ȘEDINȚE PUBLICE DE JUDECATĂ

Mai 2017
DuLuMaMiJoVISa
 123456
78910111213
14151617181920
2122232425
26
27
28293031   

Anul 2017

IANUARIE 


În perioada 26 – 28 ianuarie 2017, doamnele judecător Livia Doina Stanciu și Simona-Maya Teodoroiu, însoțite de doamna Mona-Manuela Răus, consilier, au reprezentat Curtea Constituțională a României la festivitatea de deschidere a anului judiciar 2017 la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, precum și la seminarul organizat cu acest prilej (“Nereturnarea ca principiu de drept internațional și rolul instanțelor în punerea sa în aplicare”), desfășurate la Strasbourg, Franța.

Seminarul a cuprins în paralel două ateliere de lucru (Atelierul nr.1 - Evaluarea credibilității solicitanților de azi: sarcina probei și limitele examinării de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului și Atelierul nr.2 – Primirea migranților: garanții substanțiale și procedurale pentru migranții instalați), delegaţia Curţii Constituţionale a României participând la Atelierul nr.1. În cadrul acestui atelier a fost prezentată, printre altele, Rețeaua instanțelor supreme și constituționale, proiect început în anul 2015 pentru consolidarea dialogului și cooperării între Curtea Europeană a Drepturilor Omului și instanțele supreme și constituționale din statele membre.


 FEBRUARIE


În zilele de 2-3 februarie 2017, domnul judecător Mircea Ștefan Minea și domnul magistrat-asistent Fabian Niculae au participat la lucrările Reuniunii Biroului Asociației Curților Constituționale care Utilizează Parțial Limba Franceză (A.C.C.P.U.F.), organizate de Consiliului Constituțional al Regatului Maroc, la Rabat.

* * *

În perioada 23-24 februarie 2017, doamna Marieta SAFTA, prim magistrat-asistent al Curţii Constituţionale, a participat la Seminarul Internaţional organizat de Institutul National al Magistraturii, în cooperare cu Consiliul Europei, Organizaţia Europeană a Serviciilor Penitenciare şi Corecţionale (EuroPris), Academia de Drept European şi  Administrația Naţională a Penitenciarelor.

Manifestarea s-a desfășurat la Institutul Național al Magistraturii şi a avut ca tematici: cele mai bune practici în ceea ce privește alternativele la regimul de detenție; utilizarea monitorizării electronice; punerea efectivă în aplicare a Deciziei-cadru nr. 2008/947/JAI  a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce în cazul hotărârilor judecătorești și al deciziilor de probațiune în vederea supravegherii măsurilor de probațiune și a sancțiunilor alternative.


MARTIE


În perioada 2-3 martie 2017, președintele Curții Constituționale, domnul prof.univ.dr. Valer Dorneanu și  domnul judecător Petre Lăzăroiu, însoțiți de doamna Cosmina Marin, personal de specialitate juridică din cadrul Compartimentului de relații externe, relații cu presa și protocol, au participat la Conferința Internațională cu tema „Evoluția controlului constituțional în Europa: lecții învățate și noi provocări”, organizată de Curtea Constituțională a Republicii Moldova în cooperare cu Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția). 

Programul conferinței a fost structurat în trei sesiuni de lucru, președintele Curții Constituționale a României, domnul prof.univ. dr. Valer Dorneanu prezidând Sesiunea de lucru II, cu tematica “Raporturile instituțiilor care exercită controlul de constituționalitate cu jurisdicțiile europene și internaționale”. 

În cadrul celei de-a III-a Sesiuni de lucru “Independența Curții Constituționale ca precondiție esențială a eficienței misiunii sale”, președintele Curții Constituționale a României, domnul prof.univ.dr. Valer Dorneanu a prezentat lucrarea ”Raporturile Curţii Constituţionale a României cu Legislativul.”

* * * 

În perioada 3-4 martie 2017, domnul Benke Károly, magistrat-asistent șef  și doamna Cristina Teodora Pop, magistrat-asistent au participat la Conferința națională „Codurile penale la trei  ani de la intrarea în vigoare”, organizată de Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai, Baroul Cluj, Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților-Centrul teritorial Cluj, în colaborare cu Editura Hamangiu, la Cluj-Napoca.

Temele abordate au implicat, intrinsec, aspecte care privesc deciziile Curții Constituționale, prin raportare la bogata sa jurisprudență în materia normelor penale și procesual penale (exemple: Despre dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală; Abuzul în serviciu – infracţiune asimilată infracţiunilor de corupţie; Interpretarea noţiunilor de faptă care nu este prevăzută de legea penală şi de pedeapsă în alte limite decât cele prevăzute de lege, în calea extraordinară de atac a recursului în casaţie;  Constituţionalitatea normelor penale şi procesual penale;  De la previzibilitatea legii penale la previzibilitatea practicii judiciare).

* * * 

În data de 25 martie 2017, domnul judecător Petre LĂZĂROIU şi doamna Ionița COCHINȚU, magistrat-asistent, au reprezentat Curtea Constituțională a României la Conferința cu tema “Conflictele juridice de natură constituțională”, organizată de Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara.

În cadrul conferinței  s-au abordat următoarele subiecte:

  • Conflictele juridice de natură constituțională – o problemă de drept şi/sau una politică?
  • Soluționarea unui conflict juridic de natură constituțională – o activitate de arbitraj sau una de conservare a ordinii de drept?
  • Deosebirea dintre soluționarea unui conflict juridic de natură constituțională și medierea între autoritățile statului, la care poate recurge Președintele României.
  • Conflictele juridice de natură constituțională între separația și echilibrul puterilor în stat.
  • Posibile conflicte juridice de natură constituțională născute între autoritățile publice, astfel cum sunt prevăzute la Titlul III din Constituție.
  • Ce a urmărit legiuitorul constituant prin înzestrarea Curții Constituționale cu atribuția soluționării conflictelor juridice de natură constituțională?

* * *

În perioada 26-28 martie 2017,  președintele Curții Constituționale a României, domnul prof.univ.dr. Valer DORNEANU și doamna Claudia-Margareta KRUPENSCHI, magistrat–asistent șef, Director al cabinetului președintelui au participat la lucrările Forumului magistraților, cu tema “Justiția europeană în rețea: garanția unei justiții de calitate”, dedicat aniversării a 60 de ani de la semnarea Tratatelor de la Roma, organizat de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, la Luxemburg.

În ziua de 27 martie 2017, după deschiderea oficială a Forumului magistraților de către preşedintele Curţii de Justiție a Uniunii Europene, domnul Koen LENAERTS, au urmat trei sesiuni de lucru cu temele „Justiția europeană în rețea, element indispensabil al unei justiții europene de calitate”, „Formele de cooperare între Curtea de Justiție a Uniunii Europene și instanțele naționale” și „Provocarea cooperării în rețea: protecția datelor cu caracter personal”, în cadrul cărora au avut loc dezbateri și discuții interactive pe marginea acestor subiecte. Sesiunea de închidere a Conferinței, intitulată „Cea de a 60-a aniversare a tratatelor de la Roma: de la o Europă a piețelor la o Europă a cetățenilor”, a fost marcată de alocuțiunea  preşedintelui Curţii de Justiție a Uniunii Europene, domnul Koen LENAERTS, prin lucrarea „Aportul Curții de Justiție la construcția europeană”, precum și de domnul M. Jaeger, președintele Tribunalului Uniunii Europene,  care a prezentat expose-ul „Aportul Tribunalului la construcția europeană”.  Sesiunea de comunicări științifice s-a încheiat cu lucrările „Perspectiva unui stat membru fondator”, susținută de domnul P. Grossi, președintele Curții Constituționale a Republicii Italiei, respectiv „Perspectiva unui stat membru aderent”, expusă de domnul R. Norkus, președintele Curții Supreme a Lituaniei, care au oferit participanților imaginea complexă a provocărilor și preocupărilor pe care le au instanțele naționale din statele membre ale Uniunii Europene.

