ȘEDINȚE DE JUDECATĂ

Mai 2019
DuLuMaMiJoVISa
   1234
567891011
12131415161718
192122232425
262728293031 

Anul 2016

IANUARIE 


În perioada 28-30 ianuarie 2016, domnul Augustin ZEGREAN, președintele Curții Constituționale a României, însoțit de doamna Oana RĂICAN, consilier în cadrul Compartimentului relații externe, relații cu presa și protocol, au participat la festivitatea de deschidere a anului judiciar, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, precum şi la seminarul organizat cu acest prilej, desfășurate la Strasbourg, Franța.


FEBRUARIE


În perioada 3 – 6 februarie 2016, o delegație a Curții Constituționale a României condusă de domnul Augustin ZEGREAN, președinte, și alcătuită din domnul judecător Mircea-Ștefan MINEA și doamna Oana RĂICAN, consilier în cadrul Compartimentului relații externe, relații cu presa și protocol,  a participat la lucrările Biroului Asociației Curților Constituționale Francofone (A.C.C.P.U.F.), ce s-au desfășurat la Bruxelles, Belgia.


MARTIE


În ziua de 2 martie 2016, Curtea Constituțională, în colaborare cu Comisia juridică, de disciplină și imunități din Camera Deputaților, a organizat un seminar cu experți invitați ai Ambasadei Olandei la București. Invitații, domnii Perry QUAK, judecător senior și Marco MATERMAN, șef administrație, au prezentat sistemul juridic olandez. Discuțiile s-au purtat, cu precădere, asupra problematicii apărării drepturilor și libertăților fundamentale în dreptul român și olandez, cu specială referire la legislația penală și jurisprudența recentă a Curții Constituționale în materie. La lucrările seminarului, moderate de domnul Liviu-Bogdan CIUCĂ, președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități din Camera Deputaților și de doamna Marieta SAFTA, prim-magistrat asistent la Curtea Constituțională, au participat domnul Augustin ZEGREAN, președintele Curții Constituționale și domnul prof. univ. dr. Tudorel TOADER, judecător al Curții Constituționale, precum și reprezentanți ai Ambasadei Olandei la București, magistrați-asistenți, personal auxiliar de specialitate al Curții Constituționale și experți parlamentari.

  

 

În perioada 16-19 martie 2016, la invitația președintelui Curții Constituționale a României, domnul Augustin ZEGREAN, o delegație a Curții Constituționale a Republicii Muntenegru condusă de doamna Desanka  LOPIČIĆ, Președintele Curții, și alcătuită din domnul judecător Budimir SCEPANOVIC și doamna Vesna BULATOVIC, interpret, a efectuat o vizită oficială în România. Pe perioada vizitei, Plenul Curţii Constituţionale a României a avut întâlniri de lucru cu delegaţia distinşilor oaspeţi, ocazie pentru un schimb de experienţă fructuos pentru ambele părţi.  Discuţiile au avut ca obiect domeniul controlului de constituţionalitate, atribuțiile și competențele curţilor constituţionale, precum şi modul de numire a judecătorilor la instanţele constituţionale. La întâlnire au luat parte şi doamna Marieta SAFTA, prim magistrat-asistent, doamna Mihaela Senia COSTINESCU, magistrat-asistent şef şi domnul BENKE Károly, magistrat-asistent şef.

   

În perioada 29 - 31 martie  2016, o delegaţie a Curţii Constituţionale a României condusă de domnul Augustin ZEGREAN, preşedinte, şi alcătuită din domnul judecător Mircea Ștefan MINEA şi doamna Oana RĂICAN, consilier în cadrul Compartimentului relaţii externe, presă şi protocol, a efectuat o vizită oficială la Consiliul Constituțional al Libanului. 

Vizita s-a înscris în planul relaţiilor internaţionale bilaterale, tema principală a discuţiilor axându-se asupra competențelor celor două instanțe constituționale. 

Programul a inclus şi o întâlnire cu domnul Nabih BERRI, Preşedintele Adunării Naţionale a Republicii Libaneze.  


În data de 30 martie 2016, Curtea Constituțională a României a găzduit seminarul având ca invitat  pe  domnul Martin Kuijer, consilier în cadrul Ministerului Securității și Justiției din Olanda, calitate în care asigură apărarea Olandei în cauze deferite Curții Europene pentru Drepturile Omului și acordă consiliere cu privire la compatibilitatea proiectelor legislative cu standardele privind drepturile omului, agent de legătură al Regatului Olandei la Comitetul European pentru Prevenirea Torturii (CPT), membru (supleant) al Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept –Comisia de la Veneția  și  profesor specializat în domeniul drepturilor omului în cadrul Universității VU din Amsterdam.

Seminarul a cuprins două sesiuni, respectiv Jurisprudența CEDO în materia apărării drepturilor omului și Protecția drepturilor omului în legislația europeană; activitatea Comisiei de la Veneția.

La lucrările seminarului au participat magistrații-asistenți ai Curții Constituționale a României, consilierii din cadrul Departamentului de cercetare, documentare și bibliotecă și, de asemenea, reprezentanți ai Ambasadei Olandei la București.


   


 APRILIE


În perioada 4-6 aprilie 2016, la invitația președintelui Curții Constituționale a României, domnul Augustin ZEGREAN, o delegație a Curții Constituționale a Republicii Ungaria condusă de domnul Barnabás LENKOVICS, Președintele Curții, și alcătuită din domnul vice-președinte Tamás SULYOK, domnul judecător Imre JUHÁSZ, domnul secretar general Botond BITSKEY și domnul Attila SZABÓ, șef al cabinetului președintelui, a efectuat o vizită oficială în România. Această vizită a marcat o nouă etapă în cadrul relațiilor bilaterale dintre cele două curți constituționale. Pe perioada vizitei, Plenul Curții Constituționale a României a avut întâlniri de lucru cu delegația distinșilor oaspeți, discuțiile axându-se pe aspecte relevante din jurisprudența recentă a ambelor autorități de jurisdicție constituțională. La întâlnire au luat parte şi doamna secretar general Ruxandra SĂBĂREANU, doamna Marieta SAFTA, prim magistrat-asistent, doamna Mihaela Senia COSTINESCU, magistrat-asistent şef şi domnul BENKE Károly, magistrat-asistent şef. Vizita delegației Curții Constituționale a Republicii Ungaria s‐a desfășurat în spiritul respectului și al încrederii reciproce, constituind o nouă etapă în dezvoltarea relațiilor tradiționale de prietenie între cele două instanțe constituționale.

      

      


În perioada 14-16 aprilie 2016, domnul Augustin ZEGREAN, președintele Curții Constituționale a României, şi doamna Ruxandra SĂBĂREANU, secretar general, au efectuat o vizită oficială la Curtea Constituțională a Austriei.


În perioada 18-19 aprilie 2016, doamna Marieta SAFTA, prim magistrat-asistent al  Curții Constituționale a României, a participat la Conferința cu titlul ʺSame-sex relationships and beyond: gender matters in the EU", organizată de Academia de Drept European, în Hamburg, Germania. 


În perioada 25-27 aprilie 2016, o delegaţie a Curţii Constituţionale a României compusă din doamna Mihaela Senia COSTINESCU și domnul BENKE Károly, magistrați-asistenți șefi, şi doamnele Andreea COSTIN, Bianca DRĂGHICI și Ramona Daniela MARIȚIU, magistraţi-asistenţi, a efectuat o vizită de lucru la Strasbourg, la instituţii ale Consiliului Europei – Comisia europeană pentru democraţie prin drept (Comisia de la Veneţia), Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi Adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Cu acest prilej, delegaţia Curţii Constituţionale a avut întâlniri cu oficiali ai instituţiilor vizitate. 


În perioada 24-29 aprilie 2016, domnii Mircea Ştefan MINEA și Petre LĂZĂROIU, judecători ai Curţii Constituţionale a României, au participat la lucrările Conferinței internaționale cu tema “Executarea hotărârilor privind plângerile constituționale și efectele acestora, dedicate celei de-a 54-a aniversări a Curţii Constituţionale a Turciei, organizate la Ankara, Turcia. 


