Cabinetul Președintelui

Compartimentele din structura Curţii Constituţionale aflate în subordinea preşedintelui sunt:

Cabinetul preşedintelui Curţii Constituţionale

Cabinetul președintelui îl asistă pe președintele Curții în activitățile sale de coordonare și reprezentare.

Compartimentul relaţii externe, relaţii cu presa şi protocol

îşi desfăşoară activitatea în coordonarea magistratului-asistent şef director al Cabinetului preşedintelui Curţii Constituţionale şi are următoarele atribuţii principale:

 • cu privire la activitatea de relaţii externe realizează lucrările ce privesc domeniul relaţiilor externe ale Curţii Constituţionale, pregăteşte materialele documentare necesare delegaţiilor care participă la acţiuni organizate în ţară sau în străinătate, respectiv primirii delegaţiilor străine şi din ţară, întocmeşte şi asigură expedierea corespondenţei referitoare la relaţiile externe
 • asigură traducerea actelor jurisdicţionale ale Curţii Constituţionale, a hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului, ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, ale rapoartelor primite de la organizaţiile internaţionale, precum şi ale oricăror materiale care prezintă interes pentru activitatea Curţii Constituţionale
 • cu privire la activitatea de relaţii cu presa  furnizează ziariştilor orice informaţie de interes public care priveşte activitatea jurisdicţională a Curţii Constituţionale, asigură difuzarea de comunicate, informări de presă, organizarea de conferinţe de presă sau interviuri
 • cu privire la activitatea de protocol organizează acţiunile de protocol ale Curţii Constituţionale, urmăreşte respectarea normelor specifice de protocol şi ceremonial cu prilejul acţiunilor organizate de instituție, colaborează cu instituţiile abilitate în vederea organizării ceremonialului la acţiunile la care participă judecătorii Curţii Constituţionale, organizează protocolul plecărilor şi sosirilor pentru preşedinte şi judecători, magistraţi-asistenţi, secretarul general şi pentru delegaţiile oficiale care vizitează România la invitaţia Curţii Constituţionale, asigură primirea şi însoţirea delegaţiilor străine şi din ţară;

Compartimentul audit public intern

auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele:

 • angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect obligaţii de plată, inclusiv din fondurile comunitare;
 • plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale;
 • vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din patrimoniul Curţii Constituţionale;
 • constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora;
 • alocarea creditelor bugetare;
 • sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;
 • sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;
 • sistemele informatice;