ȘEDINȚE DE JUDECATĂ

Mai 2019
DuLuMaMiJoVISa
   1234
567891011
12131415161718
192122232425
262728293031 

Judecător Mircea Ştefan Minea

Mircea Minea
Curriculum  vitae
Informaţii personale  
Nume / Prenume Minea Mircea Ştefan
Adresă Cluj – Napoca, Jud. Cluj, România
Telefon (+40-21) 414.21.09 
Tel. / Fax (+40-21) 313.42.04
E-mail mircea.minea@ccr.ro
   
Naţionalitate Română
   
Data naşterii 12.02.1950
   
Domenii de competenţă Dreptul finanţelor publice (drept financiar şi drept fiscal)
Drept financiar internaţional
Drept fiscal european
Drept comercial
Titularul cursurilor: Dreptul finanţelor publice, Drept financiar internaţional, Drept fiscal european, Obligaţii fiscale ale societăţilor internaţionale.
   
Experienţa profesională  
   
Perioada 15 iunie 2010 - prezent
Funcţia sau postul ocupat Judecător - numit de Camera Deputaţilor pentru un mandat de 9 ani
Numele şi adresa
angajatorului
Curtea Constituţională a României, Palatul Parlamentului, Calea 13 Septembrie nr.2, Intrarea B1, Sector 5, 050725 Bucureşti 40
Telefon: (+40-21) 414.21.30 Fax: : (+40-21) 414.21.39
Internet: http:/www.ccr.ro       E-mail: ccr@ccr.ro
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate
Juridic
Funcţii didactice 1998 – prezent  - profesor universitar titular
1995 – 1998 – conferenţiar universitar
1991 – 1995 – lector universitar
1979 – 1990 – cercetător ştiinţific şi cadru didactic asociat
Numele şi adresa
angajatorului
Facultatea de Drept – Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj – Napoca
Perioada 1999 – iunie 2010
Funcţia sau postul ocupat Şeful Catedrei de drept public 
Numele şi adresa
angajatorului
Facultatea de Drept – Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj – Napoca
Perioada 1995 - 2004
Funcţia sau postul ocupat Prodecan
Numele şi adresa
angajatorului
Facultatea de Drept – Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj – Napoca
Perioada 1998 – iunie 2010
Funcţia sau postul ocupat Arbitru
Numele şi adresa
angajatorului
Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Cluj
Perioada 1996 - 2004
Funcţia sau postul ocupat Membru al Senatului Universităţii
Numele şi adresa
angajatorului
Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj – Napoca
Perioada 1999 - 2006
Funcţia sau postul ocupat Expert evaluator
Numele şi adresa
angajatorului
Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior
Perioada 2000 - 2006
Funcţia sau postul ocupat Membru expert în Comisia „Drept şi Administraţie publică”
Numele şi adresa
angajatorului
Consiliului Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare
Perioada 2011 - 2012
Funcţia sau postul ocupat Membru
Numele şi adresa
angajatorului
Biroul Comisiei de Ştiinţe juridice din cadrul Panelului 4 al CNATDCU
Perioada 1999 - 2002
Funcţia sau postul ocupat Director de program (Grant)
Numele şi adresa
angajatorului
Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior
Perioada 1997 - prezent
Funcţia sau postul ocupat Membru în Comitetul ştiinţific
Numele şi adresa
angajatorului
Revista „Curentul Juridic” Târgu – Mureş
Perioada 2002 – prezent
Funcţia sau postul ocupat Membru în Comitetul ştiinţific
Numele şi adresa
angajatorului
„Revista Română de Drept al Mediului”
Perioada 1978 - 1979
Funcţia sau postul ocupat juristconsult
Numele şi adresa
angajatorului
I.T.A. Cluj
Perioada 1974 - 1978
Funcţia sau postul ocupat avocat
Numele şi adresa
angajatorului
Baroul Cluj
   