MAI


În perioada 13-14 mai 2016, o delegație a Curții Constituționale a României compusă din domnul judecător Mircea Ștefan MINEA, domnul BENKE Károly, magistrat-asistent șef, domnul Fabian NICULAE, doamna Simina POPESCU și doamna Andreea COSTIN, magistrați-asistenți, a participat la Conferința internațională “Europenizarea dreptului administrativ și codificarea procedurii administrative, organizată de Facultatea de Drept din cadrul Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. Cu acest prilej, domnul Mircea Ștefan MINEA și domnul Fabian NICULAE au prezentat lucrarea “Influența jurisprudenței recente a Curții Constituționale a României asupra principiului bunei guvernări”. Tot cu această ocazie, domnul BENKE Károly și doamna Andreea COSTIN au prezentat lucrarea cu titlul “Consecințe ale receptării jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene și a Curții Europene a Drepturilor Omului în jurisprudența Curții Constituționale în materie administrativă”.


În perioada 18-21 mai 2016, o delegaţie a Curţii Constituţionale a României compusă din doamna Simona-Maya TEODOROIU şi domnul Petre LĂZĂROIU, judecători și doamna Ruxandra SĂBĂREANU, secretar general, a participat la cea de-a 19-a Conferință Internațională Judiciară, organizată de Fundația Furth Family, Universitatea Michigan-Facultatea de Drept și Fundația Internațională pentru Sisteme Electorale, la Washington, Statele Unite ale Americii.


În perioada 26-27 mai 2016, o delegație a Curții Constituționale a României compusă din domnul judecător PUSKÁS Valentin-Zoltán şi domnul BENKE Károly, magistrat-asistent şef, a participat la lucrările Conferinței internaționale cu tema “Activismul judiciar al curţilor constituţionale într-un stat democratic, organizate de Curtea Constituţională a Letoniei, la Riga. 

Interventia domnilor PUSKÁS Valentin Zoltán și BENKE Károly:

-  versiunea în limba româna

 versiunea în limba engleză 

-  versiunea grafică


În ziua 31 mai 2016, cu prilejul celei de-a 5-a ediţii a Zilelor instituţionale ale Francofoniei, domnul judecător Mircea Ştefan MINEA a participat la dineul organizat de Consiliul Constituţional francez.


În zilele de 31 mai şi 1 iunie 2016, Curtea Constituţională a României a organizat Conferinţa internaţională cu tema „Rolul magistratului-asistent în jurisdicţia curţilor constituţionale”, manifestare la care au participat reprezentanți ai instanţelor constituţionale şi judiciare din 27 de state, ai Curții de Justiție a Uniunii Europene, precum şi ai Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția).


IUNIE


În zilele de 7 – 8 iunie 2016, doamna Marieta SAFTA, prim magistrat-asistent, a participat la lucrările Consiliului mixt pentru justiţie constituţională din cadrul Comisiei pentru Democraţie prin Drept (Comisia de la Veneţia), în calitate de agent de legătură din partea Curţii Constituţionale a României.


În perioada 9-10 iunie 2016, la invitația Curții Supreme a Republicii Kârgâze-Secția Constituțională, domnul judecător Daniel Marius MORAR a participat la lucrările Conferinței Internaționale cu tema "Locul și importanța organelor de control constituțional în funcționarea eficientă a unui sistem echilibrat între puterile statuluiʺ, organizată la Issyk-Kul Lake. În cadrul conferinței, domnul judecător Daniel Marius MORAR a prezentat lucrarea cu titlul "Principiul separaţiei şi echilibrului puterilor în stat în jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României ʺ.

Intervenția domnului judecător Daniel Marius Morar.


În perioada 20-22 iunie 2016, Curtea Constituțională a României a primit vizita delegației Consiliului Constituțional al Republicii Liban, compusă din domnul Issam SLEIMAN, președintele Consiliului, și domnul vicepreședinte Tarek ZIADÉ.

