ȘEDINȚE DE JUDECATĂ

Aprilie 2019
DuLuMaMiJoVISa
 123456
78910111213
141516171819
20
21222324252627
282930    

Anul 2018

FEBRUARIE


În data de 6 februarie 2018, preşedintele Curţii Constituţionale a României, domnul prof.univ.dr. Valer DORNEANU, a avut o întâlnire de lucru cu delegaţia experților Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția), compusă din domnul Ziya Caga TANYAR, administrator, Divizia pentru instituții democratice și drepturi fundamentale, Comisia de la Veneția, DGI – Drepturile Omului și Statul de drept, Consiliul Europei şi doamna Herdis THORGEIRSDOTTIR, prim Vicepreședinte al Comisiei de la Veneția, profesor.

Vizita delegației străine se înscrie în procedura obișnuită de consultare a autorităților publice naționale cu privire la elaborarea și adoptarea unui act normativ în privința căruia a fost solicitată opinia Comisiei de la Veneția, în cazul de față fiind vorba despre proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.

La întâlnire au participat din partea Curţii Constituţionale, doamna Livia Doina STANCIU, doamna Simona-Maya TEODOROIU, doamna Mona-Maria PIVNICERU, domnul Petre LĂZĂROIU şi domnul Mircea-Ştefan MINEA, judecători ai Curţii Constituţionale, precum şi doamna Claudia-Margareta KRUPENSCHI, prim-magistrat-asistent delegat şi director al cabinetului preşedintelui.

În debutul întrevederii, la solicitarea experţilor europeni, preşedintele Curţii Constituţionale a expus asupra controlului constituţionalităţii legilor înainte de promulgare, referind asupra procedurii jurisdicţionale și a subiecţilor de sezină.

Discuţiile au vizat, în continuare, compatibilitatea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu standardele internaționale în materia drepturilor omului şi a libertăților fundamentale.

În acest sens, doamna Herdis THORGEIRSDOTTIR şi-a exprimat interesul faţă de jurisprudenţa Curţii Constituţionale în privința libertății de exprimare, drept fundamental consacrat de prevederile art. 10 din Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale și ale art.30 din Constituția României, cu referire specială la dreptul la informații de interes public.

Sub acest aspect, doamna judecător Mona-Maria PIVNICERU a expus succint asupra jurisprudenţei Curţii Constituţionale în materia Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Păstrând aceeaşi tematică, expozeul doamnei judecător Livia Doina STANCIU a inclus o evoluţie normativă în acest domeniu, de la intrarea în vigoare a Legii nr. 3/1974 privind presa din Republica Socialistă România, până la abrogarea acesteia prin Legea nr. 95/2012.

Președintele Curții Constituționale a conchis punctând asupra dinamismului în apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, statuate prin Convenţie şi Protocoalele adiţionale, ce constituie o prevalență în activitatea Curţii, reflectată în jurisprudenţa proprie, practica înaltelor instanţe europene în materie reprezentând părți integrante ale deciziilor noastre. În concret, însă, în privința legii aflate în procedură parlamentară, ce face obiectul viitoarei opinii adoptate de Comisia pentru Democrație prin Drept, a subliniat faptul că judecătorii Curții au obligația de rezervă, deoarece aceasta ar putea constitui obiect al controlului de constituționalitate anterior promulgării.

În finalul întrevederii, alături de aprecierile exprimate ale oaspeților, președintele Curții Constituționale a adresat un mesaj de mulțumire și salut președintelui Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția), domnul Gianni BUQUICCHIO, apreciind asupra importanței și eficienței acestor întâlniri.

 


MARTIE


În perioada 8-9 martie 2018, domnul judecător Mircea Ştefan MINEA a participat la lucrările Biroului Asociației Curților Constituţionale care folosesc Parțial Limba Franceză (A.C.C.P.U.F.), organizate de Tribunalul Confederației Elvețiene, la Lucerna.

* * *

În ziua de joi, 15 martie 2018, Curtea Constituţională a României a primit, în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare, vizita delegaţiei Comisiei Europene, condusă de domnul Julien MOUSNIER şi compusă din doamna Jeanne DE JAEGHER, domnul Ingo WEUSTENFELD, doamna Irina STEFURIUC și doamna Maria ARSENE.

Din partea Curții Constituționale au participat domnul Valer DORNEANU, președintele Curții, doamna Claudia-Margareta KRUPENSCHI, director al cabinetului președintelui, magistrat-asistent șef şi domnul BENKE Károly, magistrat-asistent şef.

În debutul întâlnirii, președintele Curții Constituționale a transmis salutul său și al membrilor Curții Constituționale delegației Comisiei Europene, exprimând aprecieri față de activitatea sa și calitatea rapoartelor acesteia privind progresele înregistrate în România în cadrul Mecanismului de cooperare și de verificare (MCV), caracterizate prin acuratețe, obiectivitate și  profunzime analitică, apreciind, totodată, ca fiind pozitiv modul în care sunt reflectate unele aspecte din activitatea Curții Constituționale.

