ȘEDINȚE DE JUDECATĂ

Aprilie 2019
DuLuMaMiJoVISa
 123456
78910111213
141516171819
20
21222324252627
282930    

Anul 2017

 

IANUARIE 


În perioada 26 – 28 ianuarie 2017, doamnele judecător Livia Doina Stanciu și Simona-Maya Teodoroiu, însoțite de doamna Mona-Manuela Răus, consilier, au reprezentat Curtea Constituțională a României la festivitatea de deschidere a anului judiciar 2017 la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, precum și la seminarul organizat cu acest prilej (“Nereturnarea ca principiu de drept internațional și rolul instanțelor în punerea sa în aplicare”), desfășurate la Strasbourg, Franța.

Seminarul a cuprins în paralel două ateliere de lucru (Atelierul nr.1 - Evaluarea credibilității solicitanților de azi: sarcina probei și limitele examinării de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului și Atelierul nr.2 – Primirea migranților: garanții substanțiale și procedurale pentru migranții instalați), delegaţia Curţii Constituţionale a României participând la Atelierul nr.1. În cadrul acestui atelier a fost prezentată, printre altele, Rețeaua instanțelor supreme și constituționale, proiect început în anul 2015 pentru consolidarea dialogului și cooperării între Curtea Europeană a Drepturilor Omului și instanțele supreme și constituționale din statele membre.


 FEBRUARIE


În zilele de 2-3 februarie 2017, domnul judecător Mircea Ștefan Minea și domnul magistrat-asistent Fabian Niculae au participat la lucrările Reuniunii Biroului Asociației Curților Constituționale care Utilizează Parțial Limba Franceză (A.C.C.P.U.F.), organizate de Consiliului Constituțional al Regatului Maroc, la Rabat.

* * *

În perioada 23-24 februarie 2017, doamna Marieta SAFTA, prim magistrat-asistent al Curţii Constituţionale, a participat la Seminarul Internaţional organizat de Institutul National al Magistraturii, în cooperare cu Consiliul Europei, Organizaţia Europeană a Serviciilor Penitenciare şi Corecţionale (EuroPris), Academia de Drept European şi  Administrația Naţională a Penitenciarelor.

Manifestarea s-a desfășurat la Institutul Național al Magistraturii şi a avut ca tematici: cele mai bune practici în ceea ce privește alternativele la regimul de detenție; utilizarea monitorizării electronice; punerea efectivă în aplicare a Deciziei-cadru nr. 2008/947/JAI  a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce în cazul hotărârilor judecătorești și al deciziilor de probațiune în vederea supravegherii măsurilor de probațiune și a sancțiunilor alternative.


MARTIE


În perioada 2-3 martie 2017, președintele Curții Constituționale, domnul prof.univ.dr. Valer Dorneanu și  domnul judecător Petre Lăzăroiu, însoțiți de doamna Cosmina Marin, personal de specialitate juridică din cadrul Compartimentului de relații externe, relații cu presa și protocol, au participat la Conferința Internațională cu tema „Evoluția controlului constituțional în Europa: lecții învățate și noi provocări”, organizată de Curtea Constituțională a Republicii Moldova în cooperare cu Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția). 

Programul conferinței a fost structurat în trei sesiuni de lucru, președintele Curții Constituționale a României, domnul prof.univ. dr. Valer Dorneanu prezidând Sesiunea de lucru II, cu tematica “Raporturile instituțiilor care exercită controlul de constituționalitate cu jurisdicțiile europene și internaționale”. 

În cadrul celei de-a III-a Sesiuni de lucru “Independența Curții Constituționale ca precondiție esențială a eficienței misiunii sale”, președintele Curții Constituționale a României, domnul prof.univ.dr. Valer Dorneanu a prezentat lucrarea ”Raporturile Curţii Constituţionale a României cu Legislativul.”

* * * 

În perioada 3-4 martie 2017, domnul Benke Károly, magistrat-asistent șef  și doamna Cristina Teodora Pop, magistrat-asistent au participat la Conferința națională „Codurile penale la trei  ani de la intrarea în vigoare”, organizată de Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai, Baroul Cluj, Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților-Centrul teritorial Cluj, în colaborare cu Editura Hamangiu, la Cluj-Napoca.

Temele abordate au implicat, intrinsec, aspecte care privesc deciziile Curții Constituționale, prin raportare la bogata sa jurisprudență în materia normelor penale și procesual penale (exemple: Despre dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală; Abuzul în serviciu – infracţiune asimilată infracţiunilor de corupţie; Interpretarea noţiunilor de faptă care nu este prevăzută de legea penală şi de pedeapsă în alte limite decât cele prevăzute de lege, în calea extraordinară de atac a recursului în casaţie;  Constituţionalitatea normelor penale şi procesual penale;  De la previzibilitatea legii penale la previzibilitatea practicii judiciare).

* * * 

În data de 25 martie 2017, domnul judecător Petre LĂZĂROIU şi doamna Ionița COCHINȚU, magistrat-asistent, au reprezentat Curtea Constituțională a României la Conferința cu tema “Conflictele juridice de natură constituțională”, organizată de Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara.

În cadrul conferinței  s-au abordat următoarele subiecte:

  • Conflictele juridice de natură constituțională – o problemă de drept şi/sau una politică?
  • Soluționarea unui conflict juridic de natură constituțională – o activitate de arbitraj sau una de conservare a ordinii de drept?
  • Deosebirea dintre soluționarea unui conflict juridic de natură constituțională și medierea între autoritățile statului, la care poate recurge Președintele României.
  • Conflictele juridice de natură constituțională între separația și echilibrul puterilor în stat.
  • Posibile conflicte juridice de natură constituțională născute între autoritățile publice, astfel cum sunt prevăzute la Titlul III din Constituție.
  • Ce a urmărit legiuitorul constituant prin înzestrarea Curții Constituționale cu atribuția soluționării conflictelor juridice de natură constituțională?

* * *

În perioada 26-28 martie 2017,  președintele Curții Constituționale a României, domnul prof.univ.dr. Valer DORNEANU și doamna Claudia-Margareta KRUPENSCHI, magistrat–asistent șef, Director al cabinetului președintelui au participat la lucrările Forumului magistraților, cu tema “Justiția europeană în rețea: garanția unei justiții de calitate”, dedicat aniversării a 60 de ani de la semnarea Tratatelor de la Roma, organizat de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, la Luxemburg.

În ziua de 27 martie 2017, după deschiderea oficială a Forumului magistraților de către preşedintele Curţii de Justiție a Uniunii Europene, domnul Koen LENAERTS, au urmat trei sesiuni de lucru cu temele „Justiția europeană în rețea, element indispensabil al unei justiții europene de calitate”, „Formele de cooperare între Curtea de Justiție a Uniunii Europene și instanțele naționale” și „Provocarea cooperării în rețea: protecția datelor cu caracter personal”, în cadrul cărora au avut loc dezbateri și discuții interactive pe marginea acestor subiecte. Sesiunea de închidere a Conferinței, intitulată „Cea de a 60-a aniversare a tratatelor de la Roma: de la o Europă a piețelor la o Europă a cetățenilor”, a fost marcată de alocuțiunea  preşedintelui Curţii de Justiție a Uniunii Europene, domnul Koen LENAERTS, prin lucrarea „Aportul Curții de Justiție la construcția europeană”, precum și de domnul M. Jaeger, președintele Tribunalului Uniunii Europene,  care a prezentat expose-ul „Aportul Tribunalului la construcția europeană”.  Sesiunea de comunicări științifice s-a încheiat cu lucrările „Perspectiva unui stat membru fondator”, susținută de domnul P. Grossi, președintele Curții Constituționale a Republicii Italiei, respectiv „Perspectiva unui stat membru aderent”, expusă de domnul R. Norkus, președintele Curții Supreme a Lituaniei, care au oferit participanților imaginea complexă a provocărilor și preocupărilor pe care le au instanțele naționale din statele membre ale Uniunii Europene.

În ziua de 28 martie 2017, delegația Curții Constituționale a României a asistat la ședințele de prezentare şi, respectiv de audiere a pledoariilor susținute în cauzele conexate C-490/16, A.S.  (Spațiul de libertate, securitate și justiție – Frontiere, azil și imigrare – Determinarea statului membru responsabil să examineze o cerere de azil prezentată în unul din statele membre de un resortisant al unei țări terțe) și C-646/16, Jafari (Frontiere, azil și imigrare – Trecere ilegală pe cale terestră, maritimă sau aeriană a frontierei unui stat membru venind dintr-un stat terț), de avocații părților, precum și de reprezentanții unor state membre ale Uniunii Europene și a Comisiei Europene, invitate să-și susțină punctul de vedere față de problematica dezbătută în aceste spețe.