Pe perioada vizitei, Curtea Constituţională a României, reprezentată prin preşedintele interimar al Curţii, domnul Valer DORNEANU, şi domnii judecători Augustin ZEGREAN, Mircea Ştefan MINEA şi PUSKÁS Valentin-Zoltán, a avut întâlniri de lucru cu delegaţia distinşilor oaspeţi, ocazie pentru un schimb de experienţă fructuos pentru ambele părţi. Discuţiile au avut ca obiect  atribuțiile și competențele curţilor constituţionale, precum şi modul de numire al judecătorilor la instanţele constituţionale. La întâlnire a luat parte şi doamna secretar general Ruxandra SĂBĂREANU.

  


În perioada 22-25 iunie 2016, o delegație a Curții Constituționale a României compusă din doamna Simona-Maya TEODOROIU, domnul PUSKÁS Zoltán-Valentin, judecători și domnul BENKE Károly, magistrat-asistent şef, a participat la lucrările Conferinței internaționale dedicată celei de-a 25-a aniversări a Curții Constituționale a Republicii Slovenia, organizate la Bled.

 


În perioada 22-25 iunie 2016, doamna Valentina BĂRBĂȚEANU, magistrat-asistent, a participat la lucrările Conferinței cu tema “Democraţia constituţională europeană sub ameninţare: Principii, instituţii şi oameni”, organizată la Budapesta, Ungaria.

Doamna Valentina BĂRBĂŢEANU a prezentat lucrarea: "Curtea Constituţională a României, garant şi gardian al democraţiei participative". 


 În perioada 29 iunie-2 iulie 2016, o delegație a Curții Constituționale a României, compusă din domnul judecător Petre LĂZĂROIU și doamna Cosmina MARIN din cadrul Compartimentului de relații externe, relații cu presa și protocol, a participat la lucrările primului Congres al Asociației Curţilor Constituţionale din Regiunea Mării Baltice şi Mării Negre, cu tema  „Rolul Curţilor Constituţionale în protecția valorilor democratice”, eveniment organizat de Curtea Constituţională a Republicii Moldova, la Chişinău.

În cadrul manifestării, domnul judecător Petre LĂZĂROIU a prezentat lucrarea cu titlul Rolul Curții Constituționale în apărarea principiului supremației Constituției” .


   SEPTEMBRIE


În cadrul misiunii de evaluare a Comisiei Europene, în contextul Mecanismului de Cooperare şi Verificare, domnul Valer DORNEANU, preşedintele Curţii Constituţionale a României, a primit, în data de 15 septembrie 2016, vizita delegației europene, condusă de domnul Julien MOUSNIER şi compusă din doamna Jeanne DE JAEGHER, doamna Simona STAIKOVA-VAN BOMMEL, domnul Denis JARDEL, domnul Ross CRANSTON, domnul Nico TUIN, domnul Rafal KIERZYNKA, doamna Maria ARSENE, doamna Irina STEFURIUC și doamna Mari-Liis SÖÖT.

La întâlnire au participat, din partea Curţii Constituţionale, judecătorii Livia-Doina STANCIU, VARGA Attila, Marian ENACHE, Mircea Ştefan MINEA, Daniel-Marius MORAR și Simona-Maya TEODOROIU, precum şi Marieta SAFTA, prim magistrat-asistent.

Cu ocazia acestei vizite, au avut loc discuții pe teme privind jurisprudența recentă a Curţii Constituţionale în materia reglementărilor referitoare la clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori, în materie penală și a sistemului judiciar. De asemenea, au fost abordate subiecte privind procedura în fața Curții Constituționale și efectele deciziilor pe care le pronunță, respectarea și punerea în aplicare a acestora. Totodată, au fost discutate aspecte privind relațiile de colaborare a Curții Constituționale cu alte autorități și instituții publice, președintele prezentând evoluțiile recente ale acestora și dorința amplificării lor. 

