Comunicat 2 iunie 2022

În ședința din data de 2 iunie 2022, Curtea Constituțională, în cadrul controlului legilor anterior promulgării, a amânat următoarele cauze:

–  pentru data de 29 iunie 2022,

  1. obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, obiecție formulată de Guvernul României;
  2. obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, obiecție formulată de deputați aparținând Grupului parlamentar al Uniunii Salvați România;
  3. obiecția de neconstituționalitate a Legii privind transmiterea unor bunuri imobile destinate activităților de asistență sanitar-veterinară, aflate în proprietatea privată a statului, din administrarea Agenției Domeniilor Statului în administrarea consiliilor locale, precum și pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfășoară activități de asistență sanitar-veterinară, obiecție formulată de Avocatul Poporului;

– pentru data de 6 iulie 2022, obiecțiile de neconstituționalitate a Legii privind transmiterea unei părți dintr-un teren situat în orașul Teiuș, din proprietatea publică a orașului Teiuș și din administrarea Consiliului Local al Orașului Teiuș, județul Alba în proprietate a privată a orașului Teiuș și pentru modificarea Legii nr.54/2018 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate ”C.F.R.”- S.A., în domeniul public al orașului Teiuș și în administrarea Consiliului Local al Orașului Teiuș, județul Alba, obiecții formulate de Guvern și, respectiv, de Președintele României.

Compartimentul relații externe, relații cu presa şi protocol al Curții Constituționale

Comunicat din 2 iunie 2022.pdf