APRILIE


În data de 6 aprilie 2017, președintele Curții Constituționale a României, domnul prof.univ.dr. Valer DORNEANU a avut o întâlnire de lucru cu delegația Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția), condusă de domnul Gianni BUQUICCHIO,  Președintele Comisiei de la Veneția și compusă din domnul Thomas MARKERT, Director, Secretarul Comisiei de la Veneția și doamna Artemiza- Tatiana CHISCA, Șeful Diviziei Instituții Democratice a Comisiei de la Veneția, întâlnire în cadrul căreia au fost purtate discuții referitoare la deciziile recente ale Curții Constituționale. 

  

* * *

În perioada 25-28 aprilie 2017, doamna judecător Simona-Maya Teodoroiu a reprezentat Curtea Constituțională a României la festivitățile organizate pentru a marca cea de-a 55-a aniversare a Curții Constituționale a Turciei, precum și la Simpozionul internațional cu tema „Rolul Curții Constituționale de garant al drepturilor fundamentale”.

Simpozionul a cuprins două sesiuni intitulate „Rolul Curții Constituționale în asigurarea echilibrului dintre securitate și libertate”, respectiv „Rolul Curții Constituționale în apărarea drepturilor fundamentale în situații de urgență”, precum și o masă rotundă cu tema „Raportul dintre Curtea Constituțională și organele puterilor legislativă, executivă și judiciară în ceea ce privește protecția drepturilor fundamentale”.


MAI  


În data de 4 mai 2017, preşedintele Curţii Constituţionale a României, domnul prof.univ.dr. Valer DORNEANU, a avut o întâlnire de lucru cu E.S. Domnul Vladimír VÁLKY, Ambasador extraordinar şi plenipotențiar al Republicii Cehia la Bucureşti. La întrevedere au luat parte şi doamna Claudia-Margareta KRUPENSCHI, magistrat-asistent şef, director al cabinetului preşedintelui şi domnul Tomáš VOSTRÝ, adjunct al şefului misiunii diplomatice.

Discuţiile s-au centrat, în principal, asupra bunelor relații bilaterale între Curtea Constituțională a României și Curtea Constituțională a Republicii Cehia, în contextul  politicii externe de colaborare a celor două state. E.S. domnul Vladimír VÁLKY, ambasador extraordinar şi plenipotențiar al Republicii Cehia la Bucureşti, a dorit să reamintească, în acest cadru, despre depunerea candidaturii Curții Constituționale a Republicii Cehia pentru deținerea președinției la cel de-al XVIII-lea Congres al Conferinței Curților Constituționale Europene, ce va avea loc în anul 2020, expunând motivele pentru care ar fi oportun ca acest prestigios eveniment să fie organizat la Praga.  Partea  română a apreciat pozitiv inițiativa Curții Constituționale a Republicii Cehia, garantând o analiză obiectivă, dar și în considerarea bunelor relații dintre cele două Curți Constituționale, urmând să-și exprime poziția la momentul alegerilor ce vor avea loc în cadrul lucrărilor celui de-al XVII-lea Congres al Curților Constituționale Europene de la Batumi, Georgia din 29 iunie-1 iulie 2017. 

* * *

În cadrul misiunii de evaluare a Comisiei Europene, în contextul Mecanismului de Cooperare şi Verificare, preşedintele Curţii Constituţionale a României, domnul prof.univ.dr. Valer DORNEANU, a primit, în data de 5 mai 2017, vizita delegaţiei europene, condusă de domnul Julien MOUSNIER şi compusă din doamna Jeanne DE JAEGHER, domnul Ingo WEUSTENFELD, doamna Irina STEFURIUC şi doamna Maria ARSENE. 

La întâlnire au participat,  din partea Curţii Constituţionale, doamna judecător Livia Doina STANCIU, precum şi doamna Claudia-Margareta KRUPENSCHI, prim magistrat-asistent delegat şi director al cabinetului preşedintelui.

Discuţiile s-au referit la Raportul Comisiei  către Parlamentul European și Consiliu privind progresele înregistrate de România în cadrul Mecanismului de cooperare și verificare, precum şi la teme privind jurisprudenţa recentă a Curţii Constituţionale în materia Codului penal şi al celui de procedură penală. 

* * *

La şedinţa publică de dezbateri din data de 9 mai 2017, în cadrul Programului de schimb al autorităţilor judiciare, program iniţiat de Comisia Europeană, coordonat de Reţeaua Judiciară Europeană de Formare profesională (EJTN), în colaborare cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Institutul Naţional al Magistraturii, a asistat un grup de 18 judecători și procurori din state membre ale Uniunii Europene, precum şi din Republica Moldova. Ulterior şedinţei publice de dezbateri, doamna magistrat-asistent Cristina Teodora POP a prezentat acestora aspecte referitoare la organizarea, funcționarea și atribuțiile Curţii Constituţionale, procedura jurisdicțională specifică, precum şi la jurisprudenţa sa recentă.

* * *

În perioada 16-19 mai 2017, domnii judecători Daniel-Marius MORAR şi VARGA Attila au reprezentat Curtea Constituţională a României la cel de-al VII-lea Forum Juridic Internaţional de la Sankt-Petersburg şi la Conferinţa internaţională „Justiţia constituţională: doctrină şi practică”, desfăşurată cu acest prilej.

În cadrul conferinţei, domnul judecător Daniel-Marius MORAR a susţinut o prezentare cu tema „Principiul separaţiei şi echilibrului puterilor în stat în jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României”.

* * *

În perioada 17-19 mai 2017, o delegație a Curții Constituționale a României, compusă din doamna judecător Simona-Maya Teodoroiu, domnul judecător Petre Lăzăroiu, doamna magistrat-asistent Ionița Cochințu și doamna magistrat-asistent Cristina Turcu, a reprezentat Curtea Constituțională a României la cea de-a 20-a ediție anuală a Conferinței judiciare internaționale, organizată la Paris de Fundația Furth Family împreună cu Fundația Internațională pentru Sisteme Electorale (S.U.A).

Conferința a cuprins patru sesiuni: „Necesitatea formării continue a judecătorilor prin dezvoltarea Institutelor de Formare a Magistraților”, „Reacția justiției penale la terorism”, „Dreptul internațional al mediului”, „Evoluții în procesele private antitrust”. În cadrul celei de-a treia sesiuni, doamna judecător Simona-Maya Teodoroiu a prezentat lucrarea intitulată „Legislația fiscală de mediu și eco-taxele. Câteva exemple din jurisprudența Curții Europene de Justiție și cea a Curții Constituționale a României”.

* * *

În zilele de 18 şi 19 mai 2017, doamna magistrat-asistent Ramona Mariţiu a participat la lucrările Consiliului mixt pentru justiție constituţională din cadrul Comisiei de la Veneția, care s-au desfăşurat la Karlsruhe, Republica Federală Germania.

* * *

În zilele de 24 şi 25 mai 2017, Curtea Constituţională a României a organizat o Conferință Internațională cu tema „Un sfert de secol de constituționalism”,  dedicată aniversării a 25 de ani de la înființarea sa.

Manifestarea a reunit, alături de judecătorii Curţii Constituţionale, înalți reprezentanți ai autorităților publice centrale, precum și reprezentanți ai unor instituții publice, organizații profesionale, instituții de învățământ.  Au fost, de asemenea, prezenți, președinți, judecători de curți constituționale, ai altor instanțe jurisdicționale și organisme internaționale din Europa, Asia și Statele Unite ale Americii, precum şi ai Curţii Europene a Drepturilor Omului, Curții de Justiție a Uniunii Europene și ai Comisiei pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția)           

În deschiderea lucrărilor, preşedintele Curţii Constituţionale, domnul prof.univ.dr. Valer Dorneanu, a salutat participanţii la conferinţă.

În continuare, doamna prof.univ.dr. Simina Elena TĂNĂSESCU, consilier prezidenţial, a transmis mesajul domnului Klaus Werner IOHANNIS, Preşedintele României.

Alocuţinile de deschidere au aparţinut domnului Călin POPESCU-TĂRICEANU, Preşedintele Senatului, domnului Florin IORDACHE, Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor şi domnului Ionel VLAD, Preşedintele Academiei Române.

