ȘEDINȚE DE JUDECATĂ

Aprilie 2019
DuLuMaMiJoVISa
 123456
78910111213
141516171819
20
21222324252627
282930    

Legea nr. 124/2000

privind structura personalului Curţii Constituţionale *

Art. 1 - Personalul Curţii Constituţionale este constituit din: corpul magistraţilor-asistenţi, personalul auxiliar de specialitate, personalul economic, administrativ şi de serviciu.

Art. 2. - Abrogat

(Art.2 din Legea nr.124/2000 a fost abrogat prin Art.I, punctul 157 din Legea nr.242/2018  pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor,  publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.868 din data de 15 octombrie 2018)

Art.3. - (1) Personalul auxiliar de specialitate şi personalul economic, administrativ şi de serviciu fac parte din Secretariatul General al Curţii Constituţionale, care este condus de un secretar general, asimilat, ca rang şi salarizare, secretarilor generali ai Camerelor Parlamentului şi secretarului general al Guvernului. Secretarul general este numit şi eliberat din funcţie de plenul Curţii Constituţionale dintre juriştii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art.2 alin.(2) şi (4).

(2) Structura organizatorică a Secretariatului General al Curţii Constituţionale, nomenclatorul funcţiilor acestuia şi atribuţiile personalului se aprobă de plenul Curţii.

(3) Secretarul general îşi desfăşoară activitatea sub conducerea preşedintelui Curţii Constituţionale. Secretarul general asigură pregătirea, organizarea şi coordonarea activităţilor din cadrul Secretariatului General, ale cărui atribuţii sunt stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale. Secretarul general este ordonator principal de credite, în condiţiile art.11 alin.(2) din Legea nr.47/1992, republicată.

Art. 4 - Personalul auxiliar de specialitate, compus din salariaţii care funcţionează la compartimentele grefă, registratură şi arhivă din cadrul Curţii Constituţionale, este asimilat, ca rang şi salarizare, personalului auxiliar de specialitate de la Curtea Supremă de Justiţie, beneficiind în mod corespunzător de drepturile acestuia.

Art. 5 - (1) Personalul economic, administrativ şi de serviciu este asimilat, ca rang şi salarizare, personalului corespunzător din cadrul Parlamentului, beneficiind, în mod corespunzător, de drepturile acestuia.

(2) Personalul de specialitate juridică ce desfăşoară activitate de cercetare sau documentare, de protocol, în domeniul relaţiilor externe ale Curţii Constituţionale sau în domeniul resurselor umane este asimilat, ca rang şi salarizare, magistraţilor-asistenţi sau, după caz, magistraţilor-asistenţi stagiari, beneficiind în mod corespunzător de drepturile acestora.

Art. 6 - (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi plenul Curţii Constituţionale va stabili condiţiile pentru asimilarea prevăzută la art.5 alin.(2) în privinţa personalului cu pregătire juridică existent.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă prevederile art.47 şi 48 din Legea nr.47/1992, republicată, precum şi orice alte prevederi contare.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 23 mai 2000, cu respectarea prevederilor art.74 alin.(1) din Constituţia României.

* LEGEA 124 din 13 iulie 2000:  Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.331 din 17 iulie 2000.