DECIZIA nr.40 din 22 februarie 2023

referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, a Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, precum şi pentru completarea art.64 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

DECIZIA nr.70 din 28 februarie 2023

referitoare la obiecţiile de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.3 alin.(1) lit.c), art.21 alin.(1), art.22, art.25, art.41, art.48 și art.50 din Legea privind securitatea și apărarea cibernetică a României, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative