ANUNŢ privind acreditarea reprezentanților mass-media în anul 2023

În vederea acreditării permanente la Curtea Constituțională a României pentru anul 2023, vă rugăm să accesați site-ul instituției  – secțiunea Media – Acreditare presă (https://www.ccr.ro/acreditare-presa/) și să transmiteți documentația necesară până la data de 28.02.2023. Acreditarea jurnaliștilor implică includerea în baza de date pentru a primi, pe e-mail/telefon, informări/comunicate privind activitatea Curții Constituționale și, după caz, eliberarea unui ecuson de acces în sediul instituției pentru a participa la evenimentele de interes public.

* Nu este necesară retransmiterea solicitărilor de acreditare din partea instituțiilor de presă înregistrate deja în acest an, ci numai exprimarea opțiunii cu privire la eliberarea ecusonului și includerea în grupul de WhatsApp.

Pentru celeritatea procedurii, vă rugăm să depuneți:  – cererea de acreditare (anexată sau descărcată de pe site-ul instituției, secțiunea Media – Acreditare presă);

  – copie CI;
  – copie legitimație de presă în vigoare;
  – fotografie tip legitimație, în format jpg *.

* Nu este necesară transmiterea fotografiei de către reprezentanții mass-media care nu participă la ședințele de judecată la sediul Curții Constituționale, pe baza ecusonului de acces.

Ecusonul de acces se poate elibera la solicitarea instituțiilor de presă, după cum urmează:

– agențiile de presă – 3 redactori și 3 fotoreporteri;
– radio și televiziune – 3 redactori și 8 operatori și tehnicieni;
– presă scrisă centrală/online – 3 redactori și 2 fotoreporteri;
– presă scrisă locală – 1 redactor și 1 fotoreporter.

Reprezentanții presei care participă ocazional la activitățile Curții se pot acredita temporar printr-o solicitare oficială, formală, din partea redacției, însoțită de o copie a cărții de identitate, transmise la adresa de e-mail protocol@ccr.ro sau fax 021.315.91.64.

Pentru informații suplimentare și pentru accesul autovehiculelor în curtea Palatului Parlamentului, persoana de contact este dna. Mădălina Verman, consilier la Compartimentul relații externe, relații cu presa și protocol (tel. 021.414.21.21 sau 0724.722.139).