ȘEDINȚE DE JUDECATĂ

Mai 2019
DuLuMaMiJoVISa
   1234
567891011
12131415161718
192122232425
262728293031 

Judecător Simona-Maya Teodoroiu

Conf.univ.dr.Simona-Maya TEODOROIU

46 de ani

Experiența profesională : 

Februarie 2015 – prezent: Judecător al Curţii Constituţionale a României

Februarie 2013 - prezent: Conferenţiar universitar (1994-2000 – asistent universitar, 2000-2012 – lector universitar) - drept civil, dreptul mediului, dezvoltare durabilă şi protecţia mediului, Facultatea de Administrația Publică – Școala Naţională de Știinţe Politice şi Administrative (SNSPA), Bucureşti; 2012 – prezent, lector universitar şi, ulterior, conferenţiar universitar, Facultatea de Drept – Universitatea “Titu Maiorescu” din Bucureşti;

Ianuarie 1994 – prezent: Academia Română – Institutul de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu”, Cercetător ştiinţific (în prezent, Cercet.şt.principal,gr.III). Autor sau co-autor al mai multor lucrări de cercetare, articole, studii şi cărţi publicate în reviste de specialitate, române şi străine (a se vedea, în anexă, o selecţie a celor mai importante).

Mai 2012 – ianuarie 2013 şi aprilie 2013 – februarie 2015: Secretar de Stat, Ministerul Justiţiei (MJ)

Principalele activităţi şi responsabilităţi:

- Coordonarea activităţii de monitorizare şi raportare, în contextul Mecanismului de Cooperare şi Verificare, instituit prin decizia CE nr. 928/2006;

- Coordonarea elaborării contribuţiei României (în domeniul justiţiei) la grupurile de lucru ale Consiliului şi Comisiei Europene;

- Coordonarea pregătirii contribuţiei României în domeniul justiţiei, pentru reuniunile miniştrilor în cadrul Consiliilor „Justiţie şi Afaceri Interne”;

- Coordonarea implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie(SNA), a cooperării internaţionale şi a reprezentării României în cadrul mecanismelor regionale şi internaţionale de prevenire a criminalităţii şi corupţiei (aspectele de competenţa MJ);

- Coordonarea activităţii de programare, implementare, monitorizare şi evaluare a atingerii obiectivelor şi rezultatelor proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, acordate pentru domeniul justiţiei şi libertăţilor fundamentale de Uniunea Europeană sau de alţi donori, în cadrul programelor  comunitare gestionate de Comisia Europeană, în cadrul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, al Mecanismului Financiar Norvegian 2009 – 2014 (în calitate de Operator de Program), al fondurilor structurale şi al altor programe şi proiecte bilaterale;

- Coordonarea implementării proiectului „Reforma sistemului judiciar”, finanţat de Banca Mondială (Împrumut IBRD RO – 4811);

- Coordonarea activităţii de elaborare a proiectelor de acte normative având ca obiect ratificarea, aprobarea sau aderarea României la tratatele internaţionale în domeniul cooperării judiciare internaţionale, precum şi a unor aspecte circumscrise relaţiilor internaţionale ale MJ (participări la grupuri de lucru coordonate de Consiliul Europei, OECD, instituţii ale Uniunii Europene, alte instituţii şi organisme internaţionale);

- Coordonarea activităţii de avizare a proiectelor de acte normative iniţiate de alte ministere, având ca obiect ratificarea, aprobarea, acceptarea sau, după caz, aderarea la tratatele internaţionale;

 - Gestionarea operaţiunilor de angajare şi ordonanţare a cheltuielilor în calitate de ordonator principal de credite (2012, 2014);

- Coordonarea activităţii altor direcţii şi departamente din cadrul Ministerului Justiţiei, atribuită prin ordin al ministrului justiţiei.

Ianuarie 2013 – Aprilie 2013: Secretar de stat, Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine (DPIIS), Guvernul României;

Februarie 2005 - Mai 2012: Consilier juridic asimilat magistratului, Șef al Unităţii Programe Internaţionale, din cadrul Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Coordonator (desk officer) al programelor finanţate de Banca Mondială (programele PAL-PPIBL, 2005, 2006, respectiv Programul privind Reforma Sistemului Judiciar, Împrumut IBRD RO – 4811, 2006-2012, în beneficiul CSM, INM, ŞNG şi al instanţelor);  expert naţional în cadrul programului PAL-PPIBL al Băncii Mondiale intitulat „Analiza sistemului de măsurare şi monitorizare a performanţei judiciare în România”, 2006;

Februarie 2001 - ianuarie 2005: Director al Direcţiei Afaceri Europene şi Programe şi Secretar de stat (mai 2002 – ianuarie 2005), Ministerul Justiţiei. SPO (Senior Project Officer), coordonator al activităţilor legate de implementarea programelor PHARE pentru sistemul judiciar român (2002-2004; DSPO - 2001-2002), precum şi al altor programe bilaterale; membru al Delegaţiei Române pentru negocierea cap. 24 – JAI şi al Grupului interministerial pentru redactarea Tratatului de Aderare a României la UE; coordonator al activităţii Ministerului Justiţiei în calitate de membru al Comisiei Naţionale pentru integrarea României în NATO, în special privind cap. 1 – Probleme politice şi economice şi cap.5 – Legislaţie; participant la rundele  de convorbiri privind Protocolul de Aderare a României la NATO şi la elaborarea documentaţiei necesare în acest sens; coordonator al activităţii de implementare a proiectelor finanţate de Banca Mondială, în beneficiul Ministerului Justiţiei;

1998-2001: Expert guvernamental - Departamentul pentru Integrare Europeană al Guvernului României, respectiv Secretar I - Ministerul Afacerilor Externe, Direcţia Pregătire Negocieri; Desk-officer şi expert în cadrul grupului de lucru pentru elaborarea documentelor de poziție la capitolului 9 – Transporturi şi capitolul 14 – Energie, în cadrul negocierilor de aderare a României la UE; Membru al primei echipe române de pregătire şi derulare a negocierilor de aderare la UE; Membru în comisia inter-instituţională pentru pregătirea activităţilor de screening privind capitolul 22 – Mediu (1999) şi Sub-comitetul nr.6 - Transport, energie şi mediu (1998, 1999, 2000) şi în alte reuniuni de lucru şi de coordonare UE-România;

Iulie 2007 – octombrie 2010 (primul mandat), noiembrie 2010 – noiembrie 2014 (cel de-al doilea mandat), Membru al Consiliului Naţional de Integritate(CNI), reprezentant al Grupului parlamentar din Senat al Partidului Social – Democrat (PSD);

2014 – prezent: Membru al Comitetului coordonator (Board of Directors) al EPLO (European Public Law Organization);

2013 – 2015: Membru al Board of Trustees, ERA (Academy of European Law);

2002 - 2009 (un mandat) : Membru al Delegaţiei României la Curtea Permanentă de Arbitraj (PCA), Haga;

1996 - Raportor naţional pentru protecţia juridică a mediului, în cadrul reţelei „Droit de l’Environnement” a AUPELF – UREF (în prezent, AUF), Dakar, Senegal.

Principalele calificări profesionale şi diplome obţinute:

Doctor în drept - Academia Română, Institutul de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu”, specializarea Drept civil. Teza de doctorat, intitulată „Repararea civilă a daunei ecologice”, a fost elaborată în cadrul Programului “Allocation de recherche” al AUF (Agence Universitaire de la Francophonie), iulie 2002

Absolventă a Liceului de Filologie - Istorie “Elena Cuza”  din Craiova, profil filologie-istorie (cu media 10,00 la examenul de bacalaureat, şef de promoţie) şi a Universităţii din București – Facultatea de Drept (licenţă în drept, 1993-94) 

Diplome de absolvire a cursurilor Facultăţii Internaţionale de Drept Comparat – Strasbourg, sub autoritatea Academiei de Drept Comparat, Paris, Franţa (ciclurile de formare I şi II), 2000 şi 2001

Stagiar, Comisia Europeană (Direcţia Generală Mediu, unitatea Afaceri Internaţionale şi Mediu), 1999 (stagiar structural)

Absolvent al unor programe de formare continuă (drept european, politici publice ale sistemului judiciar) în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii (INM), 2009, 2010

Certificat de participare - Banca Mondială – JUST-PAL („Justice Sector Peer-Assisted Learning”), Conferinţa de constituire şi lansare a reţelei JUST-PAL (în calitate de membru), Atena (Grecia) şi Haga (Olanda), 2011, 2012

Certificat de participare la programul “Administrarea sistemului judiciar din perspectivă organizatorică şi strategică” - cursuri de pregătire, seminarii şi dezbateri, organizate de Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Justiţiei din Olanda (MTEC/EVD), Haga, 2007

Certificat de absolvire a cursului de pregătire „New Quality Systems Manager”, derulat la CSM de Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd. (LRQA Bucharest), 2011

Anexă

Lista lucrărilor publicate:

A. Monografii (în calitate de autor)

1. „Răspunderea civilă pentru dauna ecologică”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003, 460 pagini

B. Tratate şi cursuri universitare (în calitate de autor şi co-autor)

1. „Elemente de drept civil. Noţiuni generale, principii. Persoane şi bunuri. Obligaţii civile şi contracte speciale. Răspunderea civilă”, Editura C.H.Beck, Bucureşti, decembrie 2012 (ianuarie 2013), 358 pagini

2. „Dreptul mediului şi dezvoltării durabile”, curs universitar, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009, 301 pagini

3. Drept constituţional şi instituţii politice contemporane”, vol. I şi  II (autor I.Teodoroiu), colaborator la partea I, titlul VI şi partea a II-a, titlurile VIII şi IX, Editura Sylvi, Bucureşti, 2001

4. „Drept civil: concepte fundamentale, persoane şi bunuri, obligaţii civile, contracte speciale”, autor, curs universitar (compendiu),   Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004, 271 pagini

5. „Drept constituţional şi instituţii politice contemporane”, co-autor, alături de I.Teodoroiu, Editura Univers Juridic, Bucureşti, 2005

6. „Contencios constituţional. Contencios administrativ şi fiscal. Jurisprudenţă şi adnotări”, co-autor, alături de L.Giurgiu, I.Teodoroiu, C.G.Zaharie, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2006

   C: Articole, studii, comentarii în publicaţii de specialitate (o selecţie a celor mai importante)

1. Prezumţia de nevinovăţie şi constituţionalitatea unor norme procesuale” (co-autor, alături de dr.I.Teodoroiu), în Revista Dreptul, nr.5/1995

2. Normă şi deontică”, în Revista Juridică a Olteniei, nr.1-2/1995

3. Legalitatea oportunităţii şi principiul constituţional al proporţionalităţii”, co-autor, în  Revista Dreptul, nr.7/1996

4. La planification economique et l’environnement”, în cadrul lucrării “Quelles institutions de l’environnement pour le developpement durable en Europe Centrale et de l’Est?”, co-autor, împreună cu prof.dr.Marilena Uliescu şi prof.dr.Mircea Duţu, în vol. „ Les obstacles institutionelles a une articulation adequate entre les politiques de protection de l’environnement et developpement”, Coll. AUPELF-UREF (AUF)  “Droit de l’environnement”, Universite de Limoges (France), 1996

5. Vers un droit de l’environnement urbain. Le rapport national roumain” – culegere publicată de Universitatea din Limoges (Editura Bruylant),  în 1997, urmare a colocviului AUPELF-UREF de la Dakar, Senegal, 1996

6. „La mise en oeuvre nationale du droit internationale de l'environnement dans les pays francophones. Le rapport national roumain” (co-autor, alături de prof.dr.M.Duţu şi prof.dr.M.Uliescu), volum coordonat de prof.Michel Prieur, AUF (Agence Universitaire de la Francophonie), Editura Pulim, Paris, 2003

7. Considération a l’egard de la legislation roumaine réglementant le domain des organismes modifiés genetiquement ‘’, publicată în Revista “Studii de Drept Românesc”, Bucureşti, Nr.3-4/ 2001

8. Aspecte ale preluării acquis-ului comunitar de mediu în legislaţia română, cu o privire specială asupra legislaţiei orizontale”, publicată în Revista “Studii de Drept Românesc”, Bucureşti, iunie 2002

9. „Desfăşurarea Convenţiei de înfrăţire între administraţia penitenciarelor din România şi Direcţia Instituţiilor Penitenciare din Spania”, (co-autor), Revista Administraţiei Penitenciare din România (ANP), nr.2/2002, ISSN 1583-0365

10. Transpunerea în legislaţia română a actelor normative privind produsele chimice, din cadrul acquis-ului comunitar de mediu” (co-autor, alături de Silvia Zaharia), în Revista “Studii de Drept Românesc”. Serie noua, An 2002,V. 14 (47)/ nr. 3-4 (iul.-dec.), p. 391-406

11. Noi valenţe ale aplicării principiului precauţiei în dreptul comunitar al mediului”, în vol. „Integrarea europeană şi dreptul românesc”, 320 pagini, sub egida Institutului de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române, Editura Tempus,  Bucureşti, 2006, pag. 115-121, ISBN 973-9205-79-8 , ISBN 10 973-7782-37-2  821.135.1-31

12. „Noi aspecte privind regimul juridic al deşeurilor la nivel comunitar european”, (partea I), Revista Studii de Drept Românesc, an 19(52) nr.1-2 (ianuarie-iunie), Bucureşti, 2007, pag.79-93 şi partea a doua, Revista Studii de Drept Românesc, an 20(53) nr.1-2(ianuarie-iunie), 2008, pag.199-211, ISSN 1220-5427

13. „Noi aspecte privind regimul juridic al deşeurilor la nivel comunitar european”, în volumul ”Dreptul comunitar şi dreptul intern. Aspecte privind legislaţia şi practica judiciară”, 316 pagini, sub egida Institutului de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008, pag.105-114, ISBN 978-606-522-074-4

14. Asistenţa oferită de Banca Mondială în beneficiul sistemului judiciar român. O perspectivă sintetică a proiectelor gestionate de Consiliului Superior al Magistraturii şi instituţiile aflate în coordonarea sa – Institutul Naţional al Magistraturii şi Şcoala Naţională de Grefieri”, co-autor alături de jud.Ana-Cristina Lăbuş, membru CSM, Revista „Justiţia în actualitate” – Revista Consiliului Superior al Magistraturii, anul II, nr.1, Editura Treira, Bucureşti, 2008, pag.16-19, ISSN 1843-4703

15. „Implementarea Strategiei de comunicare şi relaţii publice a sistemului judiciar. Obiective şi priorităţi”, Revista „Justiţia în actualitate” – Revista Consiliului Superior al Magistraturii, anul II, nr.3, Editura Treira, Buc., 2008, pag.26-28, ISSN 1843-4703

16. Asistenţa oferită de Banca Mondială în scopul pregătirii judecătorilor, procurorilor şi grefierilor români şi al consolidării capacităţii instituţionale a Institutului Naţional al Magistraturii(INM) şi a Şcolii Naţionale de Grefieri(ŞNG). O prezentare sintetică a proiectelor în domeniu, gestionate de Consiliului Superior al Magistraturii şi instituţiile aflate în coordonarea sa”, co-autor alături de jud.Ana-Cristina Lăbuş, Membru al CSM, jud. D.Ungureanu, Director adjunct al INM şi jud. C.Crăciunescu, Director ŞNG, Revista „Justiţia în actualitate” – Revista Consiliului Superior al Magistraturii, nr.1/2009, Editura Treira, Bucureşti, 2009, ISSN 1843-4703

17. „Schimbările climatice. Legislaţia recentă şi jurisprudenţa la nivel european şi naţional” (în volumul „Dreptul românesc în contextul exigenţelor europene”, 700 pagini, sub egida Institutului de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române), Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009, ISBN 978-606-522-192-5, pag.16-26

18. Implementarea unui Sistem de Management al Calităţii în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii – proiect finanţat de Programul privind Reforma Sistemului Judiciar al Băncii Mondiale”, co-autor alături de jud.Ana-Cristina Lăbuş, Membru CSM, Revista „Justiţia în actualitate” – Revista Consiliului Superior al Magistraturii, nr.3/2010, Editura Treira, Bucureşti, 2010, ISSN 1843-4703

19. „Instrumente juridice pentru protecţia mediului. O perspectivă europeană”,  în volumul ”Dinamica dreptului românesc după aderarea la Uniunea Europeană”, sub egida Institutului de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011, pag.775-783, ISBN 978-973-127-469-0

20. Dreptul subiectiv la mediu – evoluţie şi garanţii juridice”, în vol. „Justiţie, stat de drept şi cultură juridică”, sub egida Institutului de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011, pag.966-974, ISBN 978-973-127-618-2