ȘEDINȚE DE JUDECATĂ

Mai 2019
DuLuMaMiJoVISa
   1234
567891011
12131415161718
192122232425
262728293031 

Judecător Mona-Maria Pivniceru

pivniceru

 

         Curriculum vitae

Informaţii personale

 

Prenume / Nume

Mona-Maria PIVNICERU

Adresă

București, România

Telefon / Fax

(+40-21) 313.22.90.

E-mail

mona.pivniceru@ccr.ro

Naţionalitate

română

Data naşterii

09.09.1958

Experienţa profesională

Perioada

Funcția sau postul ocupat

 

9 iunie 2013 – prezent

Judecător al Curții Constituționale a României – numită prin Hotărârea Senatului României nr.12 din 26 martie 2013, pentru un mandat de 9 ani

Perioada

23 august 2012 - 27 martie 2013

Funcţia sau postul ocupat

Perioada

Funcția sau postul ocupat

Ministru de Justitie în Guvernul României

07 septembrie 2011 - 23 august 2012

Membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii

Perioada

2010 – 06 septembrie 2011

Funcţia sau postul ocupat

Magistrat la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Perioada

2008 - 2011

Funcţia sau postul ocupat

Reînvestită ca membru în Consiliul Ştiinţific al I.N.M. prin Hotărârea CSM nr.1382 din 11 decembrie 2008

Perioada

2007 - 2010

Funcţia sau postul ocupat

Profesor universitar la Catedra de drept public a Facultăţii de Drept, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi şi îndrumător doctorat, disciplinele:

1. Drept internaţional public – anul II

2. Protecţia juridică a drepturilor omului – anul IV

3. Convenţia Europeană a Drepturilor Omului – anul IV

4. Convenţia Europeană a Drepturilor Omului- Master drept european

5. Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Garanţii procedurale – Master ştiinţe penale

6. Practica CEDO – Master ştiinţe penale

Perioada

2005

Funcţia sau postul ocupat

Membru în Consiliul Ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii, prin Hotărârea nr.542 din 16 noiembrie 2005 a Consiliului Superior al Magistraturii

Perioada

2004

Funcţia sau postul ocupat

Formator în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii,pentru desfăşurarea activităţii de formare continuă a magistraţilor în disciplina „Drept civil”, prin Ordinul ministrului Justiţiei  nr.924/C din 26 martie 2004

Perioada

1999 – 2009

Funcţia sau postul ocupat

Magistrat la Curtea de Apel Iaşi

Perioada

1997 -2007

Funcţia sau postul ocupat

Conferenţiar universitar la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi

Perioada

1993

Funcţia sau postul ocupat

Magistrat la Tribunalul Iaşi

Perioada

1991

Funcţia sau postul ocupat

Magistrat la Judecătoria Iaşi

Perioada

1982

Funcţia sau postul ocupat

Avocat în cadrul Baroului de Avocaţi Vaslui

Educaţie şi formare

 

Perioada /diploma obţinută / Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

2008

Titlul de doctor în drept – specializarea drept civil. Lucrarea de doctorat cu tema “Efectele juridice ale contractelor aleatorii”, la Facultatea de Drept București, conducător ştiinţific prof. univ. dr. Corneliu Bîrsan, laureată cu distincţia Summa cum laude

2007

Îndrumător doctorat prin Ordinul ministrului nr.1805/2007 la disciplina “Drept internaţional public. Protecţia europeană a drepturilor omului. Convenţia Europeană a Drepturilor Omului”

2007

Titlul ştiinţific de profesor universitar, prin Ordinul ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr.1013/15.05.2007, Catedra de drept public a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii “Al. I.Cuza” din Iaşi

2001 – 2002

Susţinut referatele integrate formei de pregătire la doctorat în drept civil

2001

Titlul didactic de conferenţiar universitar, prin Ordinul ministrului nr.3950/05.06.2001, Catedra de drept public a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi

2001

Susţinut şi promovat examenele integrate formei de pregătire la doctorat în drept civil:

1. Partea generală. Persoana fizică şi persoana juridică

2. Teoria generală a obligaţiilor. Contracte speciale. Drept succesoral

3. Drept procesual civil

2000

Admisă la doctorat în specializarea drept civil, în cadrul Facultăţii de Drept – Universitatea Bucureşti,coordonator prof. Univ.dr. Corneliu Bîrsan

1999

Titlul de doctor în drept – specializarea drept internaţional public. Lucrarea de doctorat cu tema ”Răspunderea penală în dreptul internațional”, la Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi, coordonator profesor emerit Mihail Jakotă

1991

Susţinut şi promovat examenul de intrare în magistratură

1984

Susţinut şi promovat examenul de definitivat în avocatură

1982

Absolventă a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi

1978

Absolventă a Liceului “Mihail Sadoveanu” din Iaşi

Activitate de cercetare

 

2006

Membru cercetător în cadrul Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române, în două contracte de tip grant cu temele:

1. „Evoluţia, importanţa şi rolul cooperativelor agricole în contextul integrării României în Uniunea Europeană”

2. „Constituţia Europeană şi viitorul Constituţiei României”

(ambele în curs de derulare)

Coordonator, în parteneriat cu Asociaţia Alternative Sociale al proiectului „Îmbunătăţirea managementului şi transparenţei în sistemul judiciar din România”, proiect finanţat de Ambasada Britanică la Bucureşti prin linia de finanţare Global Opportunities Fund – REUNITING EUROPE PROGRAMME 2006/2007, având ca beneficiari Ministerul Justiţiei şi Institutul Naţional al Magistraturii – proiect finalizat;

Coordonator al proiectului „Home alone”, alături de Asociaţia Alternative Sociale, program finanţat de Ambasada Olandei la Bucureşti, având ca obiectiv studiul ştiinţific al fenomenului copiilor rămași singuri acasă, în scopul creşterii siguranţei publice prin prevenirea delincvenţei juvenile – proiect finalizat;

2005

Membru cercetător în proiectul „Studiu privind influenţa modificărilor legislaţiei fiscale şi de procedură civilă asupra obligaţiilor financiare ale societăţii comerciale”, contract nr.18153/2005, având ca director de proiect pe prof. Gheorghe Durac, program finalizat prin publicarea studiului de proiect la 28 noiembrie 2005;

Membru cercetător în programul de cercetare ştiinţifică pe anul 2006 cu tema „Riscul ca element de structură a obligaţiei sau cauză a contractelor”, sub auspiciile Academiei Române, Institutul de Cercetări Juridice -  proiect finalizat.

