Comunicat de presa, 10 februarie 2021

 În ședința din 10 februarie 2021, Curtea Constituțională, în cadrul controlului legilor anterior promulgării, a luat în dezbatere:

I. Sesizările de neconstituționalitate formulate de Guvernul României și, respectiv, de Președintele României, referitoare la neconstituționalitatea Legii privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcții edificate pe acestea și anumitor activități economice autorizate.

Deliberând, Curtea a decis, cu unanimitate de voturi, admiterea obiecțiilor de neconstituționalitate și a constatat că Legea privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcții edificate pe acestea și anumitor activități economice autorizate este neconstituțională, în ansamblul său.

II. Sesizarea formulată de Președintele României referitoare la neconstituționalitatea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative și pentru modificarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României.

Deliberând, Curtea a decis:

a) Cu unanimitate de voturi, a admis obiecția de neconstituționalitate și a constatat că sunt neconstituționale dispozițiile art.I pct.1 cu referire la art.70 din Legea nr.24/2000, art.I pct.2 cu referire la art.70 ind. 1 alin.(l), alin.(3) teza finală, alin.(4), (5) și (6) din Legea nr.24/2000, art.I pct.2 cu referire la art.70 ind.2 alin.(l), (3), (6) și (7) din Legea nr.24/2000, art.I pct.2 cu referire la art.70 ind.3 alin.(l) si (4) din Legea nr.24/2000 și ale art.IV alin.(3) și (4) din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative și pentru modificarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României.

b) Cu majoritate de voturi, a respins, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate cu privire la celelalte prevederi ale Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative și pentru modificarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României și a constatat ca acestea sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

*

Deciziile sunt definitive şi general obligatorii.

Argumentele reținute în motivarea soluțiilor pronunțate de Curtea Constituțională vor fi prezentate în cuprinsul deciziilor, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Compartimentul Relații externe, relații cu presa şi protocol al Curții Constituționale

Comunicat de presa, 10 februarie 2021.pdf