ȘEDINȚE DE JUDECATĂ

Aprilie 2019
DuLuMaMiJoVISa
 123456
78910111213
141516171819
20
21222324252627
282930    

Anul 2019

IANUARIE 


În data de 25 ianuarie 2019, preşedintele Curţii Constituţionale a României, domnul prof.univ.dr. Valer DORNEANU și domnul BENKE Károly, magistrat-asistent șef au reprezentat Curtea Constituțională a României la ședința solemnă și la lucrările seminarului cu tema ”Consolidarea încrederii în sistemul judiciar”, organizate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului cu ocazia deschiderii anului judiciar, la Strasbourg.

În dimineața aceleiași zile, delegația Curții Constituționale a României a avut o întâlnire de lucru cu președintele Curții Europene a Drepturilor Omului, domnul  Guido RAIMONDI, la care au participat și doamna Iulia Antoanella MOTOC, judecător național din partea României la CEDO și domnul Roderick LIDDELL, Grefier, fiind discutate, în principal, aspecte relevante rezultate din activitatea jurisdicțională recentă a Curții Europene a Drepturilor Omului și a Curții Constituționale a României.


FEBRUARIE 


 În data de 7 februarie 2019, preşedintele Curţii Constituţionale a României, domnul prof.univ.dr. Valer DORNEANU, a avut o întâlnire de lucru cu delegaţia Comisiei pentru afaceri europene ale Uniunii Europene din Bundestagul German, condusă de președintele acesteia, domnul deputat Gunther KRICHBAUM.

Vizita delegației germane a fost prilejuită de preluarea președinției Consiliului Uniunii Europene de către România, în prima jumătate a anului 2019 și s-a înscris în programul întrevederilor delegației, organizat de Ambasada Republicii Federale Germania la București.

La întrevedere au participat, din partea Curții Constituționale, și doamna Claudia-Margareta KRUPENSCHI, magistrat-asistent șef, director al cabinetului președintelui Curții Constituționale a României și domnul BENKE Károly, magistrat-asistent șef, precum și reprezentanți ai Ambasadei Republicii Federale Germania la București.

În deschiderea întrevederii, președintele Curții Constituționale a evocat importanța pe care România o acordă relațiilor cu Republica Federală Germania, precum și strânsele relații bilaterale pe care Curtea Constituțională a României le are cu Curtea Constituțională a Republicii Federale Germania.

Partea germană și-a exprimat interesul de a cunoaște jurisprudența instanței constituționale române în materia conflictelor juridice de natură constituțională dintre autorităţile publice, cu precădere cel referitor la revocarea din funcție a procurorului-șef al Direcției Naționale Anticorupție, doamna Laura Codruța Kövesi, și cel referitor la reprezentarea statului român la Consiliul European. În același timp, a solicitat explicații cu privire la rolul constituțional al Președintelui României și a afirmat că poziția și atribuțiile acestuia apar ca restrictive în raport cu legitimitatea sa rezultată din votul universal primit de la popor.

Președintele Curții Constituționale a prezentat mai întâi specificul regimului de stat semiprezidențial din România și diferențele care există, sub acest aspect, față de regimul de stat din Franța. De asemenea, a explicat cum se relaționează legitimitatea Președintelui României cu rolul constituțional al ministrului Justiției. În continuare, a prezentat succint considerentele cuprinse în Decizia Curții Constituționale nr.358 din 30 mai 2018 asupra cererii de soluționare a conflictului juridic de natură constituțională dintre ministrul justiției, pe de o parte, și Președintele României, pe de altă parte, în principal, și dintre Guvernul României și Președintele României, în subsidiar, determinat de refuzul Președintelui României de a da curs cererii de revocare din funcție a procurorului-șef al Direcției Naționale Anticorupție, doamna Laura Codruța Kövesi, cerere formulată de prim-ministrul Guvernului, precum și în Decizia nr.683 din 27 iunie 2012 asupra conflictului juridic de natură constituțională dintre Guvern, reprezentat de primul-ministru, pe de o parte, şi Președintele României, pe de altă parte, generat de acţiunea Guvernului şi a primului-ministru de a-l exclude pe Preşedintele României din componenţa delegaţiei care participă la Consiliul European în perioada 28-29 iunie 2012 şi, în consecinţă, de asumarea de către primul-ministru a atribuţiei constituţionale de reprezentare a statului român la Consiliul European.