   


În ziua de 27 septembrie 2016, o delegație a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) - Biroul pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR), compusă din domnul Steven MARTIN, consilier principal cu privire la noile tehnologii de votare, și domnul Ulvi AKHUNDLU, consilier electoral,  a efectuat o vizită de lucru la Curtea Constituțională a României. Vizita a avut loc în cadrul Misiunii de evaluare a necesarului (Needs Assesment Mission/NAM) pentru o eventuală misiune de observare OSCE/ODIHR a alegerilor parlamentare din țara noastră din 11 decembrie 2016. 

Delegația a fost primită de doamna Marieta SAFTA, prim magistrat-asistent al Curții Constituționale a României. 

În cadrul întâlnirii, discuțiile au purtat, în principal, asupra rolului Curţii Constituţionale de garant al supremaţiei Constituţiei, competenţei şi specificului procedurii  în faţa Curţii, cu referire specială la materia electorală, jurisprudenței relevante în acest domeniu, precum şi  asupra efectelor  deciziilor Curţii Constituţionale.  


În perioada 28-30 septembrie 2016, o delegație a Curții Constituționale a României, compusă din domnul președinte Valer DORNEANU, domnul judecător Mircea Ștefan MINEA și domnul magistrat-asistent Fabian NICULAE, a participat la lucrările celei de-a 8-a Conferințe a șefilor de instituții ai Asociației Curților Constituționale care utilizează parțial limba Franceză (A.C.C.P.U.F.), cu tema ʺAplicarea principiului contradictorialității", eveniment ce s-a desfășurat la Chișinău, în Republica Moldova. De asemenea, delegația a participat și la reuniunea extraordinară a Biroului Asociației Curților Constituționale care utilizează parțial limba Franceză (A.C.C.P.U.F.) desfășurată în cadrul conferinței menționate, context în care s-au discutat probleme organizatorice.

 


 OCTOMBRIE


În cadrul misiunii de evaluare a Comisiei Europene, în contextul Mecanismului de Cooperare şi Verificare, domnul Valer DORNEANU, preşedintele Curţii Constituţionale a României, a primit, în data de 5 octombrie 2016, vizita delegației europene, condusă de doamna Paraskevi MICHOU, secretar general adjunct al Comisiei Europene şi compusă din doamna Jeanne DE JAEGHER, domnul William SLEATH și doamna Maria ARSENE.

Tema întâlnirii a fost „10 ani de MCV” („10 years of CVM perspectives”) şi la aceasta au participat, din partea Curţii Constituţionale, judecătorii Livia-Doina STANCIU, Simona-Maya TEODOROIU, VARGA Attila, Marian ENACHE şi Petre LĂZĂROIU, precum şi Marieta SAFTA, prim magistrat-asistent.

S-au purtat discuţii cu privire la rolul pe care Curtea Constituţională l-a avut, în toată această perioadă, în asigurarea realizării principiilor statului de drept, a mecanismului de „checks and balances” care caracterizează funcţionarea democratică a statului.  Concluzia generală în această privinţă a fost aceea că, în cei aproape 25 de ani existenţă, Curtea Constituţională şi-a consolidat rolul de garant al supremaţiei Constituţiei, care este în prezent corect înţeles atât de autorităţi şi instituţii publice, cât şi de cetăţeni. Au fost prezentate în context atribuţiile Curţii Constituţionale, precum şi efectul deciziilor pe care aceasta le pronunţă, respectiv rolul acestora în procesul de constituţionalizare a dreptului şi de orientare a procesului de legiferare în litera şi spiritul Constituţiei. 

    


În perioada 7-8 octombrie 2016, domnul judecător Daniel Marius MORAR a participat la lucrările Conferinței internaționale cu tema: “Controlul constituţional şi etapele transformării democratice într-o societate modernă”, dedicate celei de-a 20-a aniversări a Curții Constituționale a Ucrainei, organizate la Kiev. 