Conferinţa a cuprins următoarele sesiuni de lucru:

Sesiunea de lucru I: „Interferența jurisdicțională: CEDO-CJUE-instanța constituțională națională”, prezidată de Prof. Dr. h.c. Rainer ARNOLD, Universitatea din Regensburg, incluzând următoarele comunicări:

1. Dl Etienne De GROOT, Preşedinte, Curtea Constituţională a Belgiei: „Curtea Constituţională a Belgiei şi dreptul internațional”

2. Dl Dominique ROUSSEAU, Vicepreședinte, Tribunalul Constituțional al Principatului Andora: „Concurența sau complementaritatea controalelor: către un monism constituțional european? ”

3. Dna Iulia Antoanella MOTOC, Judecătorul României la Curtea Europeană a Drepturilor Omului: „Dialogul judecătorilor într-o Europă în criză: către integrarea judiciară?”

4. Dl Michal BOBEK, Avocat general, Curtea de Justiție a Uniunii Europene: „Care va fi rolul instanţelor constituționale din Europa centrală și de est în perioada post-tranziție?”

5. Dna Simona-Maya TEODOROIU, Judecător, Curtea Constituțională a României: „Întrebările preliminare adresate CJUE de către curțile constituționale ale statelor europene

6. Dna Dunja Jadek PENSA, Judecător, Curtea Constituţională a Republicii Slovenia: „Relaţia dintre CEDO, CJUE și Curtea Constituțională a Sloveniei”

7. Prof. Dr. h.c. Rainer ARNOLD, Universitatea din Regensburg: „Justiția constituțională și evoluţia dreptului constituțional

Sesiune de lucru II: „Protecția drepturilor și libertăților fundamentale în controlul de constituționalitate a normelor de drept penal”, prezidată de Dl Etienne De GROOT, Preşedintele Curţii Constituţionale a Belgiei, cu următoarele comunicări:

1. Dl Valer DORNEANU, Președinte, Curtea Constituţională a României, dna Senia COSTINESCU, Magistrat-asistent șef, Curtea Constituțională a României: „Normele penale – sursă de conflict juridic de natură constituțională dintre autoritățile publice

2. Dna Alvina GYULUMYAN, Judecător, Curtea Constituțională a Republicii Armenia: Protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale în cadrul controlului de constituționalitate a normelor de drept penal: modelul armean”

3. Dl Yitshak AMIT, Judecător, Curtea Supremă a Israelului: „De la Declarația drepturilor fundamentale în sistemul de common law la legile fundamentale: drepturile constituționale în Israel”

4. Dl Daniel MORAR, Judecător, Curtea Constituțională a României: „Impactul deciziilor Curții Constituționale a României asupra noii legislații penale române

5. Dl Mircea DUȚU, Director, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române: Protecția dreptului la mediu în controlul de constituționalitate a normelor de drept penal”

Sesiunea de lucru III: Revirimentul jurisprudenţial al instanţelor constituţionale”, prezidată de Dl. prof. univ. dr. Nicolae POPA, Președintele Curții Constituţionale a României în perioada 2001-2004, cu următoarele comunicări:

1. Dna Kateřina ŠIMÁČKOVÁ, Judecător, Curtea Constituțională a Republicii Cehe: „Revirimentul jurisprudenței Curții Constituționale a Republicii Cehe – fundamente și decizii curente”

2. Dl Nicolae POPA, Președintele Curții Constituționale a României în perioada 2001-2004: „Importanța revirimentului jurisprudenței Curții Constituționale în apărarea valorilor statului de drept

3. Dna Mona-Maria PIVNICERU, Judecător, Curtea Constituțională a României, dl Marian ENACHE, Judecător, Curtea Constituțională a României, dl BENKE Karoly, Magistrat-asistent șef, Curtea Constituțională a României: „Revirimentul jurisprudențial între caracterul imuabil și evolutiv al conceptelor constituționale

4. Dl Petre LĂZĂROIU, Judecător, Curtea Constituțională a României, dna Ionița COCHINȚU, Magistrat-asistent, Curtea Constituțională a României: „Colaborare-interferențe între Curtea Constituțională a României și instanțele europene și internaționale – continuitate și/sau reviriment jurisprudențial”

5. Dl ATTILA Varga, Judecător, Curtea Constituțională a României: „Opinia separată – sursă a revirimentului jurisprudențial

6. Dna Lali PAPIASHVILI, Vicepreședinte, Curtea Constituțională a Georgiei: „Evoluția tehnicii de interpretare a normelor în cadrul controlului de constituționalitate în Georgia

7. Dl Dragoljub DRAŠKOVIĆ, Preşedinte, Curtea Constituţională a Republicii Muntenegru: „Poziția constituțională și juridică a Curții Constituționale a Republicii Muntenegru”

În finalul acestei sesiuni, dl. prof.univ.dr. Florin Bucur VASILESCU, judecător al Curţii Constituţionale a  României în perioada 1992-2001, a prezentat lucrarea Câteva aspecte ale apărării Constituţiei în România democrată“.

Sesiunea de lucru IV Curtea Constituțională – garant al principiului statului de drept”, prezidată de Dl Alexandru TĂNASE, Preşedintele Curții Constituţionale a Republicii Moldova în perioada 2011-2017, în cadrul căreia au fost prezentate următoarele comunicări:

1. Dl Richard STEARNS, Judecător, Tribunalul Districtual din Massachusetts, S.U.A.: Magna Carta & nașterea statului de drept”

2. Dna Daiga REZEVSKA, Judecător, Curtea Constituțională a Letoniei: „Curtea Constituțională, garant al legii fundamentale și al principiilor generale de drept

3. Dna Livia Doina STANCIU, Judecător, Curtea Constituțională a României, dna Marieta SAFTA, Secretar de Stat, Ministerul Justiției (Prim-magistrat asistent detașat la Ministerul Justiției): „Deciziile Curții Constituționale – factor de stabilitate și securitate juridică

4. Dl Nikolaus BACHLER, Judecător, Curtea Constituţională a Austriei: Legalitatea alegerilor în jurisprudența recentă a Curții Constituționale a Austriei

5. Dl Mircea CRISTE, Adjunct al Avocatului Poporului: Soluționarea conflictelor juridice de natură constituțională, premisă a statului de drept în România

În finalul acestei sesiuni, dl.Ridvan GÜLEÇ, judecător al Curţii Constituţionale a Turciei a prezentat câteva aspecte privind jurisprudenţa recentă a acestei curți.

Sesiunea de Concluzii a fost prezidată de Dl Valer DORNEANU, Preşedintele Curţii Constituţionale a României, care a sintetizat principalele idei cu privire la rolul curților constituționale în apărarea Constituției și locul acestora în ansamblul autorităților publice și în buna funcționare a principiilor statului de drept. În finalul sesiunii, dna Claudia KRUPENSCHI, director al Cabinetului Preşedintelui, Magistrat-asistent şef, a expus Raportul general al Conferinței.

Toate contribuţiile ştiinţifice înscrise în programul Conferinţei, independent de expunerea lor în cadrul Sesiunilor de lucru, vor fi publicate în Volumul dedicat acestui prestigios eveniment.

Alocuţiunile de închidere a lucrărilor Conferinţei Internaţionale au aparţinut dlui Sorin M. GRINDEANU, Primul-ministru al Guvernului României, doamnei Iulia-Cristina TARCEA, Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, domnului prof. univ. dr. Tudorel TOADER, Ministrul Justiției şi domnului prof.univ.dr. Florin GEORGESCU, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale a României.

Preşedintele Curţii Constituţionale, domnul prof.univ.dr. Valer Dorneanu a conchis mulţumind participanţilor pentru prezenţă şi pentru expozeurile prezentate. 

                  

  


 IUNIE


În ziua de 8 iunie 2017, Curtea Constituțională, reprezentată de dl. judecător Daniel Marius MORAR și dna Claudia-Margareta KRUPENSCHI, director al cabinetului președintelui Curții,  a primit o delegație formată din 14 juriști din Republica Moldova, activitate înscrisă în Programul de leadership pentru tineri juriști din Republica Moldova – LEAD 2017. În cadrul acestei întâlniri, dl. judecător Daniel Marius MORAR a prezentat date generale despre modul de organizare și funcționare, rolul și atribuțiile Curții Constituționale a României, acestea din urmă fiind apoi punctate cu exemple relevante din jurisprudența Curții, ce au prilejuit un dialog interesant și util între partea română și cea moldavă, pe marginea întrebărilor formulate de tinerii juriști.

 

În perioada 8-9 iunie 2017, o delegație a Curții Constituționale a României, condusă de dl.prof.univ.dr. Valer DORNEANU, președintele Curții Constituționale, și compusă din dl judecător Petre LĂZĂROIU și dl. magistrat-asistent Fabian NICULAE, a participat la lucrările  celui de-al XIX-lea Congres Internațional de Drept Constituțional European și Comparat, cu tema  „Justiția constituțională și evoluția drepturilor individuale”, eveniment ce s-a desfășurat la Chişinău, în Republica Moldova.

