Anul “Centenarului Constituției României Întregite”

Plenul Curții Constituționale a decis, în ședința din 18 ianuarie, cu unanimitate de voturi:

declararea anului 2023

Anul “Centenarului Constituției României Întregite”

Curtea a avut în vedere că adoptarea Constituției din 1923 marchează un moment unic în istoria constituțională a României, prin care s-a desăvârșit și s-a consolidat, la nivel de Lege fundamentală, proiectul național al românilor de înfăptuire a statului național unitar român, fiind actul politico-juridic care a permis unificarea legislativă și administrativă a statului român după Marea Unire de la 1918.

Constituția din 1923 a consacrat pentru prima oară în istoria constituțională a României, prin art.103, “dreptul de a judeca constituționalitatea legilor și a declara inaplicabile pe acelea cari sunt contrarii Constituțiunii”.

În anul 2023, România celebrează, așadar, 100 de ani de la adoptarea Constituțiunii  promulgate de către Regele Ferdinand I al României, la 28 martie 1923, prin Decretul regal nr.1360, ca așezământ constituțional necesar „pentru consolidarea și temeinica propășire a scumpei Noastre Românii.”

În acest context aniversar, Curtea Constituțională va celebra Centenarul „Constituției României Întregite” prin organizarea pe parcursul anului 2023 a mai multor  evenimente, acțiuni, dezbateri, conferințe, manifestări științifice și expoziții tematice, împreună cu celelalte autorități ale statului, precum și cu societatea civilă și academică.

 Compartimentul relații externe, relații cu presa și protocol al Curții Constituționale

Comunicat de presă, 08 ianuarie 2023