La finalul întâlnirii, ambele părți s-au declarat mulțumite de discuțiile purtate, fiind avansate invitații în vederea unor viitoare întrevederi, legate de jurisprudența în materie constituțională.

* * * 

Domnul judecător Daniel-Marius Morar și doamna Mihaela-Senia Costinescu, magistrat-asistent șef au participat, în calitate de agenți de legătură pentru Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept (Comisia de a Veneția), la prima sesiune de pregătire destinată acestora, precum și la lucrările Biroului Conferinței mondiale privind justiția constituțională, manifestări organizate de Curtea Constituțională a Republicii Dominicane și Comisia de la Veneția, la Santo Domingo, în zilele de 7, 8 și 9  februarie 2019.

* * *  

Domnul judecător Mircea Ștefan Minea  și doamna Cosmina Brîndușa Marin, personal de specialitate juridică - Compartimentul de relații externe, relații cu presa și protocol, au participat la lucrările celui de-al XXI-lea Congres internațional pe probleme de drept european şi drept internațional comparat cu tema “Conceptul modern al statului de drept și dezvoltarea lui prin justiția constituțională”, precum și la lucrările Congresului bienal al Asociației Mondiale a Juriştilor (WJA), manifestări organizate la Madrid de Universitatea din Regensburg, Fundația Germană IRZ și Asociația mondială a juriștilor, în perioada 18-20 februarie 2019. 

În cadrul Congresului internațional pe probleme de drept european şi drept internațional comparat, domnul judecător Mircea Ștefan Minea a susținut  lucrarea cu tema Repere jurisprudențiale ale Curții Constituționale a României referitoare la soluţionarea conflictelor juridice de natură constituţională dintre autorităţile publice.


MARTIE 


 În data de 8 martie 2019, preşedintele Curţii Constituţionale a României, domnul prof.univ.dr. Valer DORNEANU, a primit vizita președintelui Curții Europene a Drepturilor Omului, domnul Guido RAIMONDI. Întâlnirea s-a înscris în programul oficial al vizitei de lucru în România a reprezentanților CEDO, vizită efectuată la invitația comună formulată de Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și de președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție.

La întrevedere au mai participat, din partea Curții Europene a Drepturilor Omului, doamna Iulia Antoanella MOTOC, judecătorul din partea României la CEDO, şi domnul Roderick LIDDELL, şeful de cabinet al preşedintelui Curţii, iar din partea Curții Constituționale, doamna Marieta SAFTA, prim-magistrat-asistent, și domnul Károly BENKE, magistrat-asistent șef.

Întâlnirea a reprezentat un bun prilej pentru evocarea bunelor relații dintre cele două jurisdicții și pentru sublinierea importanţei întăririi acestora prin consolidarea dialogului judiciar. Au fost purtate discuții legate, în esență, de cele mai recente evoluții ale reformei CEDO, respectiv procedura prealabilă a concilierii,  implementarea prevederilor Convenției pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale și reflectarea jurisprudenței CEDO în deciziile CCR. Cu privire la acest din urmă subiect, președintele Curții Constituționale, domnul Valer Dorneanu, a subliniat, pe de o parte, obligativitatea hotărârilor CEDO prin prisma art.20 din Constituția României, cât și, pe de altă parte, forța argumentelor și înalta competență a instanței de contencios a drepturilor omului, care reprezintă o sursă de inspirație pentru instanțele naționale.