În ziua de 28 martie 2017, delegația Curții Constituționale a României a asistat la ședințele de prezentare şi, respectiv de audiere a pledoariilor susținute în cauzele conexate C-490/16, A.S.  (Spațiul de libertate, securitate și justiție – Frontiere, azil și imigrare – Determinarea statului membru responsabil să examineze o cerere de azil prezentată în unul din statele membre de un resortisant al unei țări terțe) și C-646/16, Jafari (Frontiere, azil și imigrare – Trecere ilegală pe cale terestră, maritimă sau aeriană a frontierei unui stat membru venind dintr-un stat terț), de avocații părților, precum și de reprezentanții unor state membre ale Uniunii Europene și a Comisiei Europene, invitate să-și susțină punctul de vedere față de problematica dezbătută în aceste spețe.


APRILIE


În data de 6 aprilie 2017, președintele Curții Constituționale a României, domnul prof.univ.dr. Valer DORNEANU a avut o întâlnire de lucru cu delegația Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția), condusă de domnul Gianni BUQUICCHIO,  Președintele Comisiei de la Veneția și compusă din domnul Thomas MARKERT, Director, Secretarul Comisiei de la Veneția și doamna Artemiza- Tatiana CHISCA, Șeful Diviziei Instituții Democratice a Comisiei de la Veneția, întâlnire în cadrul căreia au fost purtate discuții referitoare la deciziile recente ale Curții Constituționale. 

  

* * *

În perioada 25-28 aprilie 2017, doamna judecător Simona-Maya Teodoroiu a reprezentat Curtea Constituțională a României la festivitățile organizate pentru a marca cea de-a 55-a aniversare a Curții Constituționale a Turciei, precum și la Simpozionul internațional cu tema „Rolul Curții Constituționale de garant al drepturilor fundamentale”.

Simpozionul a cuprins două sesiuni intitulate „Rolul Curții Constituționale în asigurarea echilibrului dintre securitate și libertate”, respectiv „Rolul Curții Constituționale în apărarea drepturilor fundamentale în situații de urgență”, precum și o masă rotundă cu tema „Raportul dintre Curtea Constituțională și organele puterilor legislativă, executivă și judiciară în ceea ce privește protecția drepturilor fundamentale”.


MAI  


În data de 4 mai 2017, preşedintele Curţii Constituţionale a României, domnul prof.univ.dr. Valer DORNEANU, a avut o întâlnire de lucru cu E.S. Domnul Vladimír VÁLKY, Ambasador extraordinar şi plenipotențiar al Republicii Cehia la Bucureşti. La întrevedere au luat parte şi doamna Claudia-Margareta KRUPENSCHI, magistrat-asistent şef, director al cabinetului preşedintelui şi domnul Tomáš VOSTRÝ, adjunct al şefului misiunii diplomatice.

Discuţiile s-au centrat, în principal, asupra bunelor relații bilaterale între Curtea Constituțională a României și Curtea Constituțională a Republicii Cehia, în contextul  politicii externe de colaborare a celor două state. E.S. domnul Vladimír VÁLKY, ambasador extraordinar şi plenipotențiar al Republicii Cehia la Bucureşti, a dorit să reamintească, în acest cadru, despre depunerea candidaturii Curții Constituționale a Republicii Cehia pentru deținerea președinției la cel de-al XVIII-lea Congres al Conferinței Curților Constituționale Europene, ce va avea loc în anul 2020, expunând motivele pentru care ar fi oportun ca acest prestigios eveniment să fie organizat la Praga.  Partea  română a apreciat pozitiv inițiativa Curții Constituționale a Republicii Cehia, garantând o analiză obiectivă, dar și în considerarea bunelor relații dintre cele două Curți Constituționale, urmând să-și exprime poziția la momentul alegerilor ce vor avea loc în cadrul lucrărilor celui de-al XVII-lea Congres al Curților Constituționale Europene de la Batumi, Georgia din 29 iunie-1 iulie 2017. 

* * *

În cadrul misiunii de evaluare a Comisiei În contextul Mecanismului de Cooperare şi Verificare, preşedintele Curţii Constituţionale a României, domnul prof.univ.dr. Valer DORNEANU, a primit, în data de 5 mai 2017, vizita delegaţiei europene, condusă de domnul Julien MOUSNIER şi compusă din doamna Jeanne DE JAEGHER, domnul Ingo WEUSTENFELD, doamna Irina STEFURIUC şi doamna Maria ARSENE. 

La întâlnire au participat,  din partea Curţii Constituţionale, doamna judecător Livia Doina STANCIU, precum şi doamna Claudia-Margareta KRUPENSCHI, prim magistrat-asistent delegat şi director al cabinetului preşedintelui.

Discuţiile s-au referit la Raportul Comisiei  către Parlamentul European și Consiliu privind progresele înregistrate de România în cadrul Mecanismului de cooperare și verificare, precum şi la teme privind jurisprudenţa recentă a Curţii Constituţionale în materia Codului penal şi al celui de procedură penală. 

* * *

La şedinţa publică de dezbateri din data de 9 mai 2017, în cadrul Programului de schimb al autorităţilor judiciare, program iniţiat de Comisia Europeană, coordonat de Reţeaua Judiciară Europeană de Formare profesională (EJTN), în colaborare cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Institutul Naţional al Magistraturii, a asistat un grup de 18 judecători și procurori din state membre ale Uniunii Europene, precum şi din Republica Moldova. Ulterior şedinţei publice de dezbateri, doamna magistrat-asistent Cristina Teodora POP a prezentat acestora aspecte referitoare la organizarea, funcționarea și atribuțiile Curţii Constituţionale, procedura jurisdicțională specifică, precum şi la jurisprudenţa sa recentă.

* * *

În perioada 16-19 mai 2017, domnii judecători Daniel-Marius MORAR şi VARGA Attila au reprezentat Curtea Constituţională a României la cel de-al VII-lea Forum Juridic Internaţional de la Sankt-Petersburg şi la Conferinţa internaţională „Justiţia constituţională: doctrină şi practică”, desfăşurată cu acest prilej.

În cadrul conferinţei, domnul judecător Daniel-Marius MORAR a susţinut o prezentare cu tema „Principiul separaţiei şi echilibrului puterilor în stat în jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României”.

* * *

În perioada 17-19 mai 2017, o delegație a Curții Constituționale a României, compusă din doamna judecător Simona-Maya Teodoroiu, domnul judecător Petre Lăzăroiu, doamna magistrat-asistent Ionița Cochințu și doamna magistrat-asistent Cristina Turcu, a reprezentat Curtea Constituțională a României la cea de-a 20-a ediție anuală a Conferinței judiciare internaționale, organizată la Paris de Fundația Furth Family împreună cu Fundația Internațională pentru Sisteme Electorale (S.U.A).

Conferința a cuprins patru sesiuni: „Necesitatea formării continue a judecătorilor prin dezvoltarea Institutelor de Formare a Magistraților”, „Reacția justiției penale la terorism”, „Dreptul internațional al mediului”, „Evoluții în procesele private antitrust”. În cadrul celei de-a treia sesiuni, doamna judecător Simona-Maya Teodoroiu a prezentat lucrarea intitulată „Legislația fiscală de mediu și eco-taxele. Câteva exemple din jurisprudența Curții Europene de Justiție și cea a Curții Constituționale a României”.