În continuare, domnul președinte a informat membrii delegației asupra opiniei Plenului Curții Constituționale cu privire la participarea sa în continuare la aceste întâlniri. Pornind de la rolul, locul și atribuțiile Curții Constituționale în cadrul statului de drept, care o obligă să aibă o poziție de neutralitate în relațiile dintre autoritățile publice și îi impun obligația de rezervă în ceea ce privește exprimarea unor puncte de vedere ce fac obiectul dezbaterilor publice, cu eventuale conotații politice,  Plenul Curții și-a manifestat dorința de a nu mai fi implicat în programul delegațiilor Comisiei Europene în contextul MCV. De altfel, Curtea Constituțională nu este vizată de problematicile/obiectivele urmărite prin instituirea MCV. În discuțiile cu privire la realizarea obiectivelor MCV, Curtea nu se poate angaja în aprecieri la adresa unor instituții vizate în rapoartele MCV, în sensul de a analiza și evalua activitatea acestora.

Membrii delegației au apreciat această poziție a Curții și au subliniat faptul că niciodată nu au privit întâlnirile cu membrii Curții ca pe o modalitate de monitorizare sau control a acesteia.

În continuare, domnul președinte a răspuns unor întrebări ale delegației cu privire la unele puncte concrete din deciziile Curții pronunțate în cadrul controlului de constituționalitate înainte de promulgare cu privire la cele trei legi ale justiției – Legile nr.303, nr.304 și nr.317 din 2004.

* * *

În perioada 21-23 martie 2018, delegaţia Curţii Constituţionale a României, condusă de domnul prof.univ.dr. Valer Dorneanu, preşedintele Curţii şi alcătuită din doamna Simona-Maya Teodoroiu, domnul Varga Attila, judecători şi domnul Benke Károly, magistrat-asistent şef, a efectuat o vizită oficială la Curtea Constituţională a Ungariei, la invitaţia domnului Dr. Tamás Sulyok, preşedintele Curţii Constituţionale a Republicii Ungaria.

Vizita se înscrie în agenda bilaterală a celor două autorităţi de jurisdicţie constituţională.

În cadrul întâlnirii de lucru, preşedintele Curţii Constituţionale a României, domnul prof.univ.dr. Valer Dorneanu a prezentat succint competenţele Curţii Constituţionale, punctând în mod special asupra atribuţiei privind soluţionarea conflictelor juridice de natură constituțională dintre autoritățile publice, cu raportare la jurisprudenţa recentă.

Expozeul domnului Dr. Tamás Sulyok, preşedintele Curţii Constituţionale a Ungariei a inclus referiri asupra competenţelor, organizării şi procedurii specifice curţii, subiecte ce au prilejuit un dialog util şi interesant între judecătorii celor două instanţe de jurisdicţie constituţională.

Programul vizitei oficiale a  inclus şi o întâlnire de lucru cu membrii CURIEI , tema discuţiilor fiind relaţia dintre instanţele supreme şi cele de contencios constituţional ale celor două state.


APRILIE


În ziua de vineri, 13 aprilie 2018, președintele Curții Constituționale a României, domnul prof.univ.dr. Valer DORNEANU, a primit vizita E.S. doamna Isabel RAUSHER, Ambasador extraordinar și plenipotențiar al Austriei la București.

La întrevedere a participat și doamna Claudia Margareta KRUPENSCHI, Director al cabinetului președintelui, magistrat-asistent șef.

Domnul președinte Valer Dorneanu și-a exprimat, în cuvântul de bun venit, onoarea de a primi ca oaspete pe reprezentantul Austriei în România, evidențiind apoi bunele relații bilaterale dintre Curtea Constituțională a României și Curtea Constituțională a Austriei, precum și o scurtă sinteză comparativă la nivelul competențelor specifice fiecărei instanțe de contencios constituțional.

Mulțumind pentru primire, E.S. doamna ambasador Isabel RAUSHER și-a manifestat interesul cu privire la situația din sistemul justiției pe fondul modificărilor legislative în curs din acest domeniu, în special prin raportare la anumite opinii vehiculate în spațiul public și la anumite documente internaționale, cum ar fi recentul raport GRECO, întrebând, în concret, dacă judecătorii constituționali sunt afectați  de această situație.

Domnul președinte a arătat că textele analizate de Curtea Constituțională prin sesizările ce i-au fost adresate cu privire la legile justiției nu sunt de natură să afecteze, în realitate, independența justiției, precizând că unele soluții de admitere s-au întemeiat pe alte motive de neconstituționalitate. În acest context, a subliniat importanța responsabilității și obiectivității de care trebuie să dea dovadă atât autoritățile publice implicate direct în procesul legislativ, cât și toți ceilalți factori  care contribuie la informarea corectă a opiniei publice. Aceste imperative sunt, de altfel, frecvent evidențiate în jurisprudența Curții Constituționale, în special în cadrul deciziilor pronunțate în soluționarea conflictelor juridice de natură constituțională între autoritățile publice, respectarea principiilor fundamentale ale separației și echilibrului puterilor în stat și ale colaborării loiale interinstituționale fiind o condiție esențială a statului de drept.