Congresul a fost organizat de Curtea Constituțională a Republicii Moldova, Universitatea din Regensburg (cu sprijinul special al domnului profesor Rainer Arnold) și Fundația pentru Cooperare Juridică Internațională – IRZ.

Domnul președinte Valer DORNEANU a adresat o alocuțiune de deschidere prin care a subliniat importanța manifestării, precum și bunele relații de cooperare existente între Curtea Constituțională a României și organizatorii congresului. În mod deosebit a fost apreciată necesitatea conjugării eforturilor curților constituționale, precum și a mediului academic din domeniul constituționalismului  pentru apărarea drepturilor individuale.

În cadrul congresului au fost prezentate rapoarte ale participanților, în marea lor majoritate profesori universitari și judecători constituționali, rapoarte care au vizat chestiuni juridice de actualitate reflectate în jurisprudența curților constituționale. De asemenea, în timpul lucrărilor atelierului de lucru francofon, membrii delegației Curții Constituționale a României au avut o participare activă contribuind, prin prezentarea jurisprudenței instanței de contencios constituțional, la buna desfășurare a lucrărilor congresului. Schimbul de opinii și informații efectuat cu participanții la congres reprezintă, astfel, un câștig real pentru bunul mers al instanței de contencios constituțional, fiind o modalitate de consolidare a valorilor democrației constituționale în cadrul patrimoniului constituțional european comun.


* * * 

În data de 16 iunie 2017, doamna Claudia Margareta KRUPENSCHI, Director al cabinetului Președintelui Curții Constituţionale a României, magistrat-asistent șef cu atribuții delegate de prim magistrat-asistent, a participat, în calitate de persoană de contact din partea Curții Constituţionale a României, la lucrările Forumului Rețelei  Instanțelor Supreme şi Constituţionale (SCN) din cadrul Curții Europene a Drepturilor Omului, Strasbourg. 

* * * 

În data de 20 iunie 2017, Curtea Constituțională a României a primit delegația formată din judecători şi avocați din Israel, precum şi cea formată din magistrați europeni înscriși în Programul de schimb al autorităților judiciare, program inițiat de Comisia Europeană, coordonat de Rețeaua Judiciară Europeană de Formare profesională (EJTN), în colaborare cu Institutul Național al Magistraturii.

Secretarul General al Curții Constituţionale a României, doamna Ruxandra SĂBĂREANU, a expus asupra principalelor aspecte privind  modul de organizare şi funcționare a Curții, asupra  atribuțiilor şi competențelor instanței de jurisdicție constituțională din România. 

* * *

În ziua de 28 iunie 2017, Curtea Constituțională, în colaborare cu Ambasada Regatului Țărilor de Jos și cu sprijinul Institutului Naţional al Magistraturii, a organizat un seminar de lucru susținut de domnul prof. Martin KUIJER, membru al Comisiei de la Veneția, având ca tematici principale legătura  între dreptul naţional şi cel european, jurisprudenţa recentă a Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

La seminar au participat magistraţi-asistenţi şi personal de specialitate juridică din cadrul Curţii Constituţionale, precum și auditori ai Institutului Naţional al Magistraturii, discuțiile îmbrăcând forma unui dialog activ, structurat în 3 Secțiuni: Opinii recente ale Comisiei de la Veneția și provocările privind statul de drept în Europa; Relația dintre Curtea Europeană a Drepturilor Omului și instanțele naționale: o relație guvernată de principiul subsidiarității; Relația dintre Curtea Europeană a Drepturilor Omului și Curtea de Justiție a Uniunii Europene; Jurisprudența recentă a Curții Europene a Drepturilor Omului. 

 

* * *

Delegaţia Curţii Constituţionale a României, alcătuită din doamna judecător Simona-Maya TEODOROIU, domnul judecător Daniel-Marius MORAR şi doamna Mihaela-Senia COSTINESCU, magistrat-asistent şef, împreună cu doamna Prim magistrat-asistent Marieta SAFTA (detașată la Ministerul Justiției în funcția de Secretar de stat), a participat la Cel de-al XVII-lea Congres al Conferinţei Curţilor Constituţionale Europene, desfăşurat la Batumi, Georgia, în perioada 29 iunie – 1 iulie 2017. 

Tema Congresului a fost: Rolul instanțelor constituționale în menținerea și aplicarea principiilor constituționale. În cadrul temei principale și pe baza rapoartelor naționale transmise de către fiecare instanță constituțională membră, lucrările Congresului s-au axat pe rolul curților constituționale în definirea și aplicarea principiilor constituționale explicite sau implicite, precum și pe posibilitatea stabilirii unei ierarhii la nivelul Constituției, cu referire la dispozițiile imuabile ale Constituțiilor în raport cu revizuirile constituționale și controlul judiciar al acestora.

Evenimentul a marcat şi preluarea preşedinţiei Conferinţei Curţilor Constituţionale Europene de către Curtea Constituţională a Republicii Cehe.


 IULIE


În cursul zilei de vineri, 14 iulie 2017, domnul președinte al Curții Constituționale, prof.univ.dr. Valer DORNEANU a avut o întrevedere cu domnul Cristian Terhes, președintele Coaliției românilor din Statele Unite ale Americii.

În cadrul discuțiilor purtate, au fost abordate, cu precădere, subiecte legate de jurisprudența recentă a Curții Constituționale în materia dreptului penal și dreptului procesual penal, a protecției de date cu caracter personal și a dreptului de proprietate,  domnul C. Terhes fiind interesat să afle provocările pe care Curtea le-a întâlnit în activitatea sa în ceea ce privește îndeplinirea rolului său de garant al respectării Constituției, în general, și al respectării drepturilor fundamentale individuale, în special, în scopul de a identifica, împreună, modalitățile adecvate prin care Coaliția românilor din S.U.A. să poată prezenta, cu obiectivitate, prin rapoartele sale, activitatea Curții Constituționale.

* * *

În data de 28 iulie 2017, Preşedintele Curții Constituționale a României, domnul prof.univ.dr. Valer DORNEANU, a participat la ceremonia oficială de celebrare a Zilei Constituției Republicii Moldova, precum și la manifestările conexe, desfășurate la Chișinău.

În mesajul său aniversar, Președintele Curții Constituționale a României, domnul prof.univ.dr. Valer DORNEANU a felicitat Curtea Constituțională și Parlamentul Republicii Moldova pentru respectul acordat Constituției și Declarației de Independență, ca repere esențiale ale ființei naționale a Republicii Moldova, ale democrației și statului de drept.

Cu acest prilej, Președintele Curții Constituționale a României a avut întrevederi cu Președintele Parlamentului Republicii Moldova, domnul Andrian CANDU și cu domnul Vladimir CEBOTARI, Ministrul Justiției, în acest context fiind evocate bunele  relații și sprijinul pe care România îl acordă Republicii Moldova pentru consolidarea statului de drept și atingerea aspirațiilor sale europene.   

          


AUGUST


În ziua de 3 august 2017, Curtea Constituţională a României, reprezentată de domnul judecător Marian Enache şi domnul Benke Károly, magistrat-asistent şef, a primit vizita unei delegații parlamentare din Republica Indonezia, condusă de domnul Johnson Rajagukguk, șeful corpului de experți din Camera Reprezentanților a Parlamentului indonezian. La reuniune a participat Excelența Sa domnul Diar Nurbintoro, Ambasadorul Republicii Indonezia la București.

Expozeul domnului judecător Marian Enache a cuprins aspecte privind  organizarea, funcționarea,  atribuțiile şi competențele instanței de jurisdicție constituțională din România, axându-se cu precădere pe formele de exercitare a controlului de constituţionalitate a priori şi a posteriori.

Prezentarea domnului magistrat-asistent şef Benke Károly a privit materia controlului constituționalității regulamentelor și hotărârilor  Parlamentului, precum și cea a soluționării conflictelor juridice de natură constituțională dintre autoritățile publice.

Reprezentanții Curții Constituționale au ilustrat cele anterior expuse cu unele soluții de principiu rezultate din jurisprudența acesteia.

Finalul întrevederii s-a desfăşurat sub forma unui dialog activ, dedicat întrebărilor adresate de oaspeţi, și a vizat modalitățile de realizare a controlului de constituționalitate în cele două state, precum și raporturile instituționale dintre Curtea Constituțională și Parlament.