La rândul său, președintele Curții Europene a Drepturilor Omului, domnul Guido Raimondi, a apreciat, în general, importanța pe care autoritățile române o acordă jurisprudenței CEDO prin diseminarea acesteia într-un mod eficient (de ex. traducerea și publicarea hotărârilor pronunțate în cauzele privind România în Monitorul Oficial al României), precum și, în special, modul în care Curtea Constituțională a contribuit, prin referirile din propriile decizii, la cunoașterea și respectarea jurisprudenței CEDO și a prevederilor Convenției.

De asemenea, preşedintele CEDO, domnul Guido Raimondi, a pus în discuţie şi posibilitatea introducerii în competenţa Curţii Constituţionale a recursului individual care ar degreva foarte mult instanţa europeană de numeroasele sesizări venite din România. Preşedintele Curţii Constituţionale, domnul Valer Dorneanu, evocând valenţele acestei proceduri, existentă în alte sisteme constituţionale europene, a apreciat că introducerea acestei noi atribuţii este o opţiune a legiuitorului.

Cele două părţi şi-au exprimat hotărârea de a continua şi adânci actualele forme de colaborare.

 

* * *

 În data de 13 martie 2019, preşedintele Curţii Constituţionale a României, domnul prof.univ.dr. Valer Dorneanu, a primit vizita ministrului justiției din Regatul Maroc, domnul Mohamed Aujjar. Întâlnirea s-a înscris în programul oficial al vizitei de lucru în România, vizită efectuată la invitația formulată de omologul român, domnul prof.univ.dr. Tudorel Toader.

La întrevedere au mai participat, din partea Ministerului Justiției din Regatul Maroc, domnul Mohammed Nassar, Inspector General, domnul Mustafa Ait Laraik, Șeful departamentului de cooperare administrativă și tehnică, domnul Fouad Mohyi, Director al Direcției Resurse Umane, domnul Redouane El Hassouny, reprezentant al presei și doamna Salma Benyamina, consilier al Ambasadei Regatului Maroc la București, iar din partea Curții Constituționale, doamna Marieta Safta, prim-magistrat-asistent, și doamna Claudia-Margareta Krupenschi, magistrat-asistent șef, director al cabinetului președintelui.

La solicitarea oaspeților, domnul Valer Dorneanu, președintele Curții Constituționale, a prezentat, pe scurt, aspecte privind organizarea și atribuțiile Curții Constituționale a României, oferind unele detalii de interes cu privire la procedura specifică invocării și soluționării excepțiilor de neconstituționalitate și a conflictelor juridice de natură constituțională între autoritățile publice.

Domnul Mohamed Aujjar, ministrul justiției din Regatul Maroc, și-a manifestat recunoștința față de discuțiile purtate cu partea română, în special în contextul în care domnia sa urmează să promoveze o inițiativă legislativă referitoare la  atribuția  Curții Constituționale a Regatului Maroc de a soluționa excepții de neconstituționalitate. Înaltul oaspete a apreciat tradiția Curții Constituționale a României în această materie, lansând invitația pentru o proximă întrevedere în Maroc.

 

* * *  

În perioada 18-20 martie 2019, o delegație a Curții Constituționale a României, condusă de domnul prof.univ.dr. Valer Dorneanu, președintele Curții și alcătuită din doamna Simona-Maya Teodoroiu, domnul Varga Attila, judecători, doamna Marieta Safta, prim-magistrat-asistent și doamna Claudia Margareta Krupenschi, director al cabinetului președintelui, magistrat-asistent șef, a efectuat o vizită oficială la Curtea Constituțională a Republicii Federale Germania, la invitația domnului Prof.Dr.h.c. Andreas VOßKUHLE, președintele Curții Constituționale a Republicii Federale Germania.

Vizita se înscrie în agenda bilaterală a celor două autorități de jurisdicție constituțională.