Aptitudini şi competenţe personale

 

Limba maternă

Română

Limbi străine cunoscute

Franceză

 

Autoevaluare

 

Înţelegere

Vorbire

Scriere

 

 

Nivel european (*)

 

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

 

 

Franceză

 

 

C

 

C

 

C

 

C

 

C

 

 

 

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

 

 

Premii şi distincţii

 

2013

Diploma de ”Patriot român”, acordată de Asociaţia Naţională a Veteranilor de război din România

2011

Premiul „Omul anului 2010 în România” acordat de jurnalul Cotidianul.ro

2009

Premiul „Istrate Micescu”, pentru lucrarea „Efectele juridice ale contractelor aleatorii”, acordat de Uniunea Juriştilor din România

1 decembrie 2009

Medalia comemorativă dedicată celebrării a 20 de ani de la declanşarea eroicei revoluţii române,  acordată de Liga Naţională a Luptătorilor pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 şi a Cinstirii Eroilor Martiri, România

2008

Distincţia „Reper moral şi profesional pentru ceilalţi magistraţi” acordată de Asociaţia  Magistraţilor  din  România 

2000

Ordinul Naţional ”Pentru Merit” în grad Comandor – pentru merite deosebite în elaborarea jurisprudenţei, reformarea justiţiei şi corecta aplicare a legii, prin Decretul prezidenţial nr.527 din 16 decembrie 2000

1982

Premiul I la Sesiunea ştiinţifică a Facultăţilor de Drept, secţia interdisciplinară, desfăşurată la Sibiu

1980

Premiul I la Sesiunea ştiinţifică a Facultăţilor de Drept, desfăşurată la Cluj-Napoca

1980

Premiul II la Sesiunea ştiinţifică a Facultăţilor de Drept, desfăşurată la Sibiu

1979

PremiulIIIla Sesiunea ştiinţifică studenţească – Universitatea „Al. I. Cuza” – Secţia drept constituţional

 

 

 

 

 

Participări simpozioane

 

2012

Participare la evenimentul intitulat ”Justiţia şi Statul de Drept”, organizat de Asociaţia  Magistraţilor din România, Asociaţia Procurorilor  din  România şi Fundaţia Română de Democraţie prin Drept, Bucureşti, 24 mai 2012.

Participare la conferinţa cu tema ”Întărirea comunicării şi cooperării între sistemul judiciar din România şi mass-media”, pentru dezbaterea proiectului ”Ghid privind relaţia dintre sistemul judiciar din România şi mass-media”, Bucureşti, 23 mai 2012.

Participare la Conferinţa Naţională cu tema ”Unificarea  practicii judiciare din România în materia cauzelor privind dreptul fundamental de acces la informaţii de interes public”, organizată de Institutul pentru Politici Publice împreună cu Uniunea Naţională a Judecătorilor din România, Bucureşti, 06 aprilie 2012

2011

Participare la conferinţa cu tema “Justice delayed, justice denied”, organizată de Parlamentul   European, Bruxelles, 06-08  noiembrie 2011.

Participare la masa rotundă cu tema „Revizuirea Constituţiei şi garanţiile privind independenţa justiţiei”, dezbatere organizată de Fundaţia ”Konrad Adenauer Stiftung” asupra reglementărilor propuse în proiectul de revizuire a Constituţiei cu privire la independenţa sistemului judiciar, Bucureşti, 28 septembrie 2011

2010

Participare la conferinţa internaţională „Ziua Europeană a luptei împotriva traficului de fiinţe umane”, organizată de Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane, Bucureşti, 18 octombrie 2010.

Participare la simpozionul naţional consacrat Zilei Justiţiei, cu tema „Constituţia şi dinamica dreptului în societatea contemporană”, organizat de Uniunea Juriştilor din România, Bucureşti, 02 iulie 2010

Participare la întâlnirea grupului de lucru din cadrul proiectului PHARE RO 2007/IB/JB-01 „Unificarea jurisprudenţei instanţelor şi parchetelor din România”, organizat de CSM în parteneriat cu Fundaţia Germană pentru Cooperare Judiciară Internaţională (IRZ), Bucureşti, 29-30 iunie 2010

Participare în calitate de moderator la cea de-a şaptea ediţie a Şcolii de vară a Institutului Naţional al Magistraturii cu tema „Etică şi deontologie”, Sovata, 21 – 25 iunie 2010

Participare la întâlnirea grupului de lucru din cadrul proiectului PHARE RO 2007/IB/JB-01 „Unificarea jurisprudenţei instanţelor şi parchetelor din România”, organizat de CSM în parteneriat cu Fundaţia Germană pentru Cooperare Judiciară Internaţională (IRZ), Bucureşti, 18 iunie 2010

Participare la conferinţa cu tema „Evaluarea magistraţilor şi a sistemului judiciar: cele mai bune practici la nivel european”, Bucureşti, 14 – 15 iunie 2010

Participare la conferinţa „Parteneriatul public-privat în sprijinul actului de justiţie”, organizată de Ambasada Marii Britanii şi G4S România cu lucrarea „Parteneriatul public privat, soluţie în procesul de reformă a justiţiei”, Bucureşti, 08 iunie 2010

Participare în calitate de moderator la seminarul cu tema „Condiţiile de admisibilitate a plângerii împotriva hotărârii Comisiei judeţene de fond funciar şi a acţiunii în anularea/constatarea nulităţii titlului de proprietate” organizat în cadrul programului de formare profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor, Piatra Neamţ, 28 mai 2010

Participare la întâlnirea grupului de lucru din cadru proiectului PHARE RO 2007/IB/JB-01 „Unificarea jurisprudenţei instanţelor şi parchetelor din România”, organizat de CSM în parteneriat cu Fundaţia Germană pentru Cooperare Judiciară Internaţională (IRZ), Bucureşti, 20 mai 2010

Participare la conferinţa „Inspecţia judiciară – garant al independenţei sistemului judiciar” organizată în cadrul proiectului Phare RO 2007/IB/JH-24 „Consolidarea inspecţiei judiciare din România”, Bucureşti, 10 – 11 mai 2010

Participare la întâlnirea grupului de lucru din cadrul proiectului PHARE RO 2007/IB/JB-01 „Unificarea jurisprudenţei instanţelor şi parchetelor din România”, organizat de CSM în parteneriat cu Fundaţia Germană pentru Cooperare Judiciară Internaţională (IRZ), Bucureşti, 30 aprilie 2010

Participare la întâlnirea grupului de lucru din cadrul proiectului PHARE RO 2007/IB/JB-01 „Unificarea jurisprudenţei instanţelor şi parchetelor din România”, organizat de CSM în parteneriat cu Fundaţia Germană pentru Cooperare Judiciară Internaţională (IRZ), Bucureşti, 12 aprilie 2010

Participare la întâlnirea grupului de lucru din cadrul proiectului PHARE RO 2007/IB/JB-01 „Unificarea jurisprudenţei instanţelor şi parchetelor din România”, organizat de CSM în parteneriat cu Fundaţia Germană pentru Cooperare Judiciară Internaţională (IRZ), Bucureşti, 23 martie 2010