În încheiere, doamna ambasador a evidențiat, la rândul său, importanța cunoașterii realităților socio-juridice în mod cât mai obiectiv, sens în care și-a exprimat sincera apreciere pentru dialogul deschis avut cu prilejul acestei întrevederi și și-a oferit întregul suport în susținerea relațiilor dintre Curtea Constituțională a României și Curtea Constituțională a Austriei.

* * *

În data de 14 aprilie 2018, doamna Ionița Cochințu și domnul Fabian Niculae, magistrați-asistenți ai Curții Constituționale a României, au participat la Conferința de drept fiscal organizată de Facultatea de  Drept din Cluj-Napoca. Conferința a abordat teme precum: TVA-ul în Uniunea Europeană, ajustarea prețurilor de transfer și implicațiile asupra TVA-ului, conceptul de document justificativ în perspectiva dreptului fiscal, probleme teoretice și practice privind prețurile de transfer, regimul fiscal, probleme teoretice și practice privind prețurile de transfer, regimul fiscal al împrumuturilor acordate între societăți, reforma dreptului fiscal român din perspectiva recentelor hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene, procedurile în cazul controlului inopinat efectuat de către inspectorii de concurență.


MAI


În perioada 3-4 mai 2018, domnul Benke Károly, magistrat-asistent șef al Curții Constituționale, a participat la Conferința „Constitutional Identity and Social memories in Central and Eastern Europe”, organizată de Facultatea de Drept, din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, Centre for Legal Education and Social Theory şi Central and Eastern European Forum of Young Legal, Political and Social Theorists. În cadrul panelului Judicial Dialogue in the European Union a prezentat lucrarea The Romanian Constitutional Court’s approach toward constitutional identity. Abstract

* * * 

La data de 6 martie 2018, președintele Curții Constituționale a Federației Ruse, domnul Valery ZORKIN, a adresat președintelui Curții Constituționale a României, domnul Valer DORNEANU, invitația de a participa la lucrările Conferinței internaționale cu tema “Constituția în epoca schimbării globale și obiectivele controlului de constituționalitate”, organizată de Curtea Constituțională a Federației Ruse, precum și la lucrările celui de-al VIII-lea Forum Juridic Internațional, în perioada 15-18 mai 2018, la Sankt-Petersburg.

Ca urmare, prin dispozițiile Hotărârii Plenului Curţii Constituţionale nr.6 din 29 martie 2018, a fost aprobată reprezentarea Curții Constituționale la aceste manifestări de către domnul Valer Dorneanu, președintele Curții Constituționale a României, din delegație urmând a face parte și un magistrat-asistent. 

În cadrul Conferinței internaționale, din data de 15 mai 2018, președintele Curții Constituționale a susținut lucrarea cu tema “Impactul globalizării asupra controlului de constituționalitate în România.”  

Manifestările s-au bucurat de reprezentarea a 40 de curți constituționale, de prezența președinților, vice-președinților și judecătorilor de curți constituționale, curți supreme, ai altor instanțe jurisdicționale și organisme internaționale din Europa, Africa, Asia și America de Sud, printre care îi enumerăm pe: Președintele Curții Constituționale a Federației Ruse, Președintele Curții Supreme a Austriei, Președintele Curții Federale Administrative a Elveției, Președintele Curții Constituționale a Republicii Serbia, Președintele Tribunalului Suprem al Principatului Monaco, Președintele Curții Constituționale a Ungariei, Președintele Curții Constituționale a Republicii Bulgaria, Președintele Curții Supreme a Israelului, Președintele Curții Constituționale a Marocului,  Președintele Curții Constituționale a Republicii Azerbaidjan,  Președintele Curții constituționale a Republicii Albania, Președintele Curții Constituționale a Republicii Macedonia, Președintele Curții Constituționale a Republicii Armenia, Vice-președintele Curții Supreme Federale a Braziliei.

Aceste evenimente au constituit un bun prilej de consolidare a bunelor relații bilaterale și multilaterale pe care Curtea Constituțională a României le menține cu celelalte autorități de jurisdicție constituțională din lume, prin prisma apartenenței la Asociația Curților Constituționale care utilizează parțial limba Franceză (ACCPUF), Conferința Curților Constituționale Europene, precum și  Conferința Mondială privind justiția constituțională. 

De asemenea, la lucrări au participat: Președintele Comitetului pentru drepturi economice, sociale și culturale  al Națiunilor Unite, Directorul general al Direcției generale a Drepturilor Omului și Statului de drept a Consiliului Europei, Vice-președintele Curții Europene a Drepturilor Omului, Secretarul Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția) a Consiliului Europei. 

