ANUNȚ privind desfășurarea activității jurisdicționale a Curții Constituționale pe perioada stării de alertă

Având în vedere instituirea stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control a infecțiilor, în scopul bunei desfășurări a activității Curții Constituționale, vă reamintim următoarele măsuri aplicabile la nivelul instituției pe durata stării de alertă:

  1. Accesul persoanelor în sediul Curții Constituționale se va realiza astfel încât să fie respectate măsurile de prevenire și control a infecțiilor, aplicabile pe timpul stării de alertă, prevăzute la pct.1, pct.2 lit.a) și lit.b) și pct.3 din anexa Hotărârii nr.24/14.05.2020 a CNSU (triaj epidemiologic, dezinfectarea obligatorie a mâinilor la intrării în instituție și purtarea măștii).
  2. Pe durata în care se află în sediul Curții Constituționale, personalul de serviciu, procurorii, justițiabilii, avocații, consilierii juridici, publicul care asistă la ședințele publice, precum și alte persoane (curieri ai unor instituții, furnizori, invitați, vizitatori, etc.) poartă măști de protecție.
  3. Președintele Curții Constituționale sau secretarul general al Curții Constituționale pot dispune înlăturarea din sediul Curții Constituționale a persoanelor care nu respectă, în mod nejustificat, măsurile prevăzute la pct.1 și 2.
  4. Intrarea și ieșirea în/din sediul Curții Constituționale/sala de ședințe publice se vor realiza pe un traseu individualizat, marcat corespunzător, cu respectarea regulilor de distanțare socială.
  5. Ședințele publice de dezbateri ale Curții Constituționale se vor desfășura pe durata stării de alertă, în sistem videoconferință, cu prezența fizică în sala de ședințe publice a președintelui Curții Constituționale, a magistratului-asistent, a procurorului, a părții și a reprezentantului acesteia. Judecătorii vor participa la ședințele publice de dezbateri din birourile acestora, prin intermediul sistemului de videoconferință.
  6. Accesul publicului în sala de ședință se va face cu cel puțin 15 minute înaintea începerii ședinței acesteia, etapizat, astfel încât în sală să fie un număr de maximum 10 persoane (președinte/ magistrați-asistenți/ procuror/ părți/ avocați/ consilieri juridici/ public).
  7. În cazul în care numărul părților dintr-un dosar aflat în dezbatere publică este mare, se recomandă desemnarea unui reprezentant, astfel încât să fie respectat numărul maxim de persoane admis în sala de judecată, așa cum s-a precizat la pct.6
  8. Se recomandă consultarea informațiilor despre dosarele și ședințele Curții Constituționale prin accesarea paginii de internet a Curții sau prin vizualizarea electronică a dosarului pe baza parolei de acces comunicate prin citație.