Participare la conferinţa „Lideri pentru justiţie” – „Rolul elitelor într-o societate democratică”, Bucureşti, 03 martie 2010

Participare la conferinţa de prezentare a Twinning Light „Creşterea eficienţei sistemului de evaluare a activităţii profesionale a magistraţilor”, organizată de Consiliul Superior al Magistraturii împreună cu partenerii săi din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii din Republica Italia, Bucureşti, 24 februarie 2010

Participare la întâlnirea grupului de lucru din cadrul proiectului PHARE RO 2007/IB/JB-01 „Unificarea jurisprudenţei instanţelor şi parchetelor din România”, organizat de CSM în parteneriat cu Fundaţia Germană pentru Cooperare Judiciară Internaţională (IRZ), Bucureşti, 23 – 24 februarie 2010

Participare la întâlnirea grupului de lucru din cadrul proiectului PHARE RO 2007/IB/JB-01 „Unificarea jurisprudenţei instanţelor şi parchetelor din România”, organizat de CSM în parteneriat cu Fundaţia Germană pentru Cooperare Judiciară Internaţională (IRZ), Bucureşti, 19 februarie 2010

Participare la seminarul „Cum garantează Consiliul Superior al Magistraturii independenţa justiţiei? Analiza trecutului şi prefigurarea viitorului”, organizat de Freedom House şi Asociaţia Magistraţilor din România, Cluj Napoca, 18 februarie 2010

Participare la proiectul „Unificarea jurisprudenţei instanţelor şi parchetelor din România” organizat de CSM, proiect în curs de derulare, Program Phare Twinning Project RO/2007-IB/JH-01, Bucureşti, 29 ianuarie 2010

Participare la conferinţa „Aplicarea medierii în relaţia cu sistemul judiciar” organizată de Asociaţia Profesională a Mediatorilor din România în parteneriat cu Asociaţia Pro Medierea, Bucureşti, 20 ianuarie 2010

Participare la întâlnirea grupului de lucru din cadrul proiectului PHARE RO 2007/IB/JB-01 „Unificarea jurisprudenţei instanţelor şi parchetelor din România”, organizat de CSM în parteneriat cu Fundaţia Germană pentru Cooperare Judiciară Internaţională (IRZ) având ca teme „Formarea universitară juridică unitară”, „Specializarea judecătorilor” şi „Mecanisme procedurale pentru a sprijini o jurisprudenţă unitară”, Bucureşti, 15 ianuarie 2010

2009

Participare la întâlnirea grupului de lucru din cadrul proiectului PHARE RO 2007/IB/JB-01 „Unificarea jurisprudenţei instanţelor şi parchetelor din România”, organizat de CSM în parteneriat cu Fundaţia Germană pentru Cooperare Judiciară Internaţională (IRZ), 05 noiembrie 2009, Bucureşti

Participare la simpozionul „Politici publice în justiţie. Locul şi rolul justiţiei în statul de drept”, organizat de INM, cu lucrarea „Standarde în materie de independenţa justiţiei” şi moderarea lucrărilor pe data de 03 noiembrie şi partea a doua a zilei de 04 noiembrie, Program Phare, Bucureşti, 03-04 noiembrie 2009

Participare la seminarul „Audierea copilului în procedurile judiciare”, organizat de Asociaţia Alternative Sociale în parteneriat cu Institutul Naţional al Magistraturii, Iaşi, seminar desfăşurat în cadrul proiectului „Realizarea unui ghid de audiere a copilului în proceduri civile şi penale”, proiect implementat de Asociaţia Alternative Sociale în parteneriat cu Institutul Naţional al Magistraturii şi finanţat de Reprezentanţa UNICEF în România, 28 – 30 octombrie 2009

Participare la întâlnirea grupului de lucru din cadrul proiectului PHARE RO 2007/IB/JB-01 „Unificarea practicii jurisprudenţei instanţelor şi parchetelor din România”, organizat de CSM în parteneriat cu Fundaţia Germană pentru Cooperare Judiciară Internaţională (IRZ), cu tema „Reprezentarea domeniilor de drept, care necesită o atenţie deosebită cu privire la o aplicare coerentă şi consecventă a legii; definirea unui Curriculum, ce vizează probleme de drept pertinente şi elaborarea unui plan de implementare pentru 30 de seminarii”, Bucureşti, 27 octombrie 2009.

Participare la întâlnirea grupului de lucru din cadrul proiectului PHARE RO 2007/IB/JB-01 „Unificarea jurisprudenţei instanţelor şi parchetelor din România”, organizat de CSM în parteneriat cu Fundaţia Germană pentru Cooperare Judiciară Internaţională (IRZ), Bucureşti, 22 octombrie 2009

Participare la întâlnirea grupului de lucru din cadrul proiectului PHARE RO 2007/IB/JB-01 „Unificarea jurisprudenţei instanţelor şi parchetelor din România”, organizat de CSM în parteneriat cu Fundaţia Germană pentru Cooperare Judiciară Internaţională (IRZ), Bucureşti, 14 octombrie 2009

Participare la întâlnirea grupului de lucru din cadrul proiectului PHARE RO 2007/IB/JB-01 „Unificarea jurisprudenţei instanţelor şi parchetelor din România”, organizat de CSM în parteneriat cu Fundaţia Germană pentru Cooperare Judiciară Internaţională (IRZ), Bucureşti, 30 septembrie 2009

Participare în calitate de expert din partea INM la simpozionul cu tema „Perspectivele Codului de etică şi deontologie. Abordare europeană şi internaţională”, program Phare, Sovata, 29 iunie – 03 iulie 2009

Participare la sesiunea ştiinţifică organizată de Institutul de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu” – Academia Română, Secţia de Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociologice, cu tema „Relativitatea contemporană a răspunderii civile personale a magistraţilor”, Bucureşti, 29 aprilie 2009

2008

Participare la Congresul anual al Asociaţiei Internaţionale a Judecătorilor, Yerevan, Armenia, 07 – 11 septembrie 2008

Participare la simpozionul naţional consacrat Zilei Justiţiei cu tema „Sistemul judiciar în perioada postaderare” organizat de Uniunea Juriştilor din România, Bucureşti, 30 iunie 2008

Participare la sesiunea ştiinţifică organizată de Institutul de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu” – Academia Română, Secţia de Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociologice, cu tema „Mecanisme juridice de corectare a dezechilibrului prestaţiilor părţilor şi element aleatoriu”, Bucureşti, 17 aprilie 2008

