme privind jurisprudența recentă a Curţii Constituţionale în materia codurilor penal şi de procedură penală, a conflictului de interese, precum și deciziile instanței constituționale cu privire la sistemul judiciar şi funcţionarea sa.


În data de 24 noiembrie 2015, domnul judecător Daniel-Marius MORAR și doamna Mihaela Senia COSTINESCU, magistrat-asistent șef, director al cabinetului președintelui Curții Constituționale, au primit vizita unei delegaţii formate din profesori universitari şi eprezentanți ai mediului academic din Republica Populară Chineză. 

La solicitarea înalţilor oaspeţi, domnul judecător Daniel-Marius MORAR a făcut o expunere cu privire la organizarea și funcţionarea Curţii Constituţionale. Tematica discuţiilor a cuprins și aspecte privind competențele Curții Constituționale, efectele deciziilor, abordând și aspecte din jurisprudența recentă.

       


 La invitația Președintelui Curții Constituționale a României, domnul Augustin ZEGREAN, în baza tradiționalelor relații de prietenie dintre România și Republica Albania, în perioada 18-21 noiembrie 2015, a avut loc vizita oficială a Curții Constituționale a Republicii Albania, condusă de domnul Bashkim DEDJA, președinte, și alcătuită din domnul Sokol BERBERI și domnul Besnik IMERAJ, judecători și domnul Aleksandër TOMA, șef al cabinetului președintelui. 

Pe perioada vizitei, membrii Curții Constituționale a României au avut întâlniri de lucru cu delegația distinșilor oaspeți, discuțiile axându-se asupra jurisprudenței recente a celor două instanțe constituționale, precum și asupra aspectelor legate de intrarea în vigoare în România a noilor coduri de procedură civilă și penală. De asemenea, au fost abordate o serie de probleme comune referitoare la competenţa celor două instanţe, schimbul de experiență și opinii fiind unul extrem de fructuos pentru ambele părți.  

Compartimentul Relaţii externe, relaţii cu presa şi protocol al Curţii Constituţionale