Anunț pentru ședința publică din 17 septembrie 2020

Cu referire la Dosarele nr.723D/2018 și nr.1376D/2018 aflate pe Lista de ședință publică din 17 septembrie 2020, la pozițiile nr. 6 și respectiv nr. 7, precizăm faptul că accesul justițiabililor în Sala de ședințe publice se va face începând cu ora 10.00, etapizat, cu respectarea măsurilor de prevenție a infecțiilor cu COVID – 19 anterior anunțate pe site-ul instituției, astfel încât în sală să fie un  număr maxim de 10 persoane (președinte/magistrat-asistenți/procuror/părți/avocați), prioritate având avocații, reprezentații convenționali, mandatarii, curatorii și ulterior părțile.

Recomandăm părților depunerea de concluzii scrise la Registratura Jurisdicțională a Curții Constituționale, iar în cazul în care se prezintă un număr foarte mare de părți, acestea să își desemneze un reprezentant, pentru a putea  respecta numărul maxim de persoane admis în sala de judecată.

Notă: Pentru dosarele menționate pe lista de ședință publică la pozițiile nr.1-5, dezbaterile în sala de ședințe publice vor avea loc în intervalul orar 9.00 – 10.00.