Participare, în calitate de formator, la seminarul cu tema „Etică şi deontologie profesională pentru magistraţi”, componentă a programului „Promovarea integrităţii magistraţilor şi creşterea încrederii publicului în sistemul de justiţie”, proiect administrat de Asociaţia Alternative Sociale în colaborare cu Consiliul Superior al Magistraturii şi Institutul Naţional al Magistraturii, cu tema „O nouă viziune despre deontologia magistraţilor”, Braşov, 20 – 23 aprilie 2008

Participare la seminarul cu tema „Practica unitară în aplicarea legii accesului la informaţii de interes public, Legea nr.544/2001 – pentru o transparenţă reală la nivelul instituţiilor publice din România”, organizat de Asociaţia Magistraţilor din România, în parteneriat cu Institutul pentru Politici Publice Bucureşti, Cluj, 18 – 20 aprilie 2008

Participare la seminarul cu tema „Practica unitară în aplicarea legii accesului la informaţii de interes public, Legea nr.544/2001 – pentru o transparenţă reală la nivelul instituţiilor publice în România”, organizat de Asociaţia Magistraţilor din România, în parteneriat cu Institutul pentru Politici Publice, Bucureşti, Iaşi, 13 – 15 martie 2008

Participare, în calitate de formator, la seminarul cu tema „Etică şi deontologie profesională pentru magistraţi”, componentă a programului „Promovarea integrităţii magistraţilor şi creşterea încrederii publicului în sistemul de justiţie”, proiect administrat de Asociaţia Alternative Sociale în colaborare cu Consiliul Superior al Magistraturii şi Institutul Naţional al Magistraturii, cu tema „O nouă viziune despre deontologia magistraţilor”, Bucureşti, 18 – 20 februarie 2008

Participare, în calitate de formator, la seminarul cu tema „Etică şi deontologie profesională pentru magistraţi”, componentă a programului „Promovarea integrităţii magistraţilor şi creşterea încrederii publicului în sistemul de justiţie”, proiect administrat de Asociaţia Alternative Sociale în colaborare cu Consiliul Superior al Magistraturii şi Institutul Naţional al Magistraturii, cu tema „O nouă viziune despre deontologia magistraţilor”, Iaşi, 06–08 februarie 2008

2007

Participare la seminarul cu tema „Evaluarea activităţii profesionale a magistratului” organizat în cadrul proiectului de înfrăţire instituţională RO 04/IB/JHA-01 „Asistenţă pentru CSM”, 29 – 30 ianuarie 2007, Bucureşti şi la seminarul final, Bucureşti, 20 februarie 2007

Participare la programul „Crearea unei reţele de formatori în scopul de a asigura pregătirea membrilor comisiilor responsabile cu evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, Dutch Grant TF 054659” curs final de pregătire a judecătorilor pentru a constitui reţeaua de formatori, Braşov, 05 – 09 februarie 2007

Participare la seminarul cu tema „Formarea purtătorului de cuvânt magistrat în relaţia cu mass-media”, Balvanyos, 11– 15 februarie 2007, în calitate de coordonator program alături de Asociaţia Alternative Sociale, INM şi MJ

Participare la seminarul cu tema „Răspunderea civilă a magistraţilor şi noţiunile de rea-credinţă şi gravă neglijenţă în administrarea justiţiei, în conformitate cu art.99 lit. h) din Legea nr.303/2004”, organizat în cadrul proiectului Phare Twinning RO 04/IB/JH-01 „Asistenţă pentru CSM”, Bucureşti, 21 februarie 2007

Participare la seminarul cu tema „Formarea purtătorului de cuvânt magistrat în relaţia cu mass-media”, în calitate de coordonator de program alături de Asociaţia Alternative Sociale, INM şi MJ, Eforie Sud, 14-17 mai 2007

Participare la simpozionul naţional cu tema „Constituţia României şi exigenţele integrării europene. Posibile repere pentru revizuirea legii fundamentale”, organizat de Uniunea Juriştilor din România şi Camera Deputaţilor/Comisia Juridică, la Uniunea Juriştilor din România, 14 mai 2007, Bucureşti

Participare la seminarul cu tema „Modele şi opţiuni pentru o politică publică de asistenţă judiciară gratuită în România”, organizat de G.DS.I Transparency International România, Iaşi, 11-13 iunie 2007 şi 06 iulie 2007

Participare la cursurile de management organizaţional şi planificare strategică, organizat de Asociaţia Magistraţilor din România, la Sovata, 22 – 23 iunie 2007

Participare la a IV-a Conferinţă Anuală a Asociaţiei Juriştilor Maghiari din România, cu lucrarea „Interpretarea contractelor de întreţinere şi rentă viageră”,  loc. Arcuş, Sf. Gheorghe, jud. Covasna, 07 – 09 septembrie 2007

Participare la seminarul de formare de formatori în etică şi deontologie profesională pentru magistraţi, Gura Humorului, 13 – 17 septembrie 2007

Participare la Reuniunea Anuală a Uniunii Internaţionale a Magistraţilor, cu tema „Sancţiunile în caz de pasivitate a părţilor în procesul civil”, Trondheim, Norvegia,  23 – 26 septembrie 2007

2006

Participare la seminarul cu tema „Management şi colaborare interinstituţională” în cadrul proiectului „Optimizarea managementului şi creşterea transparenţei sistemului de justiţie din România”, administrat de Asociaţia Alternative Sociale în parteneriat cu Institutul Naţional al Magistraturii, Ministerul Justiţiei şi Asociaţia Magistraţilor Iaşi, finanţat de Global Opportunities Fund, RE-UNITING EUROPE PROGRAMME 2006/2007 prin Ambasada Marii Britanii la Bucureşti, Vatra Dornei, 20 – 22 septembrie 2006 şi 23 – 25 septembrie 2006, Iaşi, 11 – 13 decembrie. Temele de participare au fost:

1. „Dezbatere. Avantajele şi riscurile managerului

2. „Colaborare inter-instituţională – parteneriate. Listarea instituţiilor partenere şi identificarea de noi instituţii partenere

Participare la cursul iniţial de pregătire a judecătorilor de la curţile de apel şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în cadrul proiectului privind „Crearea unei reţele de formatori în scopul de a asigura pregătirea membrilor comisiei responsabile cu evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor”, organizat de Consiliul Superior al Magistraturii şi Institutul Naţional al Magistraturii, în realizarea Programului de asistenţă tehnică oferită de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Dutch Grant T.F. 054659), Bucureşti, 04 – 08 decembrie 2006

Participare la seminarul cu tema „Aplicarea unitară a criteriilor şi standardelor relevante în procesul de evaluare a activităţii profesionale a magistraţilor”, organizat în cadrul proiectului de înfrăţire instituţională RO 04/B/JHVA 011 „Asistenţă pentru Consiliul Superior al Magistraturii”, Bucureşti, 12 – 13 octombrie 2006