 În zilele de 14 și 15 octombrie 2016, domnul judecător Mircea Ştefan MINEA a participat la lucrările celui de-al XVIII-lea Congres Internaţional pe probleme de drept european şi drept internațional comparat, cu tema : “Justiția constituţională şi politica” organizat de Universitatea din Regensburg, Fundaţia Germană IRZ şi Școala Postuniversitară de Studii pentru Europa de Est şi Sud-Est din cadrul Universităților din München şi Regensburg,  la Regensburg, Republica Federală Germania;

În cadrul manifestării, domnul judecător Mircea Ștefan MINEA a prezentat lucrarea cu titlul ”Repere ale jurisprudenței Curții Constituționale a României din materia procedurii fiscale” .


NOIEMBRIE


În perioada 2-5 noiembrie 2016, la invitația președintelui Curții Constituționale a României, domnul prof.univ.dr. Valer DORNEANU, o delegație a Curții Constituționale a Belgiei compusă din domnul  Étienne DE GROOT, domnul Jean SPREUTELS, președinți  și domnul Pierre NIHOUL, judecător, a efectuat o vizită oficială în România.

În cadrul întâlnirii de lucru cu Plenul Curții Constituționale, președintele Curții Constituționale a României, domnul prof. univ.dr. Valer Dorneanu a deschis discuțiile,  prezentând lucrarea „Atribuțiile Curții Constituționale a României”. Doamna judecător dr. Livia Doina Stanciu a continuat cu expunerea privind „Controlul a priori de constituționalitate”, domnul judecător Petre Lăzăroiu referindu-se, apoi, la „Controlul a posteriori de constituționalitate”.

La rândul său, Curtea Constituțională a Belgiei a prezentat exposé-ul „Geneză și evoluții”, susţinut de domnul președinte Jean Spreutels și domnul judecător Pierre Nihoul, iar domnul preşedinte Étienne De Groot a prezentat câteva aspecte esenţiale din  „Jurisprudența Curții Constituționale a Belgiei privind azilul și migrația”.

Finalul întrevederii a punctat aspecte privind jurisprudența recentă/relevantă a Curții Constituționale a României și a Curții Constituționale a Belgiei.

La întâlnire au luat parte și doamna Ruxandra Săbăreanu, secretar general, doamna Marieta Safta, prim magistrat-asistent și doamna Claudia Krupenschi, magistrat-asistent șef, director al cabinetului președintelui.

În aceeaşi zi, delegaţia Curţii Constituţionale a avut o întrevedere de lucru și cu domnul Florin Iordache, președintele Camerei Deputaților.  

   


În zilele de 10 şi 11 noiembrie 2016, domnul judecător Petre LĂZĂROIU a participat la lucrările primei ediții a Forumului România-Republica Moldova în domeniul Justiţiei, cu tema “Reforma Justiţiei şi lupta împotriva corupției în perspectivă europeană”, ce s-au desfășurat la Chișinău.

Forumul a fost organizat în parteneriat de către Ministerul Justiției din România și Ministerul Justiției din Republica Moldova, cu participarea principalelor instituții din domeniul justiției din cele două state.


În perioada 13-15 noiembrie 2016, delegația Curții Constituționale compusă din doamna judecător Simona-Maya TEODOROIU, domnul judecător Mircea Ştefan MINEA, doamna prim magistrat–asistent Marieta SAFTA şi doamna magistrat-asistent Cristina Teodora POP a participat la lucrările Forumului magistraților, organizat de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, la Luxemburg.

Ședințele de lucru au inclus următoarele teme: „Trimiterea preliminară: jurisprudență recentă cu privire la aspecte procedurale”, „Dezvoltări jurisprudențiale recente în materie de azil și de imigrare” și „Actualitatea și jurisprudența recentă a Tribunalului Uniunii Europene”.

Ședințele consacrate lucrărilor în ateliere au avut ca tematică: „Încrederea reciprocă și dreptul penal (mandatul european de arestare, ne bis in idem, etc.)”, „Încrederea reciprocă și politica în domeniul azilului și imigrării”, „Încrederea reciprocă și dreptul civil (insolvență; hotărâri în materie matrimonială și în materie de răspundere părintească)”.