La celelalte manifestări desfășurate în cadrul celui de-al VIII-lea Forum Juridic Internațional au participat reprezentanți ai societății științifice din peste 60 de state, iar temele dezbătute au fost legate de cele mai importante probleme juridice actuale, cum ar fi:  Viitorul profesiei juridice; Standardele profesionale și educaționale în domeniul dreptului,  protecția datelor personale – beneficiu sau povară?;  Tendințe actuale în dezvoltarea practicii judiciare privind corelația dintre dreptul internațional și cel național; Probleme  legale ale migrației internaționale; Tendințe moderne ale dezvoltării practicilor judiciare în domeniul acordurilor amiabile și a altor proceduri de conciliere, ș.a.  

 Informații privind agenda evenimentelor desfășurate, lista participanților precum și sesiunile de lucru se regăsesc pe site-ul dedicat manifestării, la adresa: https://spblegalforum.ru/en/.  

 

* * *

 O delegație a Curții Constituționale din Republica Albania, compusă din domnul Eugen PAPANDILE, Secretar General, doamna Elsa TOSKA, consilier la cabinetul președintelui, și doamna Kaliona NUSHI, consilier juridic, a efectuat în perioada 16-19 mai 2018 o vizită de documentare și schimb de experiență la Curtea Constituțională din România, în cadrul relațiilor bilaterale pe care Curtea Constituțională le dezvoltă cu alte instanţe constituționale.

Cu ocazia acestei vizite de documentare, la sediul Curţii Constituţionale au fost purtate discuții referitoare la organizarea și funcționarea Curții Constituționale a României, competențe și jurisprudență relevantă, inclusiv aspecte legate de aplicarea deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului și Curții de Justiție a Uniunii Europene, în sistemul judiciar național.  

În data de 17 mai 2018, delegația Curții Constituționale din Republica Albania a fost primită de către reprezentanții Înaltei Curți de Casație și Justiție, la sediul acesteia, ocazie cu care s-au purtat discuții referitoare la rolul și competențele Înaltei Curți de Casație și Justiție, aspecte relevante privind jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție, detalii privind modalitatea de funcționare a sistemului informatic ECRIS, precum și detalii referitoare la legislația privind protecția datelor, respectiv anonimizarea părților în sistemul informatic.

De asemenea, în data de 18 mai 2018, membrii delegației au participat la seminarul intitulat ”Impacts of the ECHR and EU-law on the procedural laws”, organizat la sediul Institutului Național al Magistraturii, unde, sub îndrumarea doamnei Edith Zeller, membru al Tribunalului Administrativ din Viena, și a domnului Heinrich Zens, membru al Curții Supreme Administrative din Austria, au fost dezbătute aspecte referitoare la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil și folosirea, în acest context, a căilor de atac, autoritatea de lucru judecat a hotărârilor judecătoreşti, principiul ne bis in idem, relația dintre curțile constituționale și instanțele judecătoreşti etc.

* * *

Curtea Constituțională a României a transmis Fundației Furth Family profundul său regret la dispariția E.S. Domnul Frederick P. Furth, Președintele Fundației Furth Family, un pilon și un promotor al valorilor statului de drept şi al principiilor constituționale, activitatea și personalitatea sa proeminentă în domeniul justiției contribuind major la consolidarea dialogului judecătorilor supremi și constituționali.

* * *

În perioada 24-25 mai 2018, domnii judecători Petre Lăzăroiu și Mircea Ştefan Minea au participat la lucrările Conferinței internaționale cu tema “Rolul curților constituționale în lumea globalizată a secolului XXI”, manifestare organizată la Riga de Curtea Constituţională a Republicii Letonia.


IUNIE


În data de 11 iunie 2018, preşedintele Curţii Constituţionale a României, domnul prof.univ.dr. Valer DORNEANU, a avut o întâlnire de lucru cu delegaţia Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția), compusă din domnul director Thomas MARKERT, Secretar al Comisiei de la Veneția, doamna Hanna SUCHOCKA, Președinte de onoare al Comisiei de la Veneția, doamna Artemiza CHISCA - șeful Diviziei Instituții Democratice a Comisiei de la Veneția, domnul Kaarlo TUORI, membru al Comisiei de la Veneția (Finlanda),  domnul Nicolae ESANU, membru supleant al Comisiei de la Veneția (Republica Moldova), domnul Jean-Claude SCHOLSEM, membru supleant al Comisiei de la Veneția(Belgia)

La întâlnire au participat din partea Curţii Constituţionale, doamnele judecător Mona-Maria PIVNICERU și Simona-Maya TEODOROIU și domnii judecător Petre LĂZĂROIU și Daniel Marius MORAR,  precum și doamna Claudia-Margareta KRUPENSCHI, prim-magistrat-asistent delegat, director al cabinetului preşedintelui, doamna Senia Mihaela COSTINESCU și domnul BENKE Károly, magistrați-asistenți șefi.

În cursul întrevederii s-au purtat discuții referitoare, în esență, la unele aspecte de constituționalitate care s-au ridicat pe parcursul procesului legislativ de elaborare a legilor de modificare și completare a Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și a  Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.