Participare la seminarul cu tema „Consiliul Superior al Magistraturii şi asociaţiile magistraţilor – diferenţele definitorii în termeni de atribuţii şi obiective, precum şi cu privire la ariile de parteneriat”, în cadrul proiectului de înfrăţire instituţională Phare RO 2004/IB/IHNOI „Asistenţă Twinning pentru Consiliul Superior al Magistraturii”, Bucureşti, 28 – 29 iunie 2006

Participare la seminarul cu tema „Practică neunitară în materie civilă”, organizat de Institutul Naţional al Magistraturii, Bucureşti, 08 – 09 mai 2006

Participare la simpozionul naţional cu tema „Relaţiile dintre mass-media şi sistemul judiciar” organizat de Uniunea Juriştilor din România, Consiliul Superior al Magistraturii, Asociaţia Civic-Media, Bucureşti, 29 iunie 2006

Participare la sesiunea ştiinţifică a Institutului de Cercetări Juridice – Academia Română, cu tema „Integrarea europeană şi dreptul românesc”, cu tema „Elementul aleatoriu în proiectul noului Cod Civil în materia răspunderii contractuale”, Bucureşti, 24 martie 2006.

Participare în grupul de lucru privind elaborarea ”Ghidului de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor”, sub egida Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutul Naţional al Magistraturii, Bucureşti, 04 – 10 aprilie 2006, 12 – 13 iunie 2006

2005

Participare la simpozionul naţional „Învăţământul juridic românesc – prezent şi perspectivă”, organizat de Uniunea Juriştilor din România, Bucureşti, 28 noiembrie 2005

2003

Participare la seminarul cu tema „Aspecte practice şi controversate referitoare la aplicarea Legii nr.10/2001” – organizat de Institutul Naţional al Magistraturii, Bucureşti, 09 – 12 februarie 2003

2002

Participare la colocviul cu tema „Dreptul mediului”, organizat de Institutul Naţional al Magistraturii, Bucureşti, 08 – 09 octombrie 2002

Participare la seminarul cu tema „Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Aspecte de drept civil”, organizat de Institutul Naţional al Magistraturii, desfăşurat în colaborare cu Comitetul Helsinki, Olanda, Braşov, 26 – 27 septembrie 2002

 

 

 

 

 

Apartenenţa la organizaţii profesionale

2008 - 2011

Preşedinte al Asociaţiei Magistraţilor din România, aleasă la a V-a Conferinţă Naţională a Magistraturii, A.M.R. 12 aprilie 2008, până în iulie 2010.

2005

Vicepreşedinte al Asociaţiei Naţionale a Magistraţilor din România

1994

Membru al Asociaţiei Naţionale a Magistraţilor din România

Membru al Asociaţiei Magistraţilor din Iaşi

 

 

 

 

 

Lucrări publicate

2016

”Fișe de drept civil. Partea generală. Persoane. Drepturi reale principale. Obligații. Contracte. Succesiuni. Familie”, în colaborare cu Gabriel Boroi, Tudor Vlad Rădulescu, Teona Rădulescu, Bogdan Nazat, Carla Alexandra Anghelescu, Dragoș Dumitru și Ioana Nicolae, Editura Hamangiu, București, 2016, 808 p., ISBN 978-606-27-0329-5

2015

”Receptarea principiului proporționalității în jurisprudența Curții Constituționale a României – influențe constituționale germane”, în colaborare cu Benke Károly, în Revista de Drept Constituțional nr.1/2015,  p.51-71

”Constitutionalisation of the obligations under international treaties and European Union binding acts – Constitutional Court of Romania”, în colaborare cu Benke Károly, în Vienna Journal on International Constitutional Law, vol.9, nr.3/2015, p.451-456  

2013

Codul civil adnotat – volumul I art.1-257 Despre legea civilă „Despre persoane”, în colaborare cu Pavel Perju, Corina Voicu, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2013, 384 p, ISBN 978-606-678-584-6

2012

Capitolul I ”Principii generale privind drepturile copilului remigrant” în “Metodologie de asistenţă psihosocială a copiilor remigranţi”, în colaborare cu Cătălin Luca, Alexandru Stelian Gulei, Liliana Foca, Mariana Pop, Oana Eugenia Amazulitei, Gabriel Acasandrei, Nicoleta  Ungurianu, Diana- Andreea Zaharia şi Milka-Nicoleta Rotaru, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012, 166p., ISBN 978-973-670-502-1

Noul Cod civil şi reglementările anterioare. Prezentare comparativă. Legea de punere în aplicare. Legislaţie conexă”, Ediția a 2-a, Colecţia Legislaţie, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012, 640 p. ISBN 978-606-522-743-9

2011

Contestaţia în anulare” – practică judiciară, în colaborare cuGeorgeta Protea, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2011, 296 p., ISBN 978-606-522-390-5

Probele în materie civilă” – practică judiciară, în colaborare cu Claudia Susanu, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2011, 456 p. ISBN 978-606-522-335-6

Efectele juridicizării şi ale judiciarizării , ca fenomene sociale, asupra eficacităţii jurisdicţionale”, în colaborare cu Marius Badea Tudose, Pandectele săptămânale, Editura Rosetti International, nr.26/2011, p.2-24.

Drept civil. Drepturile reale principale. Note de curs. Jurisprudenţa relevantă. Speţe. Teste grilă” în colaborare cu Gabriel Boroi, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2011, 208 p. ISBN 978-606-522-261-8

2010

Revizuirea în procesul civil” – practică judiciară, în colaborare cuGeorgeta Protea, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2010, 326 p. ISBN 978-606-522-266-3

2009

Capitolul I „Documente internaţionale în materia drepturilor copilului” în colaborare cu Cătălin Luca în „Ghid de audiere a copilului în procedurile judiciare”, coordonată împreună cu Cătălin Luca, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009, p 1-15

Capitolul II „Perspectivă psihologică asupra etapelor audierii copilului” în colaborare cu Cătălin Luca în „Ghid de audiere a copilului în procedurile judiciare”, coordonată împreună cu Cătălin Luca, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009, p. 16 -47

Procedura insolvenţei” practică judiciară 2006 – 2009”, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009, 408 p. ISBN 978-606-522-194-9, în colaborare cu Claudia Susanu

Nulităţile actului juridic civil” – practică judiciară, ediţie revăzută şi adăugită, în colaborare cuGeorgeta Protea, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009, 320 p. ISBN 978-606-522-149-9

Moştenirea legală şi testamentară. Împărţeala moştenirii”, ediţie revăzută şi adăugită, în colaborare cu Claudia Susanu şi Doiniţa Tătăruşanu, Editura Hamangiu, Bucureşti, 360 p. ISBN 978-606-522-135-2

