Cadru legal

Constituţia României, republicată (2003)

ARTICOLUL 1
Statul român
(1) România este stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil.
(2) Forma de guvernământ a statului român este republica.
citește mai mult

Legea nr. 47/1992privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art.1. – (1) Curtea Constituţională este garantul supremaţiei Constituţiei.
citește mai mult

Legea nr. 361/2023 – privind structura personalului Curții Constituționale

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art.1 – Prezenta lege reglementează categoriile de personal ce îşi desfăşoară activitatea în cadrul Curţii Constituţionale, condiţiile specifice de ocupare a funcţiilor…
citește mai mult

Legea nr.120/1995 privind proclamarea „Zilei Constituţiei României”

Parlamentul României adoptă prezenta lege:
Art. 1
Se proclamă ziua de 8 decembrie „Ziua Constituţiei României„.
citește mai mult

Regulamentul de organizare şi funcţionare

Regulamentul de ordine interioară

Hotărâri de Plen de natură jurisdicțională

Hotărâri de Plen de natură administrativă