De asemenea, oaspeții au solicitat precizări în legătură cu circumstanțele scrisorii adresate de către Curtea Constituțională Comisiei de la Veneția, Secretarului Consiliului Europei și Președintelui Conferinței Curților Constituționale Europene cu privire la presiunile exercitate asupra sa și îndemnurile publice la nerespectarea deciziilor Curții Constituționale.

 

* * *

În data  de 12 iunie 2018, în cadrul Programului de schimb al autorităţilor judiciare, program iniţiat de Comisia Europeană, coordonat de Reţeaua Judiciară Europeană de Formare profesională (EJTN), în colaborare cu Institutul Naţional al Magistraturii, un grup de 9 magistrați din state membre ale Uniunii Europene au efectuat o vizită de lucru la Curtea Constituțională. Doamna magistrat-asistent Cristina Teodora POP a prezentat magistraților străini aspecte privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Curţii Constituţionale, acestea din urmă fiind ilustrate cu  jurisprudenţa relevantă a instanței de contencios constituțional. 

* * *

În data  de 14 iunie 2018, în cadrul  Programului de leadership dedicat tinerilor juriști din Republica Moldova aflat la a doua ediție, implementat de Asociația INK și de Centrul Român de Politici Europene, cu sprijinul Ambasadei Regatului Țărilor de Jos în România și Republica Moldova,  un grup de 19 juriști din Republica Moldova au efectuat o vizită de lucru la Curtea Constituțională.  

La această întâlnire au participat, din partea Curții Constituționale, doamna Claudia KRUPENSCHI, prim-magistrat-asistent delegat, director al cabinetului președintelui și domnul Fabian NICULAE, magistrat-asistent, care au prezentat oaspeților  aspecte privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Curţii Constituţionale, purtând un dialog activ pe marginea unor subiecte teoretice și practice legate de jurisprudența recentă a instanței constituționale. În finalul acestui eveniment, președintele Curții Constituționale, domnul prof.univ.dr. Valer DORNEANU, a avut o întrevedere cu participanții, salutând și bucurându-se de vizita tinerilor juriști și răspunzând unor întrebări ale acestora.

 

* * * 

În perioada 13-15 iunie 2018, doamna judecător Simona-Maya Teodoroiu și domnul Benke Károly, magistrat-asistent șef, au participat la lucrările reuniunii pregătitoare a celui de-al XVIII-lea Congres al Conferinței Curților Constituționale Europene, precum și la Conferința internațională cu tema "Începuturile noastre: moștenitorii lui Hans Kelsen", dedicată aniversării a 25 de ani de la înființarea Curții Constituționale a Republicii Cehia, manifestări organizate la Praga.

* * * 

În data  de 19 iunie 2018, în cadrul Programului de schimb al autorităţilor judiciare, program iniţiat de Comisia Europeană, coordonat de Reţeaua Judiciară Europeană de Formare profesională (EJTN), în colaborare cu Ministerul Public -  Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, un grup de 13 magistrați din state membre ale Uniunii Europene au efectuat o vizită de lucru la Curtea Constituțională. Domnul magistrat-asistent Fabian NICULAE a prezentat magistraților europeni aspecte privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Curţii Constituţionale, expunere punctată cu referiri din jurisprudenţa relevantă a instanței de contencios constituțional. 

* * * 

În perioada 27-28 iunie 2018, doamna Mihaela Senia COSTINESCU, magistrat-asistent șef, a participat la lucrările Consiliului mixt pentru justiție constituțională din cadrul Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția), manifestări ce s-au desfășurat la Lausanne, Confederația Elvețiană.


IULIE


În perioada 8-11 iulie 2018, la invitația președintelui Curții Constituționale a României, domnul prof.univ.dr. Valer DORNEANU, o delegaţie a Curţii Supreme din Israel, condusă de doamna președinte Esther HAYUT, compusă din domnii judecători Uri SHOAM, domnul Noam SOHLBERG și domnul  Yoram DANZIGER și doamna Natalie KIMHI, Director al Direcției Afaceri Publice, a efectuat o vizită oficială în România.

În data de 9 iulie 2018, oaspeții au fost primiți de președintele Curții Constituționale, domnul Valer DORNEANU, împreună cu doamna Mona Maria PIVNICERU, doamna Livia Doina STANCIU, doamna Simona Maya TEODOROIU, domnul Petre LĂZĂROIU, domnul Daniel Marius MORAR, domnul Marian ENACHE, domnul Mircea Ștefan MINEA și domnul Varga ATTILA, judecători. Din delegația Curții Constituționale au făcut parte și doamna Claudia Margareta KRUPENSCHI, prim-magistrat-asistent delegat, director al cabinetului președintelui, doamna Senia Mihaela COSTINESCU și domnul BENKE Károly, magistrați-asistenți șefi.