Citarea şi comunicarea actelor de procedură” – practică judiciară, ediţie revăzută şi adăugită, în colaborare cu Doiniţa Tătăruşanu şi Claudia Susanu, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009,  200 p. ISBN 978-606-522-148-2

Efectele juridice ale contractelor aleatorii” – Editura Hamangiu, Bucureşti, 472 p. ISBN 978-606-522-119-2

Dreptul comun al contractelor de joc şi pariu”, în Studii de Drept românesc, (cotat CNCSIS)

2008

«Noţiunea autonomă de „viaţă familială”», în colaborare cu Corneliu Bîrsan, în revista „Buletinul CEDO” –   „Jurisprudenţa lunară a Curţii Europene a Drepturilor Omului”, nr.12/2008, p.88

«Noţiunea autonomă de „Libertate de asociere”», în colaborare cu Corneliu Bîrsan, în revista „Buletinul CEDO – Jurisprudenţa lunară a Curţii Europene a Drepturilor Omului” nr.11/2008, p.64

«Noţiunea autonomă de „lege”», în colaborare cu Corneliu Bîrsan, în revista „Buletinul CEDO – Jurisprudenţa lunară a Curţii Europene a Drepturilor Omului”, nr.09-10/2008, p.145-151

Codul civil adnotat”, vol. I art. 1-649, în colaborare cu Corneliu Bîrsan, Pavel Perju, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008, 673 p, ISBN 606-522-055-3

Drept civil. Partea generală. Explicaţii teoretice, speţe şi grile”, în colaborare cu prof. univ. dr. Gabriel Boroi, preparator univ. Tudor Vlad şi lector univ. Lucia Irinescu, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008, 280 p. ISBN 978-973-1836-94-2

Jurisprudenţa în materia fondului funciar”, în colaborare cu Georgeta Protea, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008, ISBN 978-606-522-039-3, 566 p.

Reglementări internaţionale cu relevanţă în materia deontologiei judiciare”, în colaborare cu Cătălin Luca, în lucrarea „Deontologia profesiei de magistrat. Repere contemporane”, coordonată împreună cu Cătălin Luca, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008, ISBN 978-606-522-036-2, p.28-64

Consultanţa şi consilierea în materie de etică”, în colaborare cu Cătălin Luca, în lucrarea „Deontologia profesiei de magistrat. Repere contemporane”, coordonată împreună cu Cătălin Luca, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008, ISBN 978-606-522-036-2, p. 120 – 134

Principalele mecanisme juridice de natură a corija dezechilibrul contractual şi elementul aleatoriu, în dreptul comunitar şi dreptul intern. Aspecte privind legislaţia şi practica judiciară”, comunicări prezentate la sesiunea ştiinţifică a Institutului de Cercetări Juridice, 17 aprilie 2008, sub egida Academiei Române, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008, pp.17-35, ISBN 978-606-5-22-074-4

2007

Drept internaţional public”, vol. I, ediţia a 2-a, Editura Hamangiu, Bucureşti, 345 p. ISBN 978-973-8957-41-1

Dezmembrămintele dreptului de proprietate. Practică judiciară”, Editura Hamangiu, Bucureşti 2007, ISBN 978-973-1720-93-7,  în colaborare cu Georgeta Protea

Prescripţia extinctivă şi principalele acţiuni în justiţie. Practică judiciară”, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007, în colaborare cu Carmen Moldovan

Analiza SWOT” (p.60-72) şi „Colaborare interinstituţională” (p.73-90) în colaborare cu Cătălin Luca, în lucrarea „Elemente de management judiciar”, coordonată împreună cu Cătălin Luca, Editura Hamangiu, Bucureşti 2007, ISBN 978-973-1936-06-5, 266 p.

Elemente de comunicare nonverbală” (p.105-120), în colaborare cu Cătălin Luca, din lucrarea „General şi particular în formarea purtătorului de cuvânt magistrat”, coordonată împreună cu Cătălin Luca, 161 p. Editura Hamangiu, Bucureşti, ISBN 978-973-1836-19-5

Dreptul la viaţă privată şi relaţiile de familie ale transsexualilor. Marja de apreciere a statelor”, în colaborare cu Carmen Moldovan, în Revista Română de Bioetică, vol. 5, nr.1, ianuarie-martie 2007, p.99-109 (cotat CNCSIS)

Riscul ca element de structură a obligaţiei sau cauză a contractelor”, în Studii de drept românesc, Academia Română, Institutul de Cercetări Juridice nr.1-2, ianuarie 2007, Editura Academiei Române, p.7-22, 2007

2006

Rezoluţiunea şi rezilierea contractelor. Practică judiciară”, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006, în colaborare cu Florin-Dorian Dăscălescu, ISBN 978-973-8957-13-8, ISBN 973-8957-13-3

Câteva observaţii privind considerentele Deciziei nr.205 din 15 mai 2003 a Curţii Constituţionale, referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.3 alin.4) din O.U.G. nr.69/1998 privind regimul de autorizare a activităţilor din domeniul jocurilor de noroc” Studia Universitatis Babeş Bolyai Iurisprudentia nr.2/2006 p.214-221

Contractul de întreţinere. Practică judiciară”, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006, ISBN 978-973-8957-49-4, ISBN 973-8957-49-4

Moştenirea legală şi testamentară. Împărţeala moştenirii. Practică judiciară”, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006, în colaborare cu Claudia Susanu şi Doiniţa Tătăruşanu, ISBN 978-973-8957-31-2, ISBN 973-8957-31-1

Citaţia şi comunicarea actelor de procedură în procesul civil. Jurisprudenţă”, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006, în colaborare cu Doiniţa Tătăruşanu şi Claudia Susanu, ISBN 10 973-8957-12-5, ISBN 13 978-973-8957-12-1, CIP 347.955

Nulităţile actului juridic civil. Jurisprudenţă”, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006, în colaborare cu Georgeta Protea, ISBN 10 973-8957-10-9, ISBN 13 978-8957-10-7, CIP 34791/11.04.2006.95 (498), 347.931:347.959 (498)

Recursul în procesul civil. Jurisprudenţă”, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006, în colaborare cu Nicolae Horia Ţiţ, ISBN 10 973-8957-12-5, ISBN 13 978-973-8957-12-1, CIP 347.955

Ordonanţa preşedinţială. Jurisprudenţă”, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006, în colaborare cu Carmen Moldovan, ISBN 973-8057-37-0, ISBN 978-973-8957-37-4

Drept internaţional public”, vol. I, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006, 319 p. ISBN 973-8957-41-9, ISBN 978-973-8957-41-1

Elemente fundamentale de drept internaţional public”, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006, ISBN 978-973-8957-40-4, ISBN 973-8957-40-0