Delegația Curții Constituționale a României a asistat și la ședința de audiere a pledoariilor în fața Marii Camere a Curții de Justiție a Uniunii Europene, în cauza C-612/15 Kolev și alții (Dreptul la informare și dreptul de acces la un avocat în cadrul procedurilor penale – Obligația statelor membre de a prevedea investigații penale efective pentru infracțiunile comise de agenții publici – Închiderea procedurii penale fără examinarea pe fond a acuzațiilor – Criterii de neaplicare a reglementării naționale – Încălcarea dreptului de acces la un avocat în cadrul procedurii precontencioase – Posibilitatea instanței de a elimina efectul prejudiciabil), precum și la prezentarea Hotărârii pronunțate în cauza C-268/15, Ullens de Schooten. 


În ziua de 25 noiembrie 2016,  Curtea Constituţională, în colaborare cu Senatul, Camera Deputaţilor şi Academia Română a organizat Adunarea solemnă dedicată aniversării a 150 de ani de la adoptarea Constituției din 1866 și a 25 de ani de la adoptarea Constituției din 1991.

Evenimentul, ce s-a desfășurat în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei, s-a bucurat de prezenţa membrilor Adunării Constituante și ai Corpului de experți constituționali din Comisia de redactare a Constituției din 1991, a unor parlamentari actuali, judecători şi membri ai Curţii Constituţionale a României şi a Republicii Moldova, înalți reprezentanți ai executivului şi autorității judecătorești, ai mediului universitar și academic din România.

La începutul Adunării solemne, Preafericitul Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a rostit un cuvânt de binecuvântare.

În continuare au prezentat alocuțiuni domnul Florin IORDACHE, președintele Camerei Deputaților, domnul Dacian Julien CIOLOŞ, prim-ministru al Guvernului, domnul Ionel VLAD, preşedintele Academiei Române, domnul Ioan CHELARU, vicepreședintele Senatului, domnul Valer DORNEANU, președintele Curții Constituționale, domnul Alexandru TĂNASE, președintele Curții Constituționale a Republicii Moldova și domnul Marian ENACHE, vicepreședinte al Adunării Constituante pentru elaborarea Constituției din 1991. În cuvântul lor, aceştia au subliniat însemnătatea evenimentului, evocând rolul fundamental al celor două Constituţii pentru dezvoltarea şi consolidarea statului de drept în România. 


DECEMBRIE 


Cu prilejul Zilei Constituţiei, sărbătorită în ziua de 8 decembrie, Curtea Constituțională, în colaborare cu Academia Română - Institutul de Cercetări Juridice “Academician Andrei Rădulescu” și Centrul de Drept Constituţional şi Instituţii Publice a organizat, în Sala Drepturilor Omului, Palatul Parlamentului,  Simpozionul național “Tradiții, prezent și perspective ale constituționalismului românesc” dedicat, în acest an, împlinirii a 25 de ani de la adoptarea Constituției din 8 decembrie 1991.

Evenimentul s-a bucurat de prezenţa domnului Klaus Werner IOHANNIS, Președintele României, a unor înalţi reprezentanți ai autorităților publice, personalități ale vieții științifice și culturale românești, precum şi de cea a judecătorilor, foştilor judecători și membri ai  Curții Constituționale. 

Festivitatea a fost deschisă de domnul Valer DORNEANU, președintele Curții Constituționale a României, urmând apoi alocuţiunea domnului Klaus Werner IOHANNIS, Președintele României, prin care a subliniat importanţa Actului fundamental într-un stat de drept şi, în  special, în contextul societăţii româneşti contemporane. 

În continuare au fost expuse lucrări de către  domnul Valer DORNEANU, Președintele Curții Constituționale a României, domnul Ioan MURARU, fost preşedinte al Curţii Constituţionale a României, domnul Mircea DUȚU, directorul Institutului de Cercetări Juridice “Academician Andrei Rădulescu” al Academiei Române, doamna Elena-Simina TĂNĂSESCU, profesor și consilier prezidențial din cadrul Departamentului Reformă Instituțională şi Constituţională, domnul Ioan CHELARU, vicepreşedintele Senatului  și domnul Dragoș ILIESCU, președintele Consiliului Legislativ.