Debutul întrevederii a inclus mesajul de bun venit al preşedintelui Curţii Constituţionale a României, fiind subliniate importanța și, totodată, firescul existenței unor relații bilaterale între Curtea Supremă din Israel și instanța constituțională română.

În deschiderea lucrărilor, președintele Curții Constituționale a României a expus succint competențele Curții Constituționale și procedura de numire a judecătorilor constituționali.

Mulțumind pentru invitație și pentru călduroasa primire,  președintele Curții Supreme din Israel, doamna Esther HAYUT a prezentat trăsăturile principale ale sistemului de drept din țara sa și specificitatea Curții Supreme din Israel, arătând dubla natură a acesteia, de instanță de drept comun și instanță de contencios constituțional. Totodată, a subliniat pe larg competențele constituționale, similitudinile cu care instanța supremă din Israel se confruntă cu privire la chestiuni care implică întrebări juridice fundamentale și probleme constituționale de importanță deosebită.

Agenda întâlnirii a cuprins și următoarele expuneri:

- Scurte considerații privind procedura jurisdicțională în materia exercitării controlului  de constituționalitate a priori și a posteriori, prezentată de doamna conf.univ.dr. Simona-Maya TEODOROIU, judecător al Curții Constituționale a României;

- Israel  ca stat evreiesc și democratic, susținută de domnul Noam SOHLBERG, judecător al Curții Supreme din Israel;

- Conflictul juridic de natură constituțională, prezentat de domnul judecător Daniel Marius MORAR ;

- Numirea judecătorilor la Curtea Supremă din Israel, susținută de Prof.univ.dr. Yoram DANZIGER, judecător al Curții Supreme din Israel.

Întrevederea a continuat, apoi, sub forma unui dialog dinamic, cu referiri punctuale la diferențele, dar și similitudinile din perspectiva competențelor celor două  instanțe constituționale.

În finalul întâlnirii de lucru, oficialii au convenit asupra menținerii, dezvoltării și consolidării dialogului judiciar în sfera aspectelor de interes comun, în spiritul rolului specific instanțelor constituționale în apărarea și promovarea  valorilor fundamentale ale umanității.

În aceeași zi, delegația Curții Supreme din Israel a avut o întrevedere de lucru cu doamna Iulia Cristina TARCEA, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție și cu doamna Gabriela-Elena BOGASIU, vice-președinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție.

  

* * *

În ziua de 12 iulie 2018, președintele Curții Constituționale, domnul prof.univ.dr. Valer DORNEANU și doamna Claudia-Margareta KRUPENSCHI, prim-magistrat asistent delegat, director al Cabinetului președintelui, au primit  în vizită de lucru pe E.S. doamna Stella RONNER-GRUBAČIĆ, Ambasador extraordinar și plenipotențiar al Olandei la București, însoțită de domnul Iwan RUTJENS, prim-secretar.  

Discuțiile purtate au avut ca obiectiv oportunitatea continuării proiectelor comune organizate cu sprijinul Reprezentanței diplomatice a Regatului Țărilor de Jos în România, proiecte ce se pot concretiza în seminarii/ateliere de lucru organizate ca forme de pregătire a magistraților-asistenți, având teme referitoare, în general, la jurisprudența recentă a Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, la evoluția legislației europene în materia protecției drepturilor fundamentale ale omului, precum și orice alte subiecte față de care se manifestă interes.

În acest context, domnul președinte Valer Dorneanu și-a exprimat aprecierea față de implicarea Ambasadei Olandei în furnizarea de experiență și facilitarea schimbului de opinii juridice, prin mijlocirea unui dialog direct între profesorii și experții în drept olandezi, pe de o parte, și, pe de altă parte, magistrații-asistenți ai Curții Constituționale, subliniind excelenta noastră colaborare din anii trecuți.

În cadrul aceleiași întâlniri au fost purtate discuții pe marginea jurisprudenței recente a Curții Constituționale și a impactului mediatic pe care îl au deciziile Curții Constituționale, în raport de competența sa de a exercita controlul de constituționalitate asupra legilor înainte de promulgare și de a soluționa conflicte juridice de natură constituțională dintre autoritățile publice. 

* * * 

În perioada 11-15 iulie 2018, domnul Fabian Niculae, magistrat-asistent, a participat la lucrările Conferinței internaționale cu tema “Curțile constituționale: o garanție pentru  statutul democratic al societăților”, manifestare dedicată celei de-a 25-a aniversări a Tribunalului Constituțional al Principatului Andorra. 


 SEPTEMBRIE 


În perioada 2-5 septembrie 2018, domnii judecători Daniel Marius Morar și Petre Lăzăroiu au participat la lucrările Conferinței internaționale cu tema “Justiția constituțională și democrația“, manifestare dedicată aniversării a 30 de ani de la înființarea Curții Constituționale a Republicii Coreea, organizată la Seul.

* * * 

În data  de 13 septembrie 2018, în cadrul Programului de schimb al autorităţilor judiciare, program iniţiat de Comisia Europeană, coordonat de Reţeaua Judiciară Europeană de Formare profesională (EJTN), în colaborare cu Institutul Naţional al Magistraturii, un grup de 9 magistrați din state membre ale Uniunii Europene au efectuat o vizită de lucru la Curtea Constituțională. Doamna consilier Cristina TITIRIȘCĂ le-a expus acestora aspecte privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Curţii Constituţionale, conchizând cu exemplificări din jurisprudenţa recentă a instanței de contencios constituțional. 

* * * 

 În data  de 13 septembrie 2018, președintele Curții Constituționale, domnul prof.univ.dr. Valer DORNEANU a primit în vizită de lucru pe doamna prof. univ.dr. Christiane Clara WENDEHORST, președintele Institutului de Drept European. 

În deschiderea întrevederii, oaspetele a prezentat succint Institutul de Drept European, ca fiind o platformă de schimburi și discuții între judecători, avocați, practicieni ai dreptului și reprezentanți ai mediului academic care depășesc granițele europene, având ca obiectiv prioritar, prin proiectele desfășurate, stimularea dezvoltării dreptului european, a politicilor și practicilor în domeniul juridic într-un context global.

În cadrul acestei întrevederi, ambele părți au abordat ipotezele unei viitoare colaborări, sub forma participării reciproce la diferite evenimente și manifestări de interes comun.


 OCTOMBRIE


În perioada 4-5 octombrie 2018, președintele Curții Constituționale, domnul prof. univ. dr. Valer Dorneanu, însoțit de doamna Oana Răican, consilier în cadrul Compartimentului de relații externe, relații cu presa și protocol, au participat la evenimentele dedicate celei de-a 60-a aniversări a Constituției Republicii Franceze, organizate de Consiliul Constituțional francez la Paris. La evenimente a participat domnul Emmanuel Macron, Președintele Republicii Franceze, alături de alți foști președinți ai Republicii Franceze și înalți demnitari francezi. Discursurile prezentate au urmărit evoluția Constituției franceze de-a lungul celor șase decenii de existență, dar și transformările statului francez pentru a se adapta și a face față provocărilor istoriei.

De asemenea, cu această ocazie, președintele Curții Constituționale, domnul prof. univ. dr. Valer Dorneanu a avut o întâlnire de lucru cu președintele Consiliului Constituțional francez, domnul Laurent Fabius, în cadrul căreia s-a reafirmat dorința reciprocă de continuare și consolidare a cooperării dintre cele două instanțe constituționale.

* * *

În perioada 9-12 octombrie 2018, la invitația președintelui Curții Constituționale a României, domnul prof.univ.dr. Valer DORNEANU, o delegaţie a Curţii Constituţionale a Republicii Ungaria, condusă de domnul preşedinte Dr. SULYOK  Tamás  şi compusă din Dr. JUHÁSZ Imre, Dr. HÖRCHERNÉ MAROSI Ildikó, Dr. CZINE Ágnes, judecători și Dr. SZABÓ Attila, şef al cabinetului președintelui,  a efectuat o vizită oficială în România.

În data de 10 octombrie 2018, oaspeții au fost primiți de președintele Curții Constituționale, domnul Valer DORNEANU, împreună cu doamna Simona Maya TEODOROIU, domnul Petre LĂZĂROIU, domnul Marian ENACHE, domnul Mircea Ștefan MINEA, și domnul Varga ATTILA, judecători. La întrevedere au participat și doamna Claudia Margareta KRUPENSCHI, prim-magistrat-asistent delegat, director al cabinetului președintelui, doamna Senia-Mihaela COSTINESCU și domnul BENKE Károly, magistrați-asistenți șefi.

Întâlnirea a debutat cu mesajul de bun venit al preşedintelui Curţii Constituţionale a României, care a evidenţiat strânsele şi îndelungatele relaţii bilaterale care leagă cele două autorităţi de jurisdicţie constituţională.

Ambii preşedinţi au evocat, succint, istoricul și evoluția controlului de constituţionalitate, subliniind importanța întâlnirilor bilaterale, ca o veritabilă contribuție la consolidarea  forței curților constituționale europene.

Întrevederea a continuat cu expunerea preşedintelui Curţii Constituţionale a României asupra procedurii jurisdicționale în exercitarea controlului constituționalității legilor înainte de promulgarea acestora, prezentând ulterior aspecte teoretice și practice din jurisprudența Curții referitoare la soluţionarea conflictelor juridice de natură constituţională dintre autorităţile publice, conchizând cu ponderea semnificativă pe care instanța română de contencios constituțional a înregistrat-o recent în aceste materii.

La rândul său, președintele Curții Constituționale a Republicii Ungaria a evidențiat similaritățile,  dar și  particularitățile de competență ale instanței de jurisdicție constituțională ungară. În acest sens a exemplificat prin expozeul cu tema „Jurisprudența relevantă din ultimii doi ani”.

 „Atribuțiile Curții Constituționale a României în materia revizuirii Constituţiei” și   Exercitarea atribuţiilor privitoare la organizarea şi desfăşurarea referendumului şi la confirmarea rezultatelor acestuia” au constituit două teme abordate pe larg de către domnul judecător Varga Attila și doamna judecător Simona Maya Teodoroiu.

Discuţiile au îmbrăcat apoi forma unui dialog constructiv, fiind abordate teme ca : efectele deciziilor curții constituționale, soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial.

Ambele părți au evidențiat, în final, importanța conservării caracterului obligatoriu al deciziilor curții constituționale, ca și condiție esențială a existenței statului de drept.

În final s-a concluzionat că întâlnirea a fost deosebit de fructuoasă, existând de ambele părți disponibilitatea pentru o mai strânsă colaborare.

 

* * *

În data  de 23 octombrie 2018, în cadrul Programului de schimb al autorităţilor judiciare, program iniţiat de Comisia Europeană, coordonat de Reţeaua Judiciară Europeană de Formare profesională (EJTN), în colaborare cu Institutul Naţional al Magistraturii, un grup de 9 magistrați din state membre ale Uniunii Europene au efectuat o vizită de lucru la Curtea Constituțională. Domnul Cosmin VĂDUVA, magistrat-asistent, a prezentat aspecte privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Curţii Constituţionale, acestea din urmă fiind ilustrate cu exemple din jurisprudenţa recentă a instanței de contencios constituțional, pe marginea cărora s-a purtat un fructuos și util dialog.

* * *

O delegație a Curții Constituționale din Republica Moldova, compusă din domnii Marcel Lupu și Vasile Oprea, asistenți judiciari, a efectuat în perioada 15-26 octombrie 2018 o vizită de documentare și schimb de experiență la Curtea Constituțională din România, care se înscrie în planul strânselor relații bilaterale dintre cele două jurisdicții constituționale.

Desfășurată sub coordonarea domnului Benke Károly, magistrat-asistent șef vizita de studiu a cuprins, alături de activități concrete cu caracter procedural, discuții referitoare la organizarea,  funcționarea și competența Curții Constituționale a României și procedura specifică acesteia, cu precădere asupra procedurilor jurisdicționale în materia controlului constituționalității legilor înainte de promulgare și a soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial, la jurisprudența relevantă, precum și la aspecte legate de aplicarea deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului și Curții de Justiție a Uniunii Europene în sistemul judiciar național.  

* * *

În perioada 28-30 octombrie 2018, domnul judecător Mircea Ștefan MINEA a participat la lucrările reuniunii Biroului Asociaţiei Curţilor Constituţionale care folosesc Parțial Limba Franceză (A.C.C.P.U.F.), organizate la Fes, Regatul Maroc.


 NOIEMBRIE


În data  de 6 noiembrie 2018, în cadrul Programului de schimb al autorităţilor judiciare, program iniţiat de Comisia Europeană, coordonat de Reţeaua Judiciară Europeană de Formare profesională (EJTN), în colaborare cu Institutul Naţional al Magistraturii, un grup de 20 magistrați din state membre ale Uniunii Europene au efectuat o vizită de lucru la Curtea Constituțională. Expunerea domnului Fabian NICULAE, magistrat-asistent, a inclus aspecte privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Curţii Constituţionale, cu referiri punctuale din jurisprudenţa recentă a instanței de contencios constituțional, asupra cărora s-a dialogat constructiv.

* * *

În ziua de joi, 15 noiembrie 2018, președintele Curții Constituționale a României, domnul prof.univ.dr. Valer DORNEANU, a primit vizita doamnei Işıl KARAKAŞ, Președintele Secției a II-a din cadrul Curții Europene a Drepturilor Omului și a doamnei Iulia Antoanella MOTOC, judecătorul României la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

La întrevedere a participat și doamna Claudia Margareta KRUPENSCHI, director al cabinetului președintelui, magistrat-asistent șef.

Armonizarea dialogului judiciar prin prisma jurisprudențelor celor două instanțe a constituit substanța discuțiilor, în special în perspectiva ratificării, de către statele membre ale Consiliului Europei, a Protocolului nr.16  la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

* * *

În data de 27 noiembrie 2018, Curtea Constituţională a României, împreună cu Academia Română și Institutul de Cercetări Juridice “Acad. Andrei Rădulescu” au organizat Conferința națională “Un secol de stat național, unitar și indivizibil”, consacrată Centenarului Marii Uniri.

Această manifestare s-a bucurat de o largă reprezentare a mediului academic, cultural și juridic românesc, precum și de prezența delegației Curții Constituționale a Republicii Moldova, personalități care, prin mesajele transmise au conferit evenimentului însemnătatea, semnificația istorică și unicitatea pe care le datorăm omagierii a 100 de ani de la înfăptuirea Marii Uniri.

Cu acest prilej a fost prezentat volumul omagial Preeminența dreptului și controlul de constituționalitate. Între tradiție și modernitate, editat de Curtea Constituțională a României și Curtea Constituțională a Republicii Moldova.