Drept internaţional public – suport de curs”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Facultatea de Drept, Imprimeria Editurii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2006

Respectarea dreptului la corespondenţă cu referire la interceptarea convorbirilor telefonice. Ingerinţa statelor. Garanţii – art.8 par.2 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului”, în colaborare cu Carmen Moldovan, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, Ştiinţe juridice, tom.LII, 2006, p. 5-13 (cotat CNCSIS)

Elementul aleatoriu în proiectul  noului Cod civil în materia răspunderii contractuale”, în Integrarea europeană şi dreptul românesc, sub egida Academiei Române, Institutul de Cercetări Juridice (volum de comunicări prezentate la sesiunea ştiinţifică a Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române, 2006), Editura Tempus Dacoromania Comtera, Bucureşti, 2006, p.85-91, (cotat CNCSIS)

Transsexualismul – patologie sau libertate personală?”, în colaborare cu Carmen Moldovan, în Revista Română de Bioetică, Vol.4, nr.3, iulie – septembrie 2006, p 65 -82

Egalitatea de tratament a transsexualilor în ordinea juridică comunitară. Discriminarea transsexualilor. Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene”, în colaborare cu Carmen Moldovan în Revista Română de Bioetică, vol.4, nr.4, octombrie-decembrie 2006, p.5-15 (cotat CNCSIS)

Elementul alea în contractele încheiate pe piaţa de capital”, în colaborare cu Septimiu Panainte, în Acta Universitatis Lucian Blaga, Seria Iurisprudentia, nr.1-2/2006, p.1-11, Editura Hamangiu, p.11-12, (cotat CNCSIS)

Dreptul comun al contractelor conexe jocului şi pariului”, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Seria Iurisprudentia, nr.2/2006, p.199-206 (cotat CNCSIS)

2005

Interpretarea contractelor de întreţinere şi de rentă viageră”, în revista „Studii de drept românesc”, Academia Română, Institutul de Cercetări Juridice nr.1-2 ianuarie 2006, Editura Academiei Române p.177-186 (cotat CNCSIS)

Contract de asigurare. Forma încheierii contractului. Dovada existenţei lui” (comentariu la Decizia civilă nr.1060 din 05 iulie 2002 a Curţii de Apel Iaşi), în revista „Curierul judiciar”, nr.2/2005, p.1-13.

Sediul materiei privind stipulaţia pentru altul în cazul contractului de rentă viageră”, în revista „Curierul judiciar”, nr.1/2005, p.117-120

Deplasarea protecţiei dreptului la mediu din sfera drepturilor colective în cea a drepturilor individuale ale omului”, în colaborare cu Florin-Dorian Dăscălescu, în revista „Curierul judiciar”, nr.2/2005, p.94-109

Efectele rentei viagere cu pluralitate de subiecte”, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, (serie nouă), Ştiinţe juridice, tom L1, 2005, p.13-19 (cotat CNCSIS)

Modalitatea obligaţiei contractuale de întreţinere cu subiecte multiple”, în revista „Dreptul” nr.9/2005, p.72-78

Câteva observaţii privind excepţia de neconstituţionalitate a art.302 ind.1 alin. 1 lit.a) din Codul de procedură civilă”, în colaborare cu Nicolae-Horia Ţiţ, în revista „Curierul judiciar, nr.4/2005, p.20-24

Despre măsurile provizorii în sistemul Convenţiei Europene a Drepturilor Omului”, în colaborare cu Florin-Dorian Dăscălescu, în revista „Curierul judiciar”, nr.11/2005, p.133-144

2004

Convenţii. Rezoluţiune. Efecte raportat la actul subsecvent încheiat de cumpărător” (comentariu la Decizia civilă nr.80 din 21 ianuarie 2002 a Curţii de Apel Iaşi), în colaborare cu Maria Gaiţă, în revista „Curierul judiciar”, nr.1/2004, p.1-3

Cerere de chemare în judecată. Modificare. Motivarea acţiunii. Obiectul cererii. Distincţii” (comentariu la Decizia civilă nr.1000 din 21 iunie 2002 a Curţii de Apel Iaşi), în colaborare cu Maria Gaiţă, în revista „Curierul judiciar”, nr.1/2007, p.9-11

Mijloace de apărare. Excepţii. Distincţii” (comentariu la Decizia civilă nr.898 din 3 iunie 2002 a Curţii de Apel Iaşi), în colaborare cu Maria Gaiţă, în revista „Curierul judiciar” nr.2/2004, p.15-17

Încuviinţare executare silită. Existenţa titlului executor. Hotărâre de validare a popririi” (comentariu la Decizia civilă nr.614 din 19 aprilie 2002 a Curţii de Apel Iaşi), în colaborare cu Maria Gaiţă, în revista „Curierul Judiciar” nr.02/2004, p.17-19

Jurisprudenţa Curţii de Apel Iaşi în materie civilă pe anul 2002”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004, 228 p., în colaborare cu Maria Gaiţă, ISBN 973-588-131-4

Aplicarea stipulaţiei pentru altul în cazul contractelor aleatorii”, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi (serie nouă), Ştiinţe juridice, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2004, p.43-48, (cotat CNCSIS)

Eutanasia: unde se sfârşeşte protecţia dreptului la viaţă”, în colaborare cu Florin-Dorian Dăscălescu, în „Revista Română de Bioetică”, vol. II nr.2 aprilie – iunie 2004, p.70-77 (cotat CNCSIS).

2003

Convenţie. Elemente. Lipsa de discernământ. Caracterizare” (comentariu la Decizia civilă nr.1771 din 23 octombrie 2001 a Curţii de Apel Iaşi), în revista Curierul Judiciar nr.4/2003, p.29-31, în colaborare cu Maria Gaiţă.

Bunuri comune ale soţilor. Bunuri proprii. Condiţii de calificare. Reconstituirea dreptului de proprietate în condiţiile Legii nr.18/1991” (comentariu la Decizia civilă nr.1549 din 02 octombrie 2002 a Curţii de Apel Iaşi) în revista Curierul Judiciar  nr.4/2003, p.31-33, în colaborare cu Maria Gaiţă.

Drept de proprietate. Teren dobândit în temeiul unui antecontract de vânzare-cumpărare. Reconstituire în temeiul Legii nr.18/1991. Persoană îndreptăţită” (comentariu la Decizia civilă. nr.1690 din 23 octombrie 2002 a Curţii de Apel Iaşi), în revista „Curierul judiciar” nr.05/2003, p.22-24, în colaborare cu Maria Gaiţă

Divorţ. Autoritate tutelară. Necitare. Consecinţe” (comentariu la Decizia civilă nr.805/17 mai 2002 a Curţii de Apel Iaşi, în revista „Curierul judiciar” nr.5/2003, p.22-24, în colaborare cu Maria Gaiţă

Principalele acţiuni în justiţie izvorâte din contractul de întreţinere şi prescripţia extinctivă privitoare la acestea”, în colaborare cu Maria Gaiţă, în revista „Dreptul” nr.08/2003, p.76-84

Principiile fundamentale ale sistemului european de protecţie a drepturilor omului în legătură cu biomedicina”, în colaborare cu Horia Ţiţ, în Revista Română de Bioetică, vol. I, nr.3, iulie – septembrie 2003, p. 29-36, (cotat CNCSIS)

Contract de întreţinere. Decesul întreţinătorului. Rezoluţiunea contractului. Condiţii” (comentariu la Decizia civilă nr.1164 din 27 iunie 2001 a Curţii de Apel Iaşi), în colaborare cu Maria Gaiţă, în revista Curierul Judiciar nr.10/2003, p. 1-5

Elementul aleatoriu în contractele civile”, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” – Iaşi (serie nouă), Ştiinţe juridice, tom XLIX, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2003, p.51-59, (cotat CNCSIS)

Limita inferioară a dreptului la viaţă între protecţia fetusului uman, dreptul la avort şi progresul ştiinţelor biomedicale”, în colaborare cu Florin-Dorian Dăscălescu, în „Revista Română de Bioetică”, vol. I, nr.4, octombrie – decembrie 2003, p.114-122, (cotat CNCSIS)

2002

Jurisprudenţa Curţii de Apel Iaşi în materie civilă pe anul 2001”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 311 p., în colaborare cu Maria Gaiţă, ISBN 973-588-588-3

2001

Jurisprudenţa Curţii de Apel Iaşi în materie civilă pe anul 1999”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 260 p., în colaborare cu Maria Gaiţă, ISBN 973-588-321-X

Jurisprudenţa Curţii de Apel Iaşi în materie civilă pe anul 2000”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 275 p., în colaborare cu Maria Gaiţă, ISBN 973-588-420-8

Drept de creanţă. Obligaţia de a plăti o sumă de bani. Creanţă de natură civilă. Neîndeplinirea obligaţiei la data scadenţei. Consecinţe”, în revista „Dreptul nr.10/2001, p.184-197, în colaborare cu Maria Gaiţă

Cauze de excludere a caracterului penal al faptei potrivit Statutului Curţii Criminale Internaţionale”, publicat în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” – Iaşi (serie nouă), Ştiinţe Juridice, tom XLVI – XLVII, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2000 – 2001, p.147-155 (cotat CNCSIS)

Jurisprudenţa Curţii de Apel Iaşi în materie civilă pe anul 1998”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 200 p., în colaborare cu Maria Gaiţă, ISBN 973-588-131-4

Căi de atac. Efect devolutiv. Recurs. Limite” (Curtea de Apel Iaşi, Decizia civilă nr.618 din 25 mai 1998), în revista „Dreptul” nr.01/2000, p.154-157, în colaborare cu Maria Gaiţă.

Răspundere civilă. Contract între părţi. Temeiul juridic al răspunderii” (Curtea de Apel Iaşi, Decizia civilă nr.508 din 04 mai 2000), în revista „Dreptul” nr.5/2000, p.141-147, în colaborare cu Maria Gaiţă

1999

Răspunderea penală în dreptul internaţional”, seria Ştiinţe Juridice, Collegium, Editura Polirom, Iaşi, 200 p., ISBN 973-683-228-7

Drept civil. Drepturi reale”,  Editura Institutul European Iaşi, 292 p., în colaborare cu Corneliu Bîrsan şi Maria Gaiţă, ISBN 973-586-042-2

1997

Contravenţia”, Editura Institutul European Iaşi, 260 p., în colaborare cu Petru Susanu şi Dan-Constantin Tudurache, ISBN 973-586-054-6

Executare silită. Titlu executoriu cu obligare alternativă (în natură sau prin echivalent bănesc). Executare prin echivalent. Condiţii”, în revista „Dreptul” nr.4/1997 p.107-110, în colaborare cu Maria Gaiţă

1995

Modalitatea de soluţionare a litigiilor ivite în procedura de emitere a certificatelor de atestare a dreptului de proprietate a societăţilor comerciale cu capital de stat”, în revista „Dreptul” nr.9/1995, p.28, în colaborare cu Dan-Constantin Tudurache.

1994

Exercitarea acţiunii oblice şi acţiunii pauliene în cadrul contractului de întreţinere”, în revista „Dreptul” nr.2/1994, p.35-43, în colaborare cu Dan-Constantin Tudurache

Executarea silită. Contestaţie la executare. Termen. Ordonanţa de adjudecare” – în revista Dreptul nr.4/1994, p.75-81, în colaborare cu Dan-Constantin Tudurache.

LUCRĂRI COORDONATE

2013

”Codul civil adnotat,Vol.IIIart.535-952, Despre bunuri”, în colaborare cu Pavel Perju, Georgeta Protea, Claudia Susanu, Editura Hamangiu, București, 2013, 916 p., ISBN 978-606-678-586-0

2010

Traducerea lucrării „Judecătorii şi mondializarea”, autori Jullie Allard şi Antoine Garapon, Editura Rosetti Educational, Bucureşti, 2010, 127 p. ISBN 978-973-7881-64-9.

2009

Ghid de audiere a copilului în procedurile judiciare”, împreună cu Cătălin Luca, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009, 256 p. ISBN 978-606-522-200-7

Traducerea lucrării „Tratat de drept european al drepturilor omului”, Jean-Francois Renucci, Editura Hamangiu, Bucureşti,  2009, 1127 p., ISBN 978-606-522-092-8

2008

Revista „Buletinul Curţii Europene a Drepturilor Omului

Deontologia profesiei de magistrat. Repere contemporane”, împreună cu Cătălin Luca, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008, ISBN 978-606-522-036-2, 221 p.

2007

General şi particular în formarea purtătorului de cuvânt magistrat”, în colaborare cu Cătălin Luca, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007, 160 p. ISBN 978-973-1836-19-5

Elemente de management judiciar” în colaborare cu Cătălin Luca, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007, 266 p, ISBN 978-973-1936-06-5

ALTE ACTIVITĂŢI

- Membru în colectivul ştiinţific şi editorial al „Revistei de economie socială”;

- Membru în colegiul ştiinţific de redacţie al revistei „Pandectele săptămânale”;

- Fondatoare a revistei  „Buletinul Curţii Europene a Drepturilor Omului”;

- Participat în colectivul de lucru care a elaborat „Codul deontologic al magistraţilor. Ghid de aplicare” – coordonator judecător Î.C.C.J. Florin Costiniu, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007, 218 p. ISBN 978-973-1836-31-7.