Buletin 2004

BULETIN NR.7

Nicolae POPA – Curtea Constituţională a României, 12 ani de activitate: 1992-2004 – Evoluţii în ultimii 3 ani –

Constantin DOLDUR – Controlul de constituţionalitate în lumina noilor prevederi ale Constituţiei revizuite

Ioan VIDA – Obligativitatea deciziilor Curţii Constituţionale pentru instanţele judecătoreşti – factor de stabilitate a Constituţiei

Patricia IONEA – Liberul acces la justiţie – aspecte deosebite desprinse din jurisprudenţa Curţii Constituţionale şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului