Buletinul Curţii Constituţionale

SEMESTRUL I

Studii
Armin VON BOGDANDY – A fi judecător constituţional în societatea europeană – Despre responsabilităţi şi stiluri

Jurisprudenţă

Sinteze din jurisprudenţa Curţii Constituţionale

Comunicări
Activitatea internă şi internaţională a Curţii Constituţionale


SEMESTRUL II

Jurisprudenţă

Sinteze din jurisprudenţa Curţii Constituţionale

Comunicări

Prelegerea susţinută de Președintele Curţii Constituţionale, domnul Marian ENACHE, cu ocazia lansării proiectului „Tradiţia constituţională şi perspectivele constituţionalismului în România“, dedicat împlinirii a 100 de ani de la adoptarea Constituţiei României, în martie 1923. Evenimentul a fost organizat de Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române la data de 29 septembrie 2022

Discursul Preşedintelui Curţii Constituţionale, domnul Marian ENACHE, la conferinţa internaţională „Evoluţia dreptului Uniunii Europene. Dialogul între Curtea de Justiţie a Uniunii Europene şi Curţile Constituţionale”,  organizată de Institutul Naţional al Magistraturii la data de 30 septembrie 2022, cu ocazia aniversării a 30 de ani de existenţă

Mesajul Preşedintelui Curţii Constituţionale, domnul Marian ENACHE, prezentat cu ocazia participării la conferinţa internaţională „Curtea de Conturi a României – 30 de ani de progres spre digitalizarea auditului”, organizat de Curtea de Conturi la data de 8 septembrie 2022

Activitatea internă şi internaţională a Curţii Constituţionale

SEMESTRUL I

Jurisprudenţă
Sinteze din jurisprudenţa Curţii Constituţionale

Comunicări
Activitatea internă şi internaţională a Curţii Constituţionale

Index alfabetic


SEMESTRUL II

Studii
Valentina BĂRBĂŢEANU –Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, din nou sub lupa controlului de constituționalitate. Dezvoltări jurisprudențiale

Jurisprudenţă
Sinteze din jurisprudenţa Curţii Constituţionale

Comunicări
Activitatea internă şi internaţională a Curţii Constituţionale

Index alfabetic

SEMESTRUL I

Studii
Dan BERINDEI – Tradiţia constituţională românească, continuitate și discontinuitate
Marian ENACHE – Constituţia României – după 20 de ani 

Jurisprudenţă
Sinteze din jurisprudenţa Curţii Constituţionale pe semestrul I/2012 
Index alfabetic

Comunicări
Activitatea internă și internaţională a Curţii Constituţionale


SEMESTRUL II

Aviz privind compatibilitatea cu principiile constituţionale şi statul de drept a acţiunilor Guvernului şi Parlamentului României cu privire la alte instituţii ale statului şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului de modificare a Legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului de modificare şi completare a Legii nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului în România, adoptat de Comisia de la Veneţia la cea de-a 93-a Sesiune Plenară (Veneţia, 14-15 decembrie 2012)

Studii
Mircea Ştefan MINEA – Există limitări constituţionale în procedura adoptării legilor prin angajarea răspunderii Guvernului în faţa Parlamentului?
PUSKÁS Valentin-Zoltán – Unele aspecte legate de necesitatea reformei constituţionale privind organizarea şi funcţionarea Parlamentului
ZAKARIÁS Kinga, BENKE Károly – Demnitatea umană în jurisprudenţa instanţelor constituţionale din Germania, Ungaria şi România

Jurisprudenţă
Sinteze din jurisprudenţa Curţii Constituţionale

Comunicări
Activitatea internă şi internaţională a Curţii Constituţionale

Index alfabetic

Număr special consacrat festivităţii organizate cu prilejul  împlinirii a 10 ani de existenţă
a Curţii Constituţionale a României

Bucureşti – 4 octombrie 2002

BULETIN NR.5

Nicolae Popa, preşedintele Curţii Constituţionale a ROMÂNIEI

Ion Iliescu, Preşedintele ROMÂNIEI

Ludwig Adamovich, preşedintele Curţii Constituţionale – AUSTRIA

Yves Guéna, preşedintele Cuonsiliului Constituţional – FRANŢA

Marat V. Baglay, preşedintele Curţii Constituţionale – FEDERAŢIA RUSĂ

Winfried Hassemer, vicepreşedintele Tribunalului Constituţional Federal – R.F. GERMANIA

Jean-Paul Costa, vicepreşedinte – CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI

Marie-Madeleine Mborantsuo, preşedintă a A.C.C.P.U.F., preşedintă a Curţii Constituţionale – REPUBLICA GABON

Michel Melchior, preşedintele Curţii de Arbitraj – BELGIA

Francois Luchaire, vicepreşedinte – COMISIA DE LA VENEŢIA

Marek Safjan, preşedintele Tribunalului Constituţional – REPUBLICA POLONĂ

Mohamed Bedjaoui, preşedintele Consiliului Constituţional – ALGERIA

Yun Young Chul, preşedintele Curţii Constituţionale – COREEA

Riccardo Chiepa, vicepreşedintele Curţii Constituţionale – ITALIA

Luis Nunes de Almeida, vicepreşedintele Tribunalului Constituţional – PORTUGALIA

Hristo Danov, preşedintele Curţii Constituţionale – BULGARIA

Fahti Abdennadher, preşedintele Consiliului Constituţional – TUNISIA

Egidijus KŪRIS, preşedintele Curţii Constituţionale – LITUANIA

Victor Puşcaş, preşedintele Curţii Constituţionale – REPUBLICA MOLDOVA

Pablo Manuel Cachon Villar, judecător al Tribunalului Constituţional – SPANIA

Uno Lohmus, preşedintele Curţii Supreme – ESTONIA

Milos Holecek, vicepreşedintele Curţii Constituţionale – REPUBLICA CEHĂ

Mustafa Bumin, preşedintele Curţii Constituţionale – TURCIA

Momcilo Grubac, preşedintele Curţii Constituţionale – REPUBLICA FEDERATIVĂ IUGOSLAVIA

John Khetsuriani, preşedintele Curţii Constituţionale – GEORGIA

Vitalii Ivanovici Rozenko, judecător al Curţii Constituţionale – UCRAINA

Arpad Erdei, judecător al Curţii Constituţionale – UNGARIA

Rafael Gvaladze, judecător al Curţii Constituţionale – AZERBAIDJAN

Joseph Camilleri, judecător al Curţii Constituţionale – MALTA

Aleksandr Marîşkin, vicepreşedintele Curţii Constituţionale – REPUBLICA BELARUS

Mathias Weckerling, director executiv – FUNDAŢIA GERMANĂ PENTRU COOPERARE JURIDICĂ INTERNAŢIONALĂ


BULETIN NR.6

Din agenda internaţională a Curţii Constituţionale

Discursul domnului Jean-Paul Costa, vicepreşedintele Curţii Europene a Drepturilor Omului, rostit cu ocazia decernării titulului de Doctor Honoris Causa al Universităţii din Bucureşti – 23 aprilie 2003

Dreptul la informare (şi libertatea de exprimare) în conformitate cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (Conferinţa domnului Jean-Paul Costa, vicepreşedintele Curţii Europene a Drepturilor Omului, la Colegiul Franco-Român de Studii Europene, Bucureşti, 23 aprilie 2003)

Libertatea şi siguranţa conform jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului (Conferinţa domnului Jean-Paul Costa, vicepreşedintele Curţii Europene a Drepturilor Omului, la Institutul Naţional al Magistraturii, Bucureşti, 24 aprilie 2003)

Prof.univ.dr.Costică BULAI – Obiectul judecăţii de constituţionalitate

Gabor KOZSOKAR – Aspecte de constituţionalitate a unor dispoziţii din legislaţia naţională, neconcordante cu reglementări internaţionale