Temele abordate în cadrul discuțiilor au fost, în principal: Cooperarea pe mai multe niveluri între Curțile Europene, Raportul dintre Curtea Constituțională și Guvern și Rolul și atribuțiile Curții în materia conflictelor juridice de natură constituțională dintre autoritățile publice. De asemenea, o temă importantă s-a referit la conexiunile dreptului european cu identitatea constituțională europeană.

Pe marginea acestor subiecte au fost prezentate decizii relevante ale ambelor curți constituționale, prilej ce a dat naștere unui dialog viu și intens cu referire la metodele de interpretare și argumentarea logico-juridică utilizate în exercitarea controlului de constituționalitate, forța deciziilor constituționale și impactul acestora în plan național, precum și la rolul esențial al instanței constituționale în apărarea drepturilor și libertăților fundamentale, a ordinii și  a statului de drept.   

Întâlnirea a constituit un excelent prilej pentru consolidarea dialogului judecătorilor constituționali și a schimbului de opinii, într-un spirit de colegialitate și apreciere reciprocă.

* * * 

În perioada 18-19 martie 2019, domnul Benke Károly, magistrat-asistent şef, a participat la Reuniunea partenerilor antifraudă din statele membre ale Uniunii Europene, eveniment organizat la Bucureşti de Departamentul pentru lupta antifraudă – DLAF, în contextul deținerii de către DLAF a președinției grupului de lucru pentru combaterea fraudei – GAF pe durata exercitării de către România a Președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene. Prelegerea domnului Benke Károly s-a axat pe prezentarea jurisprudenţei relevante a Curţii Constituţionale în materie penală şi procedural penală cu incidenţă asupra combaterii fraudei, precum şi a punctelor de contact dintre Constituţie şi Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO).

 

* * *

În perioada 22-23 martie 2019, o delegaţie de magistraţi-asistenţi, compusă din doamnele Mihaela Senia Costinescu, Mihaela Ionescu, Daniela Ramona Mariţiu şi Cristina Teodora Pop şi domnul Benke Károly, a participat la Conferinţa Noile coduri penale la cinci ani de la intrarea în vigoare, organizată la Cluj-Napoca de Facultatea de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai şi de INPPA – Centrul teritorial Cluj, cu sprijinul Baroului Cluj şi în colaborare cu Editura Universul Juridic.


APRILIE


În perioada 2-4 aprilie 2019, o delegație a Curții Constituționale a României, condusă de domnul prof.univ.dr. Valer Dorneanu, președintele Curții și alcătuită din doamna Simona-Maya Teodoroiu, domnul Mircea Ștefan Minea, judecători, doamna Claudia Margareta Krupenschi, directorul de cabinet al Președintelui, magistrat-asistent șef și doamna Cosmina Marin, personal de specialitate juridică din cadrul Compartimentului de relații externe, relații cu presa și protocol, a efectuat o vizită oficială la Curtea Supremă a Israelului, la invitația doamnei Esther Hayut, președintele Curții Supreme.

Vizita se înscrie în agenda bilaterală a celor două autorități cu atribuții de jurisdicție constituțională.

Întrevederea a fost structurată în 4 sesiuni: Prezentare generală a sistemelor judiciare, Demnitatea umană, Multiculturalism și Procesul de selecție judiciară.

O temă distinctă, Prezentare generală a problemelor de securitate a fost abordată de domnul Uzi Vogelman, judecător al Curții Supreme a Israelului.

Discuțiile s-au desfășurat într-o atmosferă de colegialitate și respect reciproc, iar temele abordate au reliefat atât aspectele teoretice specifice celor două sisteme juridice, cât și practica celor două instanțe. 

Jurisprudența  relevantă a completat prezentările fiecărui raportor, iar prin dialogul activ pe marginea acestora s-a concluzionat asupra similarităților și deosebirilor celor două instanțe cu prerogative constituționale.

Cei doi președinți au apreciat întâlnirea ca fiind una deosebit de fructuoasă la nivelul cooperării bilaterale şi au convenit asupra importanţei continuării dialogului judiciar, în spiritul consolidării relațiilor de prietenie și colaborare reciprocă.

* * * 

În data de 12 aprilie 2019, Curtea Constituțională a României a organizat Conferința Internațională ”Identitatea constituțională națională în contextul dreptului european”. 

Manifestarea a avut loc la Palatul Parlamentului, Sala Nicolae Bălcescu și s-a bucurat de reprezentarea instanțelor de jurisdicție constituțională din Austria, Republica Cehă, Republica Croația, Republica Federală a Germaniei,  Republica Ungaria, precum și de participarea unei delegații a Societății Federaliste pentru Studii de Drept și Politică Publică din Statele Unite ale Americii. 

În deschiderea lucrărilor, președintele Curții Constituționale a României, domnul prof.univ.dr. Valer Dorneanu a subliniat importanța analizării identității constituționale naționale, o tematică actuală în contextul evoluției dreptului european și al conturării tot mai pregnante a conceptului de identitate constituțională europeană. Dialogul judecătorilor constituționali trebuie considerat esențial pentru o mai bună cunoaștere, definire și abordare a multiplelor dimensiuni ale relației dintre cele două concepte. 

Conferința a fost structurată în două sesiuni: 

Sesiunea I: Identitatea constituțională  națională – un concept regăsit. Această sesiune a fost prezidată de Prof. Christoph Grabenwarter, Vice-președintele Curții Constituționale a Austriei și a inclus prezentările doamnei Brigitte Bierlein, președintele Curții Constituționale a Austriei, doamnei Dr. Yvonne Ott, judecător al Curții Constituționale a Republicii Federale Germania, domnului  Dr. Varga Attila, judecător al Curții Constituționale a României și a domnului Lubomir Majercik, Șef al Departamentului de analiză/cercetare, Curtea Constituțională a Republicii Cehe.

Sesiunea II - Relația dintre identitatea constituțională și principiul priorității dreptului tratatelor -7 a fost moderată de domnul Dr.  Sulyok  Tamás, președintele Curții Constituționale a Ungariei și a inclus prezentările domnului Prof. Dr. Andreas L. Paulus, judecător al Curții Constituționale a Republicii Federale Germania, ale doamnei Simona Maya Teodoroiu, domnului Marian Enache, judecători ai Curții Constituționale a României, doamnei dr. Marieta Safta, prim magistrat-asistent al Curții Constituționale a României, a domnului Dr. Mario Jelušić, judecător al Curții Constituționale a Croației și, în final, a domnului Dr.  Sulyok  Tamás, președintele Curții Constituționale a Ungariei.

Fiecare lucrare a prezentat atât aspecte teoretice, cât și exemple concrete din practica jurisdicțională a fiecărei curți constituționale participante, iar întrebările, discuțiile și răspunsurile formulate pe marginea acestora au constituit un excelent prilej de dialog deschis pentru cunoașterea aprofundată a variatelor abordări ale conceptului de identitate constituțională națională la nivel statelor europene reprezentate.

În cuvântul de închidere a Conferinței, președintele Curții Constituționale a mulțumit tuturor colegilor pentru contribuțiile aduse prin implicarea activă în dialogul judecătorilor constituționali și a constatat, din discuțiile purtate, faptul că, pe de o parte, există o serie de caracteristici fundamentale comune pentru identificarea identității constituționale naționale și că, pe de altă parte, acest concept se armonizează în mod complementar cu identitatea constituțională europeană. Totodată, a evidențiat rolul esențial al instanțelor constituționale de a interpreta Constituția/Legea fundamentală în spiritul protejării identității constituționale naționale și și-a exprimat speranța continuării dialogului judiciar în scopul menținerii și întăririi relațiilor de colaborare și colegialitate între jurisdicțiile constituționale.

Materialele ce au fost prezentate în cadrul conferinței  vor fi ulterior incluse într-un volum editat în limbile română și engleză.