  Educaţie şi formare  
   
Perioada 1994
Calificarea / diploma obţinută Doctor în drept
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Teza de doctorat cu titlul „Constituirea societăţilor comerciale”  
Perioada 1969 - 1973
Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în drept
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Profil ştiinţe juridice
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Facultatea de Drept  - Universitatea  „Babeş-Bolyai” din Cluj – Napoca  
Perioada 1965 - 1969
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Liceul Teoretic Zărneşti, judeţul Braşov
   
Aptitudini şi competenţe personale  
   
Limba(i) maternă(e) Româna
   
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Autoevaluare   Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*)   Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba franceză     B 2  C 1         B 1        B 1      B 1
  (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
   
Informaţii suplimentare Publicaţii
- DREPTUL FINANŢELOR PUBLICE, vol.I - Drept financiar şi vol.II - Drept fiscal (în colaborare), Editura "Universul Juridic", Bucureşti, 2013, 2011.
- CODUL FISCAL COMENTAT (în colaborare), Editura "Wolters Kluwer România", Bucureşti, 2008.
- DREPTUL FINANŢELOR PUBLICE, ed. a VI-a, vol.I - Drept financiar şi vol.II - Drept fiscal (în colaborare), Editura "Wolters Kluwer România", Bucureşti, 2008.
- DICŢIONAR DE PROCEDURĂ CIVILĂ (în colaborare), Editura "Hamangiu", Bucureşti, 2007.
- FISCALITATEA ÎN EUROPA LA ÎNCEPUTUL MILENIULUI III (în colaborare), Editura "Rosetti", Bucureşti, 2006.
- LEGEA EVAZIUNII FISCALE - Comentarii şi explicaţii (în colaborare), Colecţia "Legi comentate", Editura "C.H. Beck", Bucuresti, 2006.
- DREPTUL FINANŢELOR PUBLICE, vol.I - Drept financiar şi vol.II - Drept fiscal (în colaborare), Editura "Sfera Juridică", Cluj-Napoca, 2006.

- DREPTUL FINANŢELOR PUBLICE (în colaborare), Editura "Accent", Cluj-Napoca, 2005.
- ELEMENTE DE DREPT FINANCIAR INTERNAŢIONAL, Editura "Accent", Cluj-Napoca, ediţia I - 2001,      ediţia a II-a actualizată şi augmentată – 2009.
- REGIMUL JURIDIC AL FINANŢELOR PUBLICE ÎN ROMÂNIA, Editura "Argonaut", Cluj-Napoca,1998.
- CONSTITUIREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE, Editura "Lumina Lex", Bucuresti, 1996.

- The Restrictive Constitutional Regime of Government Emergency Ordinances as Reflected in the Recent Case Law of the Constitutional Court of Roumania, în revista ”Curentul Juridic”, nr.1/2013.
- Există limitări constituţionale în procedura adoptării legilor prin angajarea răspunderii Guvernului în faţa Parlamentului?, în” Buletinul Curţii Constituţionale”, nr.2/2012.
- Câteva consideraţii relative la regimul juridic general al taxelor parafiscale în România, în ”Constantele dreptului – Culegere de studii”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012.

- Despre constituționalitatea taxelor parafiscale instituite în România, în “Buletinul Curţii Constituţionale”, nr.1/2011.
- Noul regim juridic al finanţelor publice locale în România, în "Revista Română de Drept al Afacerilor" nr.6/2006
- Accizele - categorie distinctă a monopolurilor fiscale, în "Analele Universităţii de vest din Timişoara” - Seria Drept, vol.2/2005
- Dreptul fiscal comunitar şi construcţia europeană, în revista "Studia Universitatis Babeş-Bolyai" nr.1/2003
- Regimul juridic actual al unor monopoluri fiscale în România, în Culegerea de Studii "ICELM -1 (Conferinţa Internaţională în Economie, Drept şi Management)", Târgu-Mureş, 2003
-
Alte 40 studii şi articole publicate în reviste de specialitate din ţară
-
Circa 50 de comunicări susţinute la diferite sesiuni ştiinţifice şi conferinţe organizate în ţară şi în străinătate
   

 

Ultima actualizare: 12 iunie 2013