   

* * *

În perioada 9-11 august 2017, domnul judecător Daniel-Marius Morar a reprezentat Curtea Constituţională a României la lucrările Simpozionului Internaţional cu tema panelului „Curtea Constituţională – garant al ideologiei şi democraţiei într-o societate pluralistă”, dedicat celei de-a 14-a aniversări a Curţii Constituţionale a Republicii Indonezia, organizat la Solo.

Simpozionul a fost structurat în trei sesiuni de lucru, cu următoarele tematici: „Curtea Constituţională şi ideologia statului”, „Curtea Constituţională şi principiile democraţiei” şi „Rolul Curţii Constituţionale în societatea pluralistă”.

În cadrul Sesiunii 2 – „Curtea Constituţională şi principiile democraţiei”, dl judecător Daniel-Marius Morar a prezentat lucrarea „Independenţa Justiţiei”.


SEPTEMBRIE


În ziua de 8 septembrie 2017, domnul prof.univ.dr. Valer Dorneanu, președintele Curţii Constituţionale a României, însoţit de doamna Ruxandra Săbăreanu, secretar general şi doamna Claudia-Margareta Krupenschi, director al cabinetului președintelui, a primit vizita delegaţiei Curţii de Conturi din Republica Algeriană Democratică şi Populară, compusă din domnul Abdelkader Benmarouf, președinte, şi domnul Benamar Mohamed Selim, secretar general.

La întrevedere au participat: domnul Nicolae Văcăroiu, preşedintele Curţii de Conturi a României, E.S. Doamna Djellouli Taous, Ambasadorul Republicii Algeriene Democratice şi Populare în România, E.S.Domnul Marcel Alexandru, Ambasadorul României în Republica Algeriană Democratică şi Populară, precum şi domnul Dragoş Budulac, director în cadrul Curţii de Conturi a României.

În preambulul discuţiilor, preşedintele Curţii Constituţionale a României, a evocat istoricul relaţiilor bilaterale şi multilaterale cu instanţa de jurisdicţie constituţională algeriană, având în vedere şi apartenenţa lor comună la organisme internaţionale caAsociaţia Curţilor Constituţionale care utilizează parţial limba Franceză şi Comisia pentru Democraţie prin Drept (Comisia de la Veneţia), prezentând apoi similitudini dar şi particularităţi în ceea ce priveşte competenţele şi atribuţiile ambelor instanţe.

Păstrând acelaşi registru, prin mesajul său, domnul Abdelkader Benmarouf, președintele Curţii de Conturi din Republica Algeriană Democratică şi Populară, a exprimat dorinţa continuării colaborării bilaterale, dintre instituţiile similare ale celor două ţări, anul 2017 marcând aniversarea a 50 de ani de relaţii diplomatice româno-algeriene.

Excelenta comunicare instituţională dintre Curtea Constituţională a României şi Curtea de Conturi, precum şi între Curtea de Conturi a României şi Curtea de Conturi a Republicii Algeriene Democratice şi Populare a făcut şi subiectul expunerii domnului preşedinte Nicolae Văcăroiu, care a punctat, sub acest din urmă aspect, asupra încheierii unui memorandum de colaborare între cele două instituţii supreme de audit.

Expozeul preşedintelui Curţii Constituţionale a României, a cuprins în final, aspecte privind competenţele şi atribuţiile Curţii Constituţionale, cu precădere asupra controlului a priori şi a posteriori de constituţionalitate, în special, asupra soluţionării excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti şi de arbitraj comercial, precum şi a celor ridicate direct la Curtea Constituţională de Avocatul Poporului. Jurisprudenţial, expunerea preşedintelui Curţii Constituţionale a României a cuprins aspecte recente în materia soluţionării conflictelor juridice de natură constituţională dintre autorităţile publice. 

Preşedintele Curţii Constituţinale a României s-a referit apoi, la solicitarea oaspeţilor, asupra competenţei Curţii privind respectarea procedurii pentru alegerea Preşedintelui României.

La sfârşitul întrevederii s-a transmis un mesaj de salut al preşedintelui Curţii Constituţionale a României pentru omologul său algerian, reiterând importanţa consolidării relaţiilor bilaterale.


* * *

În data de 11 septembrie 2017, domnul Károly BENKE, magistrat-asistent șef, a participat, în calitate de corespondent din partea Curții Constituționale a României, la prezentarea proiectului de site elaborat de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, dedicat lansării „Rețelei Judiciare a Uniunii Europene”, organizată la Luxemburg.

* * * 

În perioada 11-14 septembrie 2017, delegaţia Curţii Constituţionale compusă din domnul judecător Petre Lăzăroiu, doamna judecător Livia Doina Stanciu, domnul judecător Varga Attila şi doamna magistrat-asistent Ionița Cochințu, a participat la lucrările celui de-al IV-lea Congres al Conferinţei mondiale privind justiţia constituţională, cu tema “Statul de drept şi justiţia constituţională în lumea modernă”, care s-au desfăşurat la  Vilnius, Republica Lituania. 

Congresul a cuprins următoarele tematici: Concepte diferite ale statului de drept, Noi provocări la adresa statului de drept, Legea şi Statul, Legea şi cetăţeanul şi a reunit 422 de participanţi, reprezentanţi din 91 de curţi constituţionale sau organisme echivalente. 

Adiacent acestor principale tematici şi respectând practica congresului anterior, cel de-al 4-a lea Congres a inclus de asemenea şi un bilanţ referitor la independenţa curţilor constituţionale, membre ale Conferinţei mondiale. 

Aceste manifestări îşi propun promovarea la nivel internațional a dialogului între judecătorii instituțiilor de jurisdicție constituțională, precum și consolidarea justiției constituționale, ca element de bază al democrației, protecției drepturilor omului și a statului de drept. 

Conferinţa mondială privind justiţia constituţională este o organizație internațională care reunește instituțiile de jurisdicție constituțională din lumea întreagă. În prezent aceasta numără 110  membri din Europa, Africa, America de Nord și America de Sud, Asia și Australia. Congresele WCCJ se desfășoară trienal, începând cu anul 2009, anul fondării organizației, acestea având loc până în prezent la Cape Town, Republica Sudafricană (2009), Rio de Janeiro, Brazilia (2011), Seoul, Republica Coreea (2014).

Biroul Conferinţei a acceptat propunerea Consiliului Constituţional din Republica Algeriană Democratică şi Populară de a găzdui cel de-al 5-lea Congres, în 2020.

  

* * *  

În ziua de 19 septembrie 2017, Curtea Constituțională a primit vizita de lucru a  unui grup de 6 magistraţi din state membre ale Uniunii Europene (Germania, Polonia și Finlanda), activitate organizată în cadrul Programului de schimb al autorităţilor judiciare, iniţiat de Comisia Europeană și coordonat de Reţeaua Judiciară Europeană de Formare profesională (EJTN), în colaborare cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Institutul Naţional al Magistraturii. Tinerii magistrați au asistat la  şedinţa publică de dezbateri, doamna magistrat-asistent Valentina BĂRBĂŢEANU prezentându-le ulterior, în cadrul unui dialog interactiv, aspecte referitoare la organizarea, funcționarea și atribuțiile Curţii Constituţionale, procedura jurisdicțională specifică, precum şi la jurisprudenţa sa recentă.

* * *  

În ziua de marţi, 19 septembrie 2017, Curtea Constituţională a României a primit, în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare, vizita delegaţiei Comisiei Europene, condusă de doamna Michou PARASKEVI și compusă din domnul Wiliam STEALTH, doamna Jeanne DE JAEGHER, domnul Julien MOUSNIER, domnul Ingo WEUSTENFELD, doamna Irina STEFURIUC și doamna Maria ARSENE.

Din partea Curții Constituționale au participat domnul Valer DORNEANU, președintele Curții, doamna Mona-Maria PIVNICERU, doamna Livia-Doina STANCIU, domnul Mircea Ștefan MINEA, domnul Attila VARGA și domnul Daniel Marius MORAR, judecători, precum și doamna Claudia-Margareta KRUPENSCHI, director al cabinetului președintelui, magistrat-asistent șef.  

În preambulul discuţiilor, preşedintele Curţii Constituţionale a prezentat succint unele date cu privire la procesul de implementare a deciziilor de admitere referitoare la prevederi ale Codului penal și ale Codului de procedură penală, în sensul punerii de acord a acestora cu dispozițiile Constituţiei.

La solicitarea delegaţiei Comisiei Europene, preşedintele Curţii Constituţionale a făcut referire la principiul cooperării loiale între autorităţile statului, impus de principiul fundamental al  separației și echilibrului puterilor și afirmat în numeroase decizii ale Curții Constituționale ca un principiu cu valoare fundamentală, subliniind, totodată, faptul că prin exercitarea, la sesizare, a atribuției de soluționare a conflictelor juridice de natură constituțională, instanța constituțională poate constata și eventual, atrage atenția autorităților publice implicate în conflict, într-un cadru al cooperării loiale interinstituționale, atunci când acestea nu și-au respectat sau au depășit prerogativele constituționale și/sau legale. De asemenea, răspunzând întrebărilor delegației Comisiei Europene, președintele Curții Constituționale a arătat că sistemul judiciar din România a înregistrat, în ultimii 10 ani, evoluții incontestabile și ireversibile, independența justiției fiind nu doar o garanție teoretică, ci o realitate, fiecare dintre instituțiile publice centrale implicate în înfăptuirea justiției consolidându-și, în timp, autonomia, independența și autoritatea în propriul domeniu de activitate. Cât privește reforma legilor justiției, aflată în plin proces de desfășurare și finalizare, s-a arătat că instanța de contencios constituțional nu-și poate exprima o opinie, întrucât aceste acte normative ar putea constitui în viitor, obiect al controlului de constituționalitate a priori. 

Oaspeţii şi-au exprimat interesul asupra constatării, de către Curte, a unor eventuale conflicte între normele de drept european și cele naționale, sens în care preşedintele Curţii Constituţionale a arătat că aceste situații nu au fost înregistrate  de Curte întrucât, potrivit art.148 alin.(2) din Legea fundamentală,  au prioritate reglementările cu caracter obligatoriu ale Uniunii Europene. În acest context, președintele Curții Constituționale a ţinut să sublinieze că jurisprudenţa instanţelor europene se reflectă, fără excepție, în considerentele deciziilor Curţii.

La cererea înalţilor demnitari europeni, doamna judecător Livia Doina STANCIU s-a referit la faptul că modificările legilor justiției vor reprezenta, pe de o parte, un veritabil examen pentru toate autoritățile implicate în această procedură, iar, pe de altă parte, trebuie să se raporteze la realitățile și nevoile sistemului judiciar, prioritară fiind asigurarea unei reale independențe a magistraților în înfăptuirea actului de justiție, pentru a da posibilitatea acestora să-și îndeplinească rolul de apărători ai ordinii de drept.

În intervenția sa, doamna judecător Mona-Maria PIVNICERU a subliniat caracterul ireversibil al progreselor înregistrate de România în ultimii 10 ani sub aspectul asigurării independenței justiției, menționând, în acest sens, că exercitarea controlului de constituționalitate, dialogul judiciar dintre Curtea Constituțională și celelalte instanțe de jurisdicție europeană, apartenența României la mecanismele politice și juridice europene (Consiliul Europei, C.E.D.O., T.U.E., C.J.U.E) sau apartenența Curții Constituționale la diferite organisme internaţionale, precum Conferințele Curţilor Constituţionale Europene și Mondiale sau Comisia pentru Democraţie prin Drept (Comisia de la Veneţia) sunt factori ce fac imposibilă reversibilitatea reformei din justiție.

În finalul întrevederii, preşedintele Curţii Constituţionale a adresat un mesaj de mulţumire, apreciind  ca deosebit de importante și eficiente întâlnirile cu delegaţiile  europene.

 

* * * 

În perioada 26-29 septembrie 2017, la invitația președintelui Curții Constituționale a României, domnul prof.univ.dr. Valer DORNEANU, o delegaţie a Curţii Constituţionale a Republicii Cehe, condusă de domnul preşedinte Pavel RYCHETSKÝ şi compusă din domnul judecător Jan FILIP, domnul judecător Jiří ZEMÁNESK şi domnul Vlastimil GŐTTINGER, şef al Departamentului relaţii externe, a efectuat o vizită oficială în România. 

În data de 27 septembrie 2017, oaspeții au fost primiți de președintele Curții Constituționale, domnul Valer DORNEANU, împreună cu doamna Mona Maria PIVNICERU, doamna Livia Doina STANCIU, doamna Simona Maya TEODOROIU, domnul Marian ENACHE, domnul Mircea Ștefan MINEA și domnul Varga ATTILA, judecători. Întrevederea a debutat cu mesajul de bun venit al preşedintelui Curţii Constituţionale a României, care a evidenţiat strânsele şi îndelungatele relaţii bilaterale care leagă cele două autorităţi de jurisdicţie constituţională. 

Ambii preşedinţi au evocat, succint, istoricul și evoluția controlului de constituţionalitate, atribuțiile fiecăreia dintre cele două curți constituționale, precum și rolul jurisprudenţei constituţionale.

Întâlnirea de lucru a continuat cu expunerea preşedintelui Curţii Constituţionale a Republicii Cehe cu tema „Curtea Constituţională în spaţiul judiciar european: procedura de pronunţare a hotărârii preliminare şi viitorul rol al instanţelor constituţionale europene”.

La rândul său, Curtea Constituţională a României a prezentat expozeul cu tema „Jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României: Conflictul juridic de natură constituţională”, susţinut de domnul preşedinte Valer Dorneanu. 

Discuţiile au îmbrăcat apoi forma unui dialog constructiv, ce a inclus aspecte privind procedura şi caracterul întrebărilor preliminare adresate Curții de Justiție a Uniunii Europene, relația dintre dreptul național și dreptul unional în raport de principiile subsidiarității și al cooperării loiale.

În acest sens, a fost evidențiat rolul instanţei de contencios constituţional din România și din Cehia în procesul de constituţionalizare a principiului cooperării loiale consacrat de Tratat şi promovat de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, ce impune instituţiilor un respect reciproc al competenţelor, dar şi obligaţia de a elabora proceduri menite să asigure buna desfăşurare a procesului decizional, actualitate asupra căreia Curtea Constituţională a României s-a pronunţat prin soluţionarea cererilor de constatare a existenţei conflictelor juridice de natură constituţională. 

În finalul întrevederii s-au punctat unele aspecte din jurisprudența recentă a Curții Constituționale a României și a Curții Constituționale a Republicii Cehe.

Din delegația Curții Constituționale au făcut parte și doamna Ruxandra SĂBĂREANU, secretar general și doamna Claudia Margareta KRUPENSCHI, magistrat asistent șef, director al cabinetului președintelui. 

În aceeași zi, delegația Curții Constituționale a Republicii Cehe a avut întrevederi de lucru cu domnul Călin-Popescu TĂRICEANU, președintele Senatului și cu domnul Nicolae-Liviu DRAGNEA, președintele Camerei Deputaților.

 


OCTOMBRIE


În ziua de 4 octombrie 2017, Curtea Constituțională a organizat, în colaborare cu Ambasada Regatului Țărilor de Jos, un seminar de lucru susținut de doamna Jannemieke OUWERKERK, profesor de drept penal european la Universitatea de Drept din Leiden, Olanda, având ca tematică evoluția dreptului penal european la nivel legislativ și jurisprudențial.

La invitația Curții Constituționale și în urma propunerii Institutului Național al Magistraturii, la seminar au participat, alături de magistraţi-asistenţi ai Curții Constituționale, și judecători specializați în soluționarea cauzelor penale de la instanțe aflate în raza jurisdicțională a Curții de Apel București.  

Prezentarea doamnei profesor Jannemieke Ouwerkerk a realizat o privire comparativă asupra drepturilor fundamentale cu caracter penal înscrise în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, dar și în Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, unele aspecte teoretice fiind ilustrate cu exemple recente din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene și a Curții Europene a Drepturilor Omului, pe marginea cărora au avut loc discuții și schimburi de opinii. 

  

* * * 

În data de 6 octombrie 2017, doamna judecător Simona-Maya Teodoroiu şi domnul judecător Mircea Ştefan Minea au participat la lucrările Conferinţei Internaţionale cu tema „Convenţia europeană pentru Drepturile Omului şi Migraţiune”, organizate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cooperare cu Societatea Europeană pentru Drept Internațional (ESIL), la Strasbourg (Franța).

Conferința a cuprins patru sesiuni:  Convenția europeană privind drepturile omului și migrația: perspective generale, Primirea și tratamentul migranților, Returnarea migranților şi, respectiv, Drepturile migranților: reglementate, nereglementate și în perspectivă (long-term).

Răspunzând invitaţiei organizatorilor, doamna judecător Simona-Maya Teodoroiu a prezidat cea de-a 3-a Sesiune de lucru, intitulată Returnarea migranților.

* * *

În perioada 11-14 octombrie 2017, o delegaţie a Curţii Constituţionale a României condusă de domnul prof.univ.dr. Valer DORNEANU, preşedintele Curţii şi compusă din domnul judecător Petre LĂZĂROIU, doamna judecător  Simona-Maya TEODOROIU și domnul judecător Mircea Ștefan MINEA, însoţită de doamna consilier Mona Manuela Răus, a efectuat o vizită de lucru la Curtea Constituţională a Regatului Belgiei, la invitaţia domnului Jean SPREUTELS şi a domnului Etienne DE GROOT, preşedinţii instanţei de jurisdicţie constituţională belgiană.

În cadrul întâlnirilor de lucru, preşedintele Curţii Constituţionale a României a prezentat principalele evoluții recente în jurisprudența Curții Constituționale a României.

Doamna judecător Simona-Maya Teodoroiu s-a referit la practica noastră în domeniul întrebărilor preliminare adresate Curţii de Justiţie a Uniunii Eurpene.

Domnul judecător Petre Lăzăroiu a evocat unele aspecte privind clauzele abuzive, iar domnul judecător Mircea Ştefan Minea a prezentat soluţiile Curţii Constituţionale a României cu privire la darea în plată.

Expozeurile părţii belgiene au inclus Bugetul de stat în jurisprudența Curții Constituționale a Belgiei, prezentat de domnul preşedinte Jean SPREUTELS, şi, respectiv, Principiul legalității în jurisprudența Curții Constituționale a Belgiei, prezentare susţinută de domnul preşedinte Etienne DE GROOT.

Un aspect interesant al discuţiilor purtate a fost prezentarea bazei de date informatizate, cu privire la care partea belgiană şi-a exprimat disponibilitatea acordării asistenţei, prin realizarea unui schimb de experienţă. 

* * * 

În data de 20 octombrie 2017, doamna judecător Simona-Maya TEODOROIU a reprezentat Curtea Constituţională la Conferinţa Internaţională cu tema Europenizarea dreptului constituţional intern şi constituţionalizarea dreptului european – provocări viitoare“, organizată de Curtea Constituţională a Republicii Albania, cu ocazia celei de-a 25-a aniversări a acesteia. 

Conferinţa a fost structurată în trei sesiuni, doamna judecător Simona-Maya TEODOROIU susţinând  o prezentare privind Valențele europene și internaționale ale dreptului constituțional, în cadrul primei sesiuni de lucru.

* * * 

În ziua de 24 octombrie 2017, Curtea Constituţională a primit vizita de lucru a unui grup de 5 experţi din cadrul Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova,  însoțiți de 3 experţi din cadrul Ministerului Justiţiei al României, care au asistat la şedinţa publică de dezbateri.

Vizita de lucru a fost efectuată în urma solicitării în acest sens a Ministerului Justiției al României, fiind organizată în cadrul programului de cooperare între România și Republica Moldova și în acord cu Planul de acțiuni în domeniul Justiției între Ministerul Justiției al României și Ministerul Justiției al Republicii Moldova pentru perioada 2016-2018, semnat la Chișinău în data de 26 august 2016, obiectivele de interes ale acestui parteneriat strategic vizând inclusiv activitatea și rolul Curții Constituționale în sistemul de drept național. 

* * * 

În ziua de 25 octombrie 2017, Curtea Constituțională a organizat, în colaborare cu Ambasada Regatului Țărilor de Jos, un seminar de lucru susținut de domnul Pim GEELHOED, profesor de drept penal şi procedură penală la Universitatea Leiden, având ca tematică „Procuratura dintr-o perspectivă comparativă şi europeană. Principiul oportunității și  principiul legalității”.

La invitația Curții Constituționale și în urma propunerii Institutului Național al Magistraturii, la seminar au participat, alături de magistraţi-asistenţi ai Curții Constituționale, și procurori din jurisdicţia Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.

Prezentarea domnul profesor Pim Geelhoed a cuprins referințe despre rolul procurorului, caracteristicile funcției publice a acestuia, principiul oportunității și principiul legalității, instituția Procurorului European, toate aceste aspecte teoretice fiind ilustrate cu exemple de cazuri și jurisprudență europeană, pe marginea cărora au avut loc discuții și schimburi de opinii între participanți. 

 

* * *

În ziua de 31 octombrie 2017, Curtea Constituțională a primit vizita de lucru a  unui grup de 8 magistraţi din state membre ale Uniunii Europene (Germania, Franţa, Elveţia și Italia), activitate organizată în cadrul Programului de schimb al autorităţilor judiciare, iniţiat de Comisia Europeană și coordonat de Reţeaua Judiciară Europeană de Formare profesională (EJTN), în colaborare cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Institutul Naţional al Magistraturii. Tinerii magistrați au asistat la  şedinţa publică de dezbateri, doamna magistrat-asistent Cristina Teodora POP prezentându-le ulterior, în cadrul unui dialog interactiv, aspecte referitoare la organizarea, funcționarea și atribuțiile Curţii Constituţionale, procedura jurisdicțională specifică, precum şi la jurisprudenţa sa recentă.


NOIEMBRIE


În data de 3 noiembrie 2017, domnul judecător Petre Lăzăroiu şi doamna magistrat-asistent Ioniţa Cochinţu au participat la manifestarea  aniversară de celebrare a 25 de ani de la înființarea Facultății de Drept din cadrul Universității de Vest din Timişoara, precum şi la dezbaterea din cadrul mesei rotunde cu tema Învăţământul juridic din România. Prezumţii, ficţiuni, realitatea.  

* * *

La invitaţia preşedintelui Curţii Constituţionale a României, domnul prof.univ.dr. Valer DORNEANU, instanța constituțională a primit, in data de 6 noiembrie 2017, vizita de lucru a delegaţiei  Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, formată din domnul prof.dr. Koen LENAERTS, președintele Curții și doamna judecător Camelia TOADER.

Discuțiile purtate au avut ca teme principale evoluțiile recente ale jurisprudenței Curții Constituţionale a României, relația Curții de Justiție a Uniunii Europene cu instanțele naționale, precum şi efectul hotărârilor Curții de Justiție a Uniunii Europene în plan național. La aceste discuții au participat domnul prof.univ.dr. Valer DORNEANU, preşedintele Curţii Constituţionale a României, doamna Simona-Maya TEODOROIU, doamna Livia Doina STANCIU, doamna Mona-Maria PIVNICERU, domnul Petre LĂZĂROIU, domnul Mircea Ştefan MINEA, domnul Daniel Marius MORAR, domnul VARGA Attila, judecători, precum şi doamna Claudia Margareta KRUPENSCHI, magistrat-asistent şef, director al cabinetului preşedintelui şi doamna Senia-Mihaela COSTINESCU, magistrat-asistent şef.

În mesajul de bun-venit, preşedintele Curţii Constituţionale a României a subliniat importanța capitală a respectării dreptului Uniunii Europene, inclusiv a hotărârilor Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru buna funcționare a statului de drept, ilustrând, în acest context, cu decizii ale Curții Constituționale în care legislația și jurisprudența europeană au fost valorificate. 

Domnul președinte Koen LENAERTS a evidențiat, la rândul său, importanța și necesitatea independenței justiției și a judecătorului pentru buna funcționare a oricărei ordini juridice, subliniind faptul că dreptul Uniunii Europene este un drept al tuturor cetățenilor spațiului european. De asemenea, a reiterat  valoarea esențială a dialogului judiciar între judecătorii Curții de Justiție de la Luxembourg și cei aparținând instanțelor statelor membre, insistând asupra aportului judecătorului național nu numai în opera de corectă aplicare a dreptului european, ci și, a priori, în cea de interpretare, prin modalitatea de redactare a întrebărilor preliminare. În acest context, a fost apreciat în mod deosebit precedentul creat de Curtea Constituțională a României prin trimiterea la Curtea de Justiție a Uniunii Europene a unor întrebări preliminarii.

În continuare, la întrebarea domnului președinte LENAERTS, domnul judecător Daniel Marius MORAR a prezentat Decizia Curții Constituționale nr.405 din 15 iunie 2016, pe marginea căreia a avut loc un schimb de opinii de natură a releva sensul sintagmelor ”în mod defectuos”, ”abuz în serviciu”, ”prag valoric” sau ”prejudiciu”, domnul președinte LENAERTS evocând, la rândul său, unele hotărâri incidente ale Curții de Justiție. De asemenea, a fost evidențiată necesitatea  asigurării unei legislații cât mai clare și coerente, în special în materie penală, pentru o aplicare unitară și în respectul drepturilor și valorilor fundamentale ale statului de drept.

Întrevederea a fost urmată de un briefing de presă susţinut de ambii preşedinţi, în cadrul căruia preşedintele Curţii Constituţionale a României a expus asupra temelor discutate în cursul întâlnirii de lucru, iar președintele Curții de Justiție a Uniunii Europene a vorbit despre aplicarea unitară a dreptului european, drept ce reprezintă „unica garanție pentru ca statele membre să fie într-adevăr egale în fața dreptului Uniunii Europene” și despre media cauzelor României adresate instanţei europene, cu referire specială la cauza trimisă spre soluționare Curții de Justiție a Uniunii Europene de către Curtea Constituțională a României.

Programul delegaţiei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene a inclus şi o întrevedere de lucru la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

În aceeaşi zi, înaltului oaspete i-a fost decernată distincţia de Doctor Honoris Causa al Universităţii „Nicolae Titulescu”, ceremonie la care au asistat numeroase personalităţi marcante ale societăţii academice.

  

  

* * *

În ziua de 7 noiembrie 2017, Curtea Constituțională a primit vizita de lucru a  unui grup de 20 magistraţi din state membre ale Uniunii Europene (Germania, Polonia, Franţa, Germania, Bulgaria, Belgia, Spania), precum şi din Republica Moldova, activitate organizată în cadrul Programului de schimb al autorităţilor judiciare, iniţiat de Comisia Europeană și coordonat de Reţeaua Judiciară Europeană de Formare profesională (EJTN), în colaborare cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Institutul Naţional al Magistraturii. Tinerii magistrați au asistat la  şedinţa publică de dezbateri. Ulterior acesteia, domnul magistrat-asistent Fabian NICULAE le-a expus aspecte referitoare la organizarea, funcționarea și atribuțiile Curţii Constituţionale, procedura jurisdicțională specifică, precum şi la jurisprudenţa sa recentă.

* * *

În ziua de 15 noiembrie 2017, Curtea Constituțională a organizat, în colaborare cu Ambasada Regatului Țărilor de Jos, un seminar de lucru susținut de doamna dr. Pinar ÖLÇER, profesor asociat de drept penal și drept de procedură penală la Institutul de Drept Penal și Criminologie, Universitatea Leiden, Olanda, având ca tematică Confiscarea și drepturile omului”.

La invitația Curții Constituționale și în urma propunerii Institutului Național al Magistraturii, la seminar au participat, alături de magistraţi-asistenţi ai Curții Constituționale, și procurori din jurisdicţia Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.

Prezentarea doamnei profesor dr. Pinar ÖLÇER a cuprins, în esență,  o analiză teoretică și practică a modalității în care pot fi interpretate și aplicate dispozițiile Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, ale celor cuprinse în primul Protocol adițional la Convenție, precum și în Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției, incidente în materia protecției drepturilor fundamentale ale omului în raport de procedura și efectele confiscării. De asemenea, au fost evidențiate numeroase aspecte relevante ce decurg din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, dar și din legislația și practica judecătorească din Olanda și din România în această materie, pe marginea cărora a avut loc un util și interesant schimb de opinii. 

  

* * *

În zilele de 16-17 noiembrie 2017, domnul judecător Mircea Ștefan Minea și doamna magistrat-asistent Valentina Bărbățeanu au participat la manifestările organizate cu prilejul celei de-a 20-a aniversări a Asociaţiei Curţilor Constituţionale care folosesc Parțial Limba Franceză (A.C.C.P.U.F.) şi la seminarul-conferinţă, organizate la Paris, de Consiliului Constituțional Francez.

 În cadrul seminarului, domnul judecător Mircea-Ştefan Minea a susţinut o prezentare cu tema „Deciziile Curții Constituționale ale României - elaborare și metode de redactare”, expusă în panelul intitulat „Elaborarea și metodele de redactare a deciziilor - studii de caz”.

* * *

În ziua de 27 noiembrie 2017, Curtea Constituţională a organizat, la sala Nicolae Iorga din Palatul Parlamentului, seminarul intitulat ”Dialogul Curții Constituționale cu magistrații, la care au participat, alături de judecătorii și magistrații-asistenți ai Curții Constituționale,  judecători și procurori din raza jurisdicțională a fiecărei curți de apel/parchet de pe lângă fiecare curte de apel, precum şi reprezentanți ai Consiliului Superior al Magistraturii, Înaltei Curți de Casație și Justiție şi Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Manifestarea a avut ca tematică dezbateri pe marginea problemelor care s-au ridicat, în doctrina de specialitate, dar și în practică, cu privire la interpretarea și aplicarea unor decizii recente pronunțate de Curtea Constituțională în domenii de larg interes.

În cuvântul de deschidere, președintele Curții Constituționale, domnul prof.univ.dr. Valer Dorneanu, a subliniat misiunea comună a Curții și a tuturor magistraților de apărare a valorilor fundamentale ale statului de drept, precum și importanța colaborării loiale și colegiale între aceștia,  invitând participanții, în acest context, la o dezbatere deschisă, sinceră și profesionistă, ca element component esențial al dialogului judiciar dintre Curtea Constituțională și instanțele judecătorești și parchete.

Sub aspect structural, seminarul a fost împărțit în două sesiuni de lucru, respectiv ”Decizii recente ale Curții Constituționale în materia dreptului penal material și procesual”  (Sesiunea de lucru I) și ”Incidența unor decizii ale Curții Constituționale în domeniul dreptului procesual civil” (Sesiunea de lucru II).

Sesiunea de lucru I, moderată de domnul judecător Petre Lăzăroiu, a cuprins prezentarea, de către domnul judecător Daniel Morar, a unor decizii pronunțate de Curtea Constituțională în materia dreptului penal material (Panelul I) și, respectiv, a dreptului penal procesual (Panelul II) în diferite domenii de larg interes, cum ar fi momentul prelevării probelor biologice, reținerea și nevărsarea impozitelor și taxelor cu reținere la sursă, conflictul de interese, abuzul în serviciu, tentativa la infracțiunea de abuz în serviciu, neglijența în serviciu, respectiv luarea măsurilor asigurătorii, revizuirea hotărârilor judecătorești definitive ca urmare a admiterii excepției de neconstituționalitate, contestarea legalității măsurii supravegherii tehnice, nulitatea absolută pentru lipsa de competență materială și după calitatea persoanei a organelor de urmărire penală. Dat fiind faptul că legiuitorul nu a intervenit asupra textelor de lege declarate ca fiind neconstituționale prin aceste decizii – unele cu rezervă de interpretare -, pe parcursul discuțiilor au fost relevate unele aspecte specifice legate, de exemplu, de efectul parțial sau total de dezincriminare al unora dintre aceste decizii, modalitatea de aplicare în funcție de faza procesului penal și în raport de principiile nediscriminării, al aplicării legii penale mai favorabile și al securității juridice sau de aplicarea principiului ”ultima ratio”.

Sesiunea a II-a de lucru, moderată de domnul judecător Mircea Ștefan Minea, a cuprins prezentarea, de către domnii judecători Petre Lăzăroiu și Mircea Ștefan Minea și, respectiv, de către doamna judecător Mona-Maria Pivniceru, a deciziilor Curții referitoare la clauzele abuzive, darea în plată și recursul după valoarea cererii. Răspunzând întrebărilor participanților și analizând efectul acestor decizii, judecătorii Curții Constituționale au evidențiat principiile de drept ce au stat la baza soluțiilor pronunțate și care trebuie avute în vedere în opera de interpretare și aplicare a acestor decizii.

În final, manifestarea a fost apreciată ca fiind una extrem de eficientă și utilă dialogului judiciar, președintele Curții Constituționale lansând ideea organizării periodice a unor astfel de întâlniri de lucru colegiale, în considerarea faptului că magistrații, prin activitatea lor, apără împreună principiul supremației Constituției și a legilor, dreptatea și adevărul ce trebuie să caracterizeze orice stat de drept într-o democrație constituțională.

  

  


DECEMBRIE


 În ziua de 8 decembrie 2017, cu prilejul „Zilei Constituției României”, proclamate prin Legea nr.120/1995, Curtea Constituțională a organizat, la Sala Drepturilor Omului din Palatul Parlamentului, o Adunare solemnă, la care au participat înalte personalități din cadrul unor autorităţi şi instituţii publice reprezentative pentru dezvoltarea și consolidarea democrației constituționale și a statului de drept în România.

Manifestarea a fost deschisă de domnul prof.univ.dr. Valer DORNEANU, preşedintele Curţii Constituţionale a României și a cuprins mesajele prezentate pentru marcarea acestui moment aniversar de domnul Florin IORDACHE, vicepreședintele Camerei Deputaților, domnul Viorel ILIE, ministrul pentru relația cu Parlamentul, doamna judecător Mariana GHENA, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, domnul Dragoș ILIESCU, președintele Consiliului Legislativ și de domnul Victor CIORBEA